Wtyczka GIS Support

„Wtyczka GIS Support” to wtyczka, której zadaniem jest uczynienie z QGISa jeszcze przydatniejszym narzędziem dla polskich użytkowników QGIS. Wtyczka zawiera narzędzia, które ułatwiają komunikację z usługami oferowanymi przez polskie instytucje (np. GUGiK).

W razie pytań zachęcamy do kontaktu lub komentowania na dole strony

Jak zainstalować wtyczkę?

  1. Wtyczka jest dostępna w oficjalnym repozytorium QGIS.
  2. Wyszukaj „Wtyczka GIS Support” w Menadżerze Wtyczek (Wtyczki -> zarządzanie wtyczkami)
  3. Korzystaj!

Do niektórych funkcjonalności będziesz potrzebować Klucz GIS Support.

Lista narzędzi wtyczki:

  1. Wyszukiwarka działek ewidencyjnych. Jest to narzędzie zbudowane na podstawie wtyczki „Wyszukiwarka działek ewidencyjnych (GUGiK ULDK)” i pozwala na wyszukiwanie aktualnych działek ewidencyjnych poprzez usługę ULDK uruchomioną przez GUGiK. Dodatkowo jest możliwość wyszukiwania lokalizacji działek „historycznych”, czyli LPIS (bez możliwości pobrania geometrii)
  2. Baza WMS 2.0. Nowsza, lepsza wersja starej wtyczki „Baza WMS”. Jest to zbiór linków do popularnych, ogólnokrajowych usług WMS.
  3. GUGiK NMT – narzędzie wykorzystujące API NMT GUGiK do danych wysokościowych. Narzędzie pozwala na poznanie wysokości nad poziomem morza dla klikniętego miejsca, dopisanie danych o wysokości dla obiektów z warstwy punktowej oraz stworzenie wykresu wysokościowego wzdłuż narysowanej linii

Film prezentujący korzystanie z wtyczki:

 

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej