GIS Support co-mentorem pojektu na Google Summer of Code 2014

19 maja rozpoczęło się wielkie kodowanie w projekcie Google Summer of Code (GSoC) – corocznym projekcie firmy Google wspierającym rozwój oprogramowania OpenSource. Blisko 1300 studentów, w ramach 190 organizacji mentorskich, ma 3 miesiące na zrealizowanie zaakceptowanych projektów związanych z Otwartym Oprogramowaniem. Tegoroczna edycja programu jest już jego dziesiątą odsłoną.

Jedną z organizacji mentorskich jest Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) wspierająca i promująca rozwój otwartych technologii związanych z systemami informacji przestrzennej. W bieżącym roku fundacja ta pomaga w realizacji 23 projektów związanych z 18 narzędziami OpenSource.

Miło jest nam zakomunikować, że w projekcie Schematization Plug-in for QGIS udział bierze również firma GIS Support. Jako współmentor wspomagamy prace związane z integracją rozwiązań z QGIS, w tym możliwość wykorzystania istniejących narzędzi. Głównym celem prac jest wtyczka umożliwiająca tworzenie schematycznych map sieci liniowych. Projekt koncentruje się na sieciach transportowych (drogi, kolej) jednak efekt pracy będzie możliwy do wykorzystania również w innych dziedzinach (np. sieci przesyłowe). Zgodnie z ustaleniami wszystkich uczestników projektu wtyczka będzie zintegrowana z Processing Toolbox, dzięki czemu możliwe będzie jej wykorzystanie wraz z innymi algorytmami. Poza samą schematyzacją udostępnione zostaną inne funkcjonalności pozwalające na manipulowanie danymi liniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich topologii. Prace są jeszcze we wczesnym stadium, ich postęp można śledzić na stronie wiki projektu, która jest uaktualniana przynajmniej raz w tygodniu.

Poniżej lista zaakceptowanych projektów i studentów, którzy będą je realizować:

Cartaro

CartoDB

GDAL/OGR

GeoNode

GRASS GIS

gvSIG

istSOS

Linux GIS

  • Aktualizacja i rozwinięcie repozytoriów UbuntuGIS i DebianGIS oraz projektu OSGeoLive (Enhancements to UbuntuGIS/DebianGIS) – Jerome Villeneuve Larouche

MapServer

  • Rozwinięcie projektu ScribeUI pozwalającego na graficzne tworzenie i zarządzanie plikami mapfile (ScribeUI: A GUI and tools for MapServer mapfile editing) – Jessica Lapointe

Neo4j

OpenStreetMap

Opticks

Orfeo Toolbox

OSSIM

pgRouting

PyWPS

QGIS

uDig

Tagi: ,

Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń