Podstawy GIS z QGIS

Podstawowe informacje:

Czas trwania: 2 dni
Gupa docelowa: Adepci GIS
Korzyści: nabycie umiejętności sprawnego poruszania się po QGIS
Cena: 990 zł netto (dowiedz się o dofinansowaniu)
Dodatkowe informacje: 570 979 682, szkolenia@gis-support.pl

Terminy:
17-18 sierpnia 2017 Warszawa
21-22 sierpnia 2017 Lublin
04-05 września 2017 Warszawa
11-12 września 2017 Gdańsk
18-19 września 2017 Kraków
26-27 września 2017 Poznań

Opis

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących rozpocząć pracę z GIS w QGIS oraz dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z systemami informacji przestrzennej. Jest to szkolenie praktyczne, oparte o sporą ilość zadań, a teoria jest ograniczona do niezbędnego minimum.

Po zajęciach użytkownik nabierze odwagi do samodzielnego korzystania z QGIS oraz pozna niezbędne podstawy do dalszego jej pogłębiania- indywidualnie lub na kolejnych szkoleniach. W przypadku szkoleń organizowanych dla grup osób z jednej instytucji, zestaw ćwiczeń jest dostosowywany do rozwiązania konkretnych problemów, z którymi przyjdzie się zmierzyć w pracy zawodowej.

Program

Dzień 1

Moduł I Co to jest GIS?

 1. Przedstawienie wszystkich składowych definicji GIS (pozyskiwanie, przechowywanie, przesyłanie, analiza i wizualizacja danych)
 2. Wyjaśnienie definicji informacji przestrzennej
 3. Pokazanie kilku krajowych przykładów wykorzystania GIS

Moduł II Funkcjonowanie GIS w Polsce

 1. Omówienie sytuacji w Polsce w zakresie wykorzystywania GIS w administracji i w firmach komercyjnych.
 2. Dyrektywa INSPIRE i jej faktyczny wpływ na sytuację w Polsce
 3. Rozdział użytkowników GIS ze względu na potrzeby
 4. Problemy z funkcjonowaniem INSPIRE w Polsce

Moduł III Dane w GIS. (wykład)

 1. Formaty danych (wektor, raster, WMS)
 2. Skąd pochodzą dane przestrzenne, które można wykorzystać w GIS
 3. Aspekty prawne pozyskiwania danych i związane z tym problemy
 4. Przegląd instytucji i projektów, które gromadzą i udostępniają dane w systemach GIS

Moduł IV QGIS – absolutne podstawy (wykład + ćwiczenia)

 1. Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem pracy (układy współrzędnych, formaty danych, typy danych, wtyczki)
 2. Zapoznanie się z wyglądem QGIS (kontrolki, filozofia poruszania się)
 3. Dodawanie danych do QGIS (wektor, raster, WMS, WFS, baza danych)
 4. Podstawowa symbolizacja danych w QGIS (style)
 5. Tworzenie nowych danych wektorowych w QGIS
 6. Georeferencja map w QGIS

 

Dzień 2

Moduł V QGIS dla średnio zaawansowanych (wykład + ćwiczenia)

 1. Podstawowe problemy w pracy z QGIS
 2. Praca z tabelą atrybutów (kreatory zapytań, kalkulator pól)
 3. Symbolizacja – poziom zaawansowany
 4. Przygotowywanie kompozycji kartograficznych

Moduł VI Analizy przestrzenne w QGIS (wykład + dużo ćwiczeń)

 1. Podstawowe analizy (bufor, przecięcie, agregacja)
 2. Analizy na tabeli atrybutów
 3. Przegląd przydatnych wtyczek QGIS