Blog


Newsletter GIS Support

Informację o nowych artykułach publikujemy przez nasz kanał RSS oraz przez Facebook. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy korzystają z jednego lub drugiego sposobu. W tym celu uruchomiliśmy tradycyjny newsletter. Zapraszamy do zapisania się. Dzięki temu informacja o nowych artykułach trafi bezpośrednio na Waszą skrzynkę kilka minut po publikacji. Newsletter będziemy wykorzystywali tylko i wyłącznie do informowania o nowych artykułach. Obiecujemy zero spamu.

Gdzie podziały się Parki Narodowe???

Przy okazji dodawania zbiorów danych udostępnionych przez CODGiK do danych, o których informujemy na stronie, postanowiliśmy również odświeżyć inne zbiory. Zaczęliśmy od najpopularniejszych – czyli danych o formach ochrony przyrody w wektorze udostępnionych przez EEA.

Ostatni zbiór danych, który zamieściliśmy do pobrania pochodził z października 2011, obecnie najnowszy jest zbiór z lipca 2013 roku. Po pobraniu danych, wycięciu terenów leżących w Polsce i odpowiedniej transformacji, nałożyliśmy te dane na siebie… Czytaj całość

Tagi: , ,
Dyrektor CODGiK, Artur Kapuściński: „od północy darmowe dane z CZGiK”

Najpopularniejszym działem w naszej Bazie Wiedzy jest dział z danymi do pobrania. GIS Support od początku swojego istnienia promował nieograniczony dostęp do danych GIS, wierząc, że jest to podstawa rozwoju Systemów Informacji Przestrzennej. Tym bardziej cieszy nas fakt, że informację o uwolnieniu niektórych danych z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Pan Dyrektor Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, postanowił opublikować również na naszym Blogu.

Oto wiadomość od Artura Kapuścińskiego:

____________________________________

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, od dnia 12 lipca br. nieodpłatnie będą udostępniane dane pochodzące z czterech rejestrów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, tj.:

 • państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – PRG,
 • państwowego rejestru nazw geograficznych – PRNG,
 • bazy danych obiektów ogólnogeograficznych – BDO250GIS,
 • numeryczny modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m – NMT_100.

Dostęp do danych będzie możliwy poprzez zakładkę Dane bez opłat na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po wybraniu jednego z rejestrów możliwe będzie pobranie danych na dysk komputera. Dostęp do danych zostanie uruchomiony w dniu 12 lipca br.

Zapraszam do nieograniczonego korzystania!

Artur Kapuściński, Dyrektor CODGiK

___________________________________________

Czekamy z niecierpliwością!

Tagi: , ,
Nowa konferencja o bazach danych – dBConf 2014 (24.10.2014)

Do serii dobrze znanych w polskim środowisku IT konferencji organizowanych przez stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Linuxa (PLUG), takich jak Jesień Linkuksowa, PHPCon Poland czy PyCon PL, dołączyła kolejna: dBConf. Tematem konferencji są szeroko pojęte bazy danych. Ponieważ współczesny GIS – a zwłaszcza WebGIS – bez baz danych obejść się nie może, jest to tematyka obowiązkowa dla każdego kto interesuje się tematyką współdzielenia i publikacji danych przestrzennych.

Na konferencji nie zabraknie GIS Support. Michał Mackiewicz wygłosi prelekcję: MongoDB w aplikacjach lokalizacyjnychMongoDB to nierelacyjna baza danych (NoSQL), która jest dość nową technologią, szczególnie w zastosowaniach w GIS. Z powodzeniem wykorzystujemy MongoDB w naszych najnowszych produktach, z korzyścią dla szybkości i niezawodności działania.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i rejestracji na stronie konferencji. Osoby, które chciałyby jeszcze wygłosić własną prelekcję, mogą zgłaszać propozycje organizatorom do końca lipca.

Tagi: , ,
GIS Support co-mentorem pojektu na Google Summer of Code 2014

19 maja rozpoczęło się wielkie kodowanie w projekcie Google Summer of Code (GSoC) – corocznym projekcie firmy Google wspierającym rozwój oprogramowania OpenSource. Blisko 1300 studentów, w ramach 190 organizacji mentorskich, ma 3 miesiące na zrealizowanie zaakceptowanych projektów związanych z Otwartym Oprogramowaniem. Tegoroczna edycja programu jest już jego dziesiątą odsłoną.

Jedną z organizacji mentorskich jest Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) wspierająca i promująca rozwój otwartych technologii związanych z systemami informacji przestrzennej. W bieżącym roku fundacja ta pomaga w realizacji 23 projektów związanych z 18 narzędziami OpenSource.

Czytaj całość

Tagi: ,
Biblioteka GDAL/OGR wydana w wersji 1.11.0

25 kwietnia została opublikowana kolejna wersja biblioteki GDAL/OGR oznaczona numerem 1.11.0. Oprogramowanie to służy do dostępu i manipulowania danymi przestrzennymi w wielu formatach rastrowych i wektorowych. Jest ono szeroko wykorzystywana przez wiele aplikacji związanych z GIS takich jak QGIS, GRASS GIS, Google Earth czy ArcGIS.

Ważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

 • nowy sterownik do rastrów w formacie KOLOR Raw (KRO),
 • nowe sterowniki dla formatów wektorowych:
 • znaczące poprawki dla sterowników GML i KML,
 • poprawa wydajności w dostępie do dużych tabel atrybutów warstw rastrowych (Raster Attribute Table – RAT),
 • obsługa wielu kolumn geometrii w formatach wspierających to rozwiązanie (m.in. GML, CSV, PostGIS),
 • aktualizacja bazy EPSG, zawierającej parametry geodezyjne wielu układów współrzędnych, do wersji 8.2.

Szczegółowy wykaz zmian można znaleźć na wiki projektu.

Kod źródłowy można pobrać ze strony głównej projektu. Wersja skompilowana dla systemów Windows jest już dostępna przez instalator OSGeo4W. W najbliższym czasie powinny zostać zaktualizowane główne repozytoria dla systemów Linuks, w szczególności UbuntuGIS.

Tagi: , ,
Rozwój bazy wiedzy GIS Support

Analiza statystyk naszej strony www wyraźnie wskazuje, że dział Baza wiedzy cieszy się niezwykłą popularnością (głównie wśród studentów i urzędników). Te same sygnały docierają do nas podczas spotkań na konferencjach. Niestety ze względu na zmianę formy działalności oraz dużą ilością pracy, nie mamy czasu na jej rozwój i pisanie nowych artykułów.

W związku z tym zmieniamy formułę funkcjonowania bazy wiedzy. Zapraszamy studentów i wszystkich zainteresowanych do współpracy w publikowaniu artykułów open source GIS, w szczególności:

 • opis lub aktualizacja opisu wtyczek QGIS,
 • opis działań krok po kroku w QGIS,
 • wszystkiego co związane jest z OpenStreetMap,
 • podstawy GIS,
 • analizy przestrzenne

Jesteśmy również zainteresowani zupełnie nowymi, nie opisanymi dotąd obszarami wiedzy.

Każdy zainteresowany dostanie konto do logowania się na stronie oraz możliwość tworzenia szkiców. Szkic po zaakceptowaniu, pojawi się w bazie wiedzy opatrzony imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail oraz notką o autorze. Jest to dobra okazja do zaprezentowania swojej wiedzy i zainteresowań w praktycznym zastosowaniu GIS. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt drogą e-mailową.

Tagi: , ,
Otwarty Katalog Danych RDOŚ w Białymstoku

opendata-logoRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku uruchomiła Katalog Otwartych Danych, dzięki któremu każdy zainteresowany ma nieograniczony dostęp do danych źródłowych szybko, wygodnie i bezproblemowo. Poniżej znajduje się pełna informacja na ten temat.

Gratulujemy inicjatywy i liczymy, że uda się zachęcić inne instytucje publiczne do podobnych działań. Takie podejście do udostępniania danych ma tylko zalety:

 • Użytkownicy danych nie muszą nigdzie dzwonić i wypełniać wniosków
 • Pracownicy mogą zająć się swoimi zadaniami zamiast co chwilę przygotowywać dane na konkretne zamówienie
 • Dane zostały upublicznione na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (czytaj więcej)
 • Dane są w formatach GIS, jak i tabelarycznych, dzięki czemu nawet użytkownik bez wiedzy specjalistycznej może skorzystać.
 • Katalog powstał siłami własnymi RDOŚ – bez dodatkowego finansowania.
 • Dane upublicznione są w sposób standardowy (WMS i WFS), co pozwoli na ich szerokie wykorzystanie
 • Usługi sieciowe działają (co nie jest normą)
 • Usługi sieciowe działają szybko (co absolutnie nie jest normą)

Warto zajrzeć do rejestru zmian w serwisie w celu zapoznania się z nowościami

Jeszcze nie wszystkie dane są w katalogu, ale liczymy, że niedługo wszystkie dane będą publicznie dostępne. Adres WMS i WFS do wszystkich danych przestrzennych:

[important]http://sdi.gdos.gov.pl/podlaskie/[/important]

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku uruchomiła Katalog Otwartych Danych, w którym można znaleźć wiele interesujących informacji związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska województwa podlaskiego.
Na zbiór udostępnionych danych składają się dane przestrzenne, zestawienia tabelaryczne, a także elektroniczne wersje publikacji wydanych podczas pięciu lat działalności RDOŚ w Białymstoku. Informacje zebrano według grup tematycznych obejmujących formy ochrony przyrody, strefy ochrony gatunkowej, ochronę międzynarodową, służby ochrony środowiska, infrastrukturę ochrony środowiska oraz edukację ekologiczną.

Duży zbiór informacji stawią dane przestrzenne związane z ochroną przyrody oraz infrastruktury ochrony środowiska. Dane udostępniane są przez usługi sieciowe zgodne ze standardami Open Geospatial Consortium – WFS (Web Feature Service – do pobierania danych w formacie GML) oraz WMS (Web Map Service – do przeglądania danych).

Wśród zebranych danych część udostępniono po raz pierwszy w historii – do tej grupy należą elektroniczne wersje publikacji RDOŚ, a także unikalne zbiory danych przestrzennych związane z ochroną przyrody, m.in. ochroną międzynarodową wynikającą z „Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego”, sporządzonej w Ramsarze czy obszary objęte ochroną na podstawie „Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości” UNESCO.

Katalog jest ciągle uzupełniany i będzie rozwijany w wielu płaszczyznach, zarówno w kwestii dostępnych zasobów jak i nowych funkcjonalności. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, a kwestie prawne regulowane są przepisami o ponownym wykorzystaniu informacji publicznych.

Więcej informacji pod adresem: http://www.bialystok.rdos.gov.pl/opendata/

Tagi: ,
Google Maps API 2 jednak do 19.11.2013

Niedawno napisaliśmy, iż jeszcze nie wiadomo jak będzie wyglądało wygaszenie Google Maps API 2. Przed weekendem majowym, na blogu Google Geo Developers pojawił się wpis rozwiewający wątpliwości.

W telegraficznym skrócie:

 • Działanie Google Maps API v.2 zostanie przedłużone o 6 miesięcy (do 19.11.2013).
 • Do tego czasu zostanie wdrożona „przejściówka” która pozwoli na zachowanie tylko najprostszych funkcji map, które wciąż są oparte o API v2, za pomocą API w wersji 3.
 • Warto skorzystać z poradnika nt. przepisywania kodu z wersji 2. na 3.
Tagi: ,
GIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

GIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

Dnia 12 kwietnia 2013 r. w Warszawie odbyła się naukowo-techniczna konferencja z cyklu GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami dystrybucji wody i kanalizacji. Z wygłoszonych podczas niej referatów została wydana publikacja GIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, będąca ciekawym nawiązaniem do już dość dawno wydanej książki GIS w wodociągach i kanalizacji.

W książce sporo miejsca poświęcono doświadczeniom polskich firm wodociągowo-kanalizacyjnych z wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT), bez których trudno już sobie wyobrazić funkcjonowanie średnich i dużych przedsiębiorstw sieciowy. W zebranych artykułach widać wyraźną tendencję, iż systemy GIS stają się powoli głównymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w tych przedsiębiorstwach.

Ponadto można również przeczytać m.in. o takich zagadnieniach jak rejestracja prac eksploatacyjnych na sieciach, systemie wykrywania wycieków, wyznaczaniu modeli sieci czy też możliwościach wykorzystania oprogramowania typu Open Source do stworzenia systemu GIS przedsiębiorstwa wod-kan.

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej