Blog


GPS Tracker

GPS trackerNa stronie wtyczki GPS Tracker udostępniliśmy jej nową wersję. Główną zmianą jest wprowadzenie kompatybilności z aplikacją QGIS w wersji 3.0 i nowszych. Dzięki temu można korzystać najnowszych funkcjonalności usprawniających pracę w tym programie m.in. przyspieszone renderowanie danych wektorowych (a w najbliższej wersji również renderowanie warstw z wykorzystaniem procesorów wielordzeniowych) czy zaawansowaną stylizację i etykietowanie warstw. Ponadto wprowadzono mechanizm pozwalający odzyskać zebrane dane w przypadku awarii QGIS oraz możliwość dostosowania odległości dla automatycznego pomiaru.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do ściągnięcia i wykorzystywania tego narzędzia w swojej pracy.

Wtyczka GPS Tracker jest efektem współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz firmy GIS Support Sp. z o.o. Narzędzie to wspomaga pracę z odbiornikiem GPS w aplikacji QGIS poprzez rozszerzenie funkcjonalności związanych ze zbieraniem informacji w terenie. GPS Tracker Plugin jest udostępniony na licencji zgodnie z warunkami GNU General Public License Version 3.


arimr-logo

Tagi: ,
Biblioteka GDAL/OGR wydana w wersji 1.11.0

25 kwietnia została opublikowana kolejna wersja biblioteki GDAL/OGR oznaczona numerem 1.11.0. Oprogramowanie to służy do dostępu i manipulowania danymi przestrzennymi w wielu formatach rastrowych i wektorowych. Jest ono szeroko wykorzystywana przez wiele aplikacji związanych z GIS takich jak QGIS, GRASS GIS, Google Earth czy ArcGIS.

Ważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

 • nowy sterownik do rastrów w formacie KOLOR Raw (KRO),
 • nowe sterowniki dla formatów wektorowych:
 • znaczące poprawki dla sterowników GML i KML,
 • poprawa wydajności w dostępie do dużych tabel atrybutów warstw rastrowych (Raster Attribute Table – RAT),
 • obsługa wielu kolumn geometrii w formatach wspierających to rozwiązanie (m.in. GML, CSV, PostGIS),
 • aktualizacja bazy EPSG, zawierającej parametry geodezyjne wielu układów współrzędnych, do wersji 8.2.

Szczegółowy wykaz zmian można znaleźć na wiki projektu.

Kod źródłowy można pobrać ze strony głównej projektu. Wersja skompilowana dla systemów Windows jest już dostępna przez instalator OSGeo4W. W najbliższym czasie powinny zostać zaktualizowane główne repozytoria dla systemów Linuks, w szczególności UbuntuGIS.

Tagi: , ,
Rozwój bazy wiedzy GIS Support

Analiza statystyk naszej strony www wyraźnie wskazuje, że dział Baza wiedzy cieszy się niezwykłą popularnością (głównie wśród studentów i urzędników). Te same sygnały docierają do nas podczas spotkań na konferencjach. Niestety ze względu na zmianę formy działalności oraz dużą ilością pracy, nie mamy czasu na jej rozwój i pisanie nowych artykułów.

W związku z tym zmieniamy formułę funkcjonowania bazy wiedzy. Zapraszamy studentów i wszystkich zainteresowanych do współpracy w publikowaniu artykułów open source GIS, w szczególności:

 • opis lub aktualizacja opisu wtyczek QGIS,
 • opis działań krok po kroku w QGIS,
 • wszystkiego co związane jest z OpenStreetMap,
 • podstawy GIS,
 • analizy przestrzenne

Jesteśmy również zainteresowani zupełnie nowymi, nie opisanymi dotąd obszarami wiedzy.

Każdy zainteresowany dostanie konto do logowania się na stronie oraz możliwość tworzenia szkiców. Szkic po zaakceptowaniu, pojawi się w bazie wiedzy opatrzony imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail oraz notką o autorze. Jest to dobra okazja do zaprezentowania swojej wiedzy i zainteresowań w praktycznym zastosowaniu GIS. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt drogą e-mailową.

Tagi: , ,
Otwarty Katalog Danych RDOŚ w Białymstoku

opendata-logoRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku uruchomiła Katalog Otwartych Danych, dzięki któremu każdy zainteresowany ma nieograniczony dostęp do danych źródłowych szybko, wygodnie i bezproblemowo. Poniżej znajduje się pełna informacja na ten temat.

Gratulujemy inicjatywy i liczymy, że uda się zachęcić inne instytucje publiczne do podobnych działań. Takie podejście do udostępniania danych ma tylko zalety:

 • Użytkownicy danych nie muszą nigdzie dzwonić i wypełniać wniosków
 • Pracownicy mogą zająć się swoimi zadaniami zamiast co chwilę przygotowywać dane na konkretne zamówienie
 • Dane zostały upublicznione na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (czytaj więcej)
 • Dane są w formatach GIS, jak i tabelarycznych, dzięki czemu nawet użytkownik bez wiedzy specjalistycznej może skorzystać.
 • Katalog powstał siłami własnymi RDOŚ – bez dodatkowego finansowania.
 • Dane upublicznione są w sposób standardowy (WMS i WFS), co pozwoli na ich szerokie wykorzystanie
 • Usługi sieciowe działają (co nie jest normą)
 • Usługi sieciowe działają szybko (co absolutnie nie jest normą)

Warto zajrzeć do rejestru zmian w serwisie w celu zapoznania się z nowościami

Jeszcze nie wszystkie dane są w katalogu, ale liczymy, że niedługo wszystkie dane będą publicznie dostępne. Adres WMS i WFS do wszystkich danych przestrzennych:

[important]http://sdi.gdos.gov.pl/podlaskie/[/important]

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku uruchomiła Katalog Otwartych Danych, w którym można znaleźć wiele interesujących informacji związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska województwa podlaskiego.
Na zbiór udostępnionych danych składają się dane przestrzenne, zestawienia tabelaryczne, a także elektroniczne wersje publikacji wydanych podczas pięciu lat działalności RDOŚ w Białymstoku. Informacje zebrano według grup tematycznych obejmujących formy ochrony przyrody, strefy ochrony gatunkowej, ochronę międzynarodową, służby ochrony środowiska, infrastrukturę ochrony środowiska oraz edukację ekologiczną.

Duży zbiór informacji stawią dane przestrzenne związane z ochroną przyrody oraz infrastruktury ochrony środowiska. Dane udostępniane są przez usługi sieciowe zgodne ze standardami Open Geospatial Consortium – WFS (Web Feature Service – do pobierania danych w formacie GML) oraz WMS (Web Map Service – do przeglądania danych).

Wśród zebranych danych część udostępniono po raz pierwszy w historii – do tej grupy należą elektroniczne wersje publikacji RDOŚ, a także unikalne zbiory danych przestrzennych związane z ochroną przyrody, m.in. ochroną międzynarodową wynikającą z „Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego”, sporządzonej w Ramsarze czy obszary objęte ochroną na podstawie „Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości” UNESCO.

Katalog jest ciągle uzupełniany i będzie rozwijany w wielu płaszczyznach, zarówno w kwestii dostępnych zasobów jak i nowych funkcjonalności. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, a kwestie prawne regulowane są przepisami o ponownym wykorzystaniu informacji publicznych.

Więcej informacji pod adresem: http://www.bialystok.rdos.gov.pl/opendata/

Tagi: ,
Google Maps API 2 jednak do 19.11.2013

Niedawno napisaliśmy, iż jeszcze nie wiadomo jak będzie wyglądało wygaszenie Google Maps API 2. Przed weekendem majowym, na blogu Google Geo Developers pojawił się wpis rozwiewający wątpliwości.

W telegraficznym skrócie:

 • Działanie Google Maps API v.2 zostanie przedłużone o 6 miesięcy (do 19.11.2013).
 • Do tego czasu zostanie wdrożona “przejściówka” która pozwoli na zachowanie tylko najprostszych funkcji map, które wciąż są oparte o API v2, za pomocą API w wersji 3.
 • Warto skorzystać z poradnika nt. przepisywania kodu z wersji 2. na 3.
Tagi: ,
GIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

GIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

Dnia 12 kwietnia 2013 r. w Warszawie odbyła się naukowo-techniczna konferencja z cyklu GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami dystrybucji wody i kanalizacji. Z wygłoszonych podczas niej referatów została wydana publikacja GIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, będąca ciekawym nawiązaniem do już dość dawno wydanej książki GIS w wodociągach i kanalizacji.

W książce sporo miejsca poświęcono doświadczeniom polskich firm wodociągowo-kanalizacyjnych z wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT), bez których trudno już sobie wyobrazić funkcjonowanie średnich i dużych przedsiębiorstw sieciowy. W zebranych artykułach widać wyraźną tendencję, iż systemy GIS stają się powoli głównymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w tych przedsiębiorstwach.

Ponadto można również przeczytać m.in. o takich zagadnieniach jak rejestracja prac eksploatacyjnych na sieciach, systemie wykrywania wycieków, wyznaczaniu modeli sieci czy też możliwościach wykorzystania oprogramowania typu Open Source do stworzenia systemu GIS przedsiębiorstwa wod-kan.

GDAL/OGR 1.10 wydany

Pod koniec kwietnia została wydana nowa wersja biblioteki GDAL/OGR oznaczona numerem 1.10. Najważniejsze zmiany:

 • nowe sterowniki dla rastrów:
  • Azavea Raster Grid (ARG) – zapis/odczyt,
  • CTable2 – zapis/odczyt,
  • DirectDraw Surface (DDS) – tylko zapis,
  • część formatów generowanych przez oprogramowanie IRIS (Interactive Radar Information System) – tylko odczyt,
  • format MAP programu OziExplorer – tylko odczyt,
  • MBTiles – tylko odczyt,
 • nowe sterowniki dla wektorów:
  • bazy danych ElasticSearch – tylko zapis,
  • akrusze kalkulacyjne ODS – zapis/odczyt,
  • arkusze kalkulacyjne MS Excel 2007 i późniejsze (XLSX) – zapis/odczyt,
  • formaty OSM i PBF z danymi OpenStreetMap – tylko odczyt,
  • Geospatial PDF – odczyt/zapis,
 • możliwość wykonania geoprocessingu (przecięcie, różnica, suma itp.) na warstwach (a nie tylko pojedynczych obiektach) – tzw. OGR Layer algebra,
 • wsparcie dla odmiany języka SQL używanej przez SQLite – http://gdal.org/ogr/ogr_sql_sqlite.html,
 • możliwość uruchomienia bibliotek jako rozszerzenia dla SQLite3 – https://www.gaia-gis.it/fossil/libspatialite/wiki?name=VirtualOGR,
 • nowy wirtualny system plików (/vsicurl_streaming/) dla danych strumieniowych umożliwiający m.in. odczyt informacji w trakcie pobierania danych np. z serwera WFS,
 • możliwość uruchamiania narzędzi w osobnym wątku (API_PROXY),
 • narzędzie geokodowania – http://gdal.org/ogr/ogr__geocoding_8h.html,
 • uaktualnienie bazy EPSG, zawierającej informacje o układach współrzędnych.

Ponadto usprawniono działanie istniejących sterowników oraz usunięto wiele błędów i niedociągnięć. Pełną listę zmian można znaleźć na stronie projektu.

Tagi:
9. zjazd twórców Quantum GIS w Valmiera na Łotwie

W dniach 11-14 kwietnia odbył się zjazd twórców programu Quantum GIS. Spotkanie zorganizowane zostało w miejscowości Valmiera na Łotwie.

Wielkimi krokami zbliża się termin wydania Quantum GIS w wersji 2.0, który wyznaczony został na 7 czerwca 2013 r. Kolejna wersja wprowadza wiele zmian, nie tylko związanych z dodaniem nowych funkcjonalności, ale również modyfikację wewnętrznej struktury programu (m.in. API związanym z obsługą warstw wektorowych). Od początku kwietnia do głównej gałęzi rozwojowej programu nie są dodawane nowe funkcje (nie licząc kilku kilku wybranych elementów nad którymi jeszcze trwają prace), programiści skupiają się na dopracowaniu nowych rozwiązań i usunięciu zidentyfikowanych błędów. Zagadnienia poruszone na spotkaniu dotyczyły m.in.:

 • poprawy wyglądu i funkcjonalności Instalatora Wtyczek,
 • wyglądu i stabilności modułu SEXTANTE,
 • zwiększenia wydajności tabeli atrybutów przy dużych zbiorach danych,
 • symbolizacji warstw,
 • przechowywania stylów w bazie danych,
 • usunięcia błędów, poprawy stabilności działania QGIS, rozwiązania problemów z kodowaniem znaków.

Ponadto omówiono zmiany na stronie głównej Quantum GIS, uaktualnienie dokumentacji oraz nowe sposoby dofinansowania projektu i kierunki dalszego jego rozwoju.

Kolejne spotkanie planowane jest we wrześniu 2013 r. w Brighton, w południowej części Wielkiej Brytanii.

Zdjęcia ze spotkanie #1 i #2.

Na różnych blogach już pojawiają się informacje o nowych funkcjonalnościach:

Tagi:
Koniec Google Maps API v2 już 19.05.2013. Co dalej?

19. maja 2010 roku, Google Maps API v2 zostało uznane za przestarzałe. Zgodnie z polityką Google “wygaszania” starych produktów, API miało być dostępne jeszcze przez 3 lata, czyli właśnie do 19 maja tego roku. Google zachęca wszystkich właścicieli witryn do migracji kodu na nowszą wersję: Google Maps API v3.

Co się stanie ze wszystkimi stronami, które nadal korzystają z API w wersji 2 po 19 maja? Nie bardzo wiadomo. Na oficjalnym blogu Google Geo Developers , nie ma bliższych informacji na temat sposobu wyłączenia API v2. Bazując na doświadczeniach z zmiany API z wersji 1 na 2, nie musimy spodziewać się natychmiastowego zaprzestania działania aplikacji wykorzystujących stare klasy. Poprzednie wyłączenie było rozłożone w czasie i stopniowo przestawały działać poszczególne funkcje, ale mapa cały czas wyświetlała się na stronie. Użytkowników nie przywitał komunikat “Administrator witryny miał X czasu na zmianę API. Od dziś mapy brak “.

Czy tak będzie tym razem? Nie wiadomo. Spodziewać można się wszystkiego. Google znany jest z tego, że prawie wszystkie zmiany w produktach wprowadzane są bez ostrzeżenia, natychmiastowo i ze znikomą informacją dla użytkowników (choćby zmiana Google Docs na Google Drive, wyłączenie Czytnika planowane na 1 lipca, zaprzestanie świadczenia darmowych usług dla nowych małych firm (Google Apps dla Firm). Tylko w niektórych przypadkach jest inaczej. Takie prawo właściciela.

Z tego powodu warto się zastanowić, czy w ogóle warto wykorzystywać Google Maps API do swoich aplikacji. OpenLayers (prace nad wersją 3 już są bardzo zaawansowane) jest równie prosty w obsłudze, a daje nieporównanie więcej możliwości. Ponadto inne odpowiedniki jak Leaflet, cieszą się rosnącym powodzeniem.

CEO Google zapowiedział, że: “idea czerpania dochodu z Google Maps jest na wstępnym etapie rozwoju”, więc po wprowadzeniu (a zaraz potem znaczącemu obniżeniu) opłat  dla największych użytkowników, można spodziewać się kolejnych kroków (wprowadzonych bez zapowiedzi).

Korzystanie z map podkładowych Google w OpenLayers jest w pełni legalne (komitet sterujący projektu dostał pisemne upoważnienie wynikające z licencji Google Maps), więc zalecamy tworzenie aplikacji używając właśnie tej biblioteki. W razie jakiejkolwiek “wolty” Google, możemy bezpiecznie przełączyć podkłady na OpenStreetMap, Bing czy własne podkłady mapowe. Nie będzie konieczne przepisywanie całej aplikacji.

Tagi: ,
Nowa forma działalności: GIS Support Sp. z o.o.

Szanowni użytkownicy portalu GIS-Support.pl!

Z dumą informujemy, iż po ponad roku działalności GIS Support, odpowiadając na potrzeby rynku i użytkowników powołana została spółka GIS Support sp. z o.o. Będziemy świadczyć usługi GIS ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla firm z sektora ochrony środowiska, tworzeniem aplikacji do zarządzania danymi przestrzennymi on-line, budową geoportali, a także wsparciem dla oprogramowania GIS z grupy open source.

Działalność strony gis-support.pl nie ulegnie zmianie. Nadal rozwijać będziemy listę interesujących wtyczek do QGIS, artykułów tematycznych oraz listę danych do pobrania (która cieszy się niebywałą popularnością). Odświeżeniu i uproszczeniu uległa struktura strony. Od teraz wszelkie artykuły o GIS znajdować się będą w czytelnie podzielonej, stale rozwijanej bazie wiedzy.

Przez ponad 14 miesięcy działalności gis-support.pl nasza strona zanotowała prawe 55 tysięcy odwiedzin 26 tysięcy użytkowników, którzy wygenerowali ponad 144 tysiące odsłon. Otrzymaliśmy dziesiątki e-maili. Dziękujemy i zapraszamy do współpracy.

Tagi:

Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń