DIVI


DIVI – filozofia działania

Informacja o starcie DIVI, spotkała się z bardzo dużym odzewem. Dziękujemy redakcji Geoforum i Gisplay za artykuły, a Wam za e-maile z pytaniami, prośbami o dostęp i ciepłymi słowami. Poniższy artykuł ma na celu wyjaśnienie logiki jaką się kierowaliśmy tworząc DIVI i sposobu w jakim spełnia swój podstawowy cel, czyli poprawa funkcjonowania firm, poprzez wykorzystanie GIS.

Stworzyliśmy wiele aplikacji webowych, których podstawowym komponentem jest mapa, jednak głównym celem jest dotarcie do informacji. Dotarcie w szybki i wygodny sposób do wiarygodnej i aktualnej informacji przez osoby, które nie muszą wiedzieć co to GIS, układy współrzędnych, warstwy, geoportale itp. Te osoby mapę traktują jak zwykłą stronę internetową i oczekują prostoy, szybkości i responsywności.

Przygotowanie aplikacji wyglądało zawsze podobnie: zaczynało się od stworzenia środowiska, instalacji kilku aplikacji (baza danych, serwer danych GIS, aplikacja backendowa do obsługi bazy itp), potem trzeba było zabezpieczyć dostępy, skonfigurować połączenia itd. Generowało to koszty w trakcie tworzenia, a także później, ponieważ całe to środowisko trzeba było monitorować, aktualizować itd. Tworzenie samej aplikacji webowej, czyli tego, czego oczekiwał klient (i za co wydawało mu się, że płacił) przeważnie było najkrótszą częścią wdrożenia. Finalnie klient dostawał aplikację, która składała się z kilku podstron a koszt był duży. My też mieliśmy mało radości z tworzenia backendów zamiast użytecznych aplikacji.

Stwierdziliśmy, że potrzebujemy solidnego narzędzia, dzięki, któremu raz na zawsze załatwimy kwestie backendu (to czego nie widać) do tworzenia aplikacji mapowych. Postanowiliśmy stworzyć narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli skupić się na tworzeniu rozwiązań dopasowanych do modeli i procesów biznesowych klientów, a nie sklejać oprogramowanie „na tyłach”. Przy okazji postanowiliśmy rozwiązać kilka innych problemów, które często się w GIS pojawiają np. edycja danych w wiele osób, historia edycji, dołączanie załączników do obiektów itp. Tak powstała koncepcja DIVI. Po 12 miesiącach pracy kilku programistów doszliśmy do momentu, że możemy nasze rozwiązanie pokazać światu.

Czym właściwie jest DIVI?

DIVI składa się z 4 zintegrowanych komponentów

 1. aplikacja serwerowa (DIVI.io)
 2. wtyczka do QGIS
 3. aplikacja mobilna (przeglądarka i kolektor danych)
 4. DIVI API

do których dostęp otrzymuje się po założeniu konta (dla firmy) i stworzeniu użytkowników (identyfikowanych przez login i hasło)

Aplikacja serwerowa (zintegrowana baza danych, serwer danych GIS i kilka innych) z dostępem przez przeglądarkę www po zalogowaniu się (ryc.1). to główny komponent i mózg DIVI. Tam są przechowywane dane (przestrzenne i nieprzestrzenne oraz załączniki do obiektów), zarządza się użytkownikami przypisanymi do konta (tworzy nowych, nadaje uprawnienia do konkretnych warstw i aplikacji), zachowuje się cała historia edycji danych oraz decyduje się o udostępnianiu danych na zewnątrz (w postaci rastrowej, wektorowej oraz interaktywnych map). Dodatkowo można tworzyć i edytować dane w wygodnym managerze (ryc.2), uploadować pliki z danymi przestrzennymi, geokodować dane, nadawać im symbolizację, podczytywać WMS, podkłady mapowe i wiele innych. To taka konsola administracyjna.

Wtyczka QGIS powstała w celu umożliwienia tworzenia zaawansowanych kompozycji kartograficznych oraz zaawansowanej edycji w QGIS Desktop. Działanie jest bardzo proste. Po zalogowaniu się, otrzymujemy listę warstw, do których mamy dostęp na koncie DIVI. Warstwy te możemy dodać do projektu QGIS. Od tej pory, możemy je edytować jak każdą inną warstwę (możemy korzystać z kalkulatora pól, narzędzi zaawansowanej edycji, CAD Tools itp.). Zapis zmian, powoduje wysłanie informacji o edycjach do DIVI, dzięki czemu w przeglądarce historii wiadomo kto i kiedy edytował dane. Jest to bardzo pomocne w przypadku dynamicznych zbiorów danych.

Aplikacja mobilna DIVI Mobile to zarazem przeglądarka i kolektor danych. Po zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym, należy się zalogować swoim loginem i hasłem DIVI. Otrzymamy listę projektów, do których mamy uprawnienia. Po przejściu do projektu zobaczymy mapę z danymi oraz wszystkimi skonfigurowanymi w DIVI.io podkładami i WMSami. Po wybraniu warstwy aktywnej możemy identyfikować obiekty, edytować atrybuty, dodawać zdjęcia wprost z aparatu, lub dodawać załączniki z pamięci urządzenia. Możliwa jest geolokalizacja a także dodawanie punktów, linii i poligonów. Oczywiście wszystkie zmiany są zapisywane online i możliwe do przeglądania w historii edycji. Jest to bardzo wygodne narzędzie do inwentaryzacji terenowych oraz do odszukiwania obiektów w terenie.

DIVI API to nasza duma. Wszystkie funkcjonalności i dane są dostępne z poziomu REST API. Jest to podstawa do budowania własnych aplikacji (webowych i mobilnych), na bazie DIVI.

Dlaczego tak? Współczesne technologie wymagają elastyczności i możliwości integrowania się w zakresie wymiany danych z systemami już istniejącymi. Potrzeby związane z GIS są tak przeróżne, że stwierdziliśmy, iż nie ma sensu próbować ich zaspokajać za pomocą jednej aplikacji „do wszystkiego”. „Wyklikiwanie” aplikacji bez potrzeby programowania to zawsze kompromis użyteczności i funkcjonalności z możliwościami systemu. Na koniec dnia nikt nie jest usatysfakcjonowany na 100%, a i tak trzeba coś oprogramować. Dlatego postawiliśmy na otwarte API oraz możliwość tworzenia dodatkowych aplikacji (własnymi siłami, bądź zlecając nam lub innej firmie). Ten model sprawdza się na świecie, jak również z naszymi klientami. Jest to rozwiązanie efektywne kosztowo, ponieważ można mieć jeden silnik do obsługi wielu procesów biznesowych w firmie. Jest to również stworzone do zwinnego, przyrostowego rozwoju wykorzystania GIS, bez dużych początkowych nakładów finansowych. W następnych artykułach przedstawimy aplikacje, które już działają na tej zasadzie. Co więcej: na naszym repozytorium na GitHub, publikujemy kod przykładowych aplikacji i planujemy cykl artykułów typu „developers guide”, z których każdy będzie mógł się dowiedzieć jak stworzyć aplikacje do wizualizowania, edycji, filtrowania i tworzenia danych, używając jedynie HTML i JavaScript.

Co dalej?

Nie zwalniamy tempa i dalej pracujemy nad rozwojem DIVI, dodając nowe funkcjonalności, poprawiając błędy i skupiając się na ergonomii używania oraz promocji. Dotychczasowym klientom dziękujemy za zaufanie i oczywiście liczymy na nowych:)

Tagi: , ,
DIVI – Stwórz swój GIS. Zwiększ możliwości i popraw funkcjonowanie Twojej Firmy, dzięki zastosowaniu GIS.

Systemy Informacji Przestrzennej stają się coraz bardziej popularne. Coraz większa grupa użytkowników widzi korzyści związane z korzystaniem z GIS. Widzimy to pracując z naszymi klientami, prowadząc warsztaty, a także na licznych konferencjach. GIS przestaje być domeną instytucji gromadzących dane przestrzenne lub specjalnych działów w firmach, które zajmują się przetwarzaniem danych na potrzeby pozostałych pracowników organizacji. Dostęp do zawsze aktualnych map, zestawień wynikających z danych przestrzennych chcą mieć menadżerowie, pracownicy działów obsługi klientów oraz przede wszystkim specjaliści i konsultanci różnych dziedzin. Inne branże związane z gromadzeniem, dostępem i wymianą informacji bardzo szybko dostosowały swoje produkty do potrzeb i wymagań klientów. Programiści korzystają z sieciowych systemów kontroli wersji, konsultanci z sieciowych edytorów tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, sprzedawcy mają współdzielone systemy CRM, a zarządy dostępy do raportów i dashboardów generowanych na bieżąco z systemów ERP wprost na smartfony i tablety. Tylko GIS pozostał w tyle. Nadal rządzi oprogramowanie typu desktop. WebGIS bardzo często ogranicza się do ociężałych, nieintuicyjnych przeglądarek danych. Istnieje dużo oprogramowania, płatnego i darmowego, ale nadal stworzenie prostego systemu do zarządzania danymi przestrzennymi w ramach instytucji jest pracochłonne, drogie, wymaga pracy programistycznej oraz późniejszego utrzymania całego systemu przy życiu przez administratorów. W świecie, gdzie współtworzenie i udostępnianie jest podstawą pracy zespołów, w GIS stworzenie warstwy oraz bezpieczna i wieloosobowa edycja nadal jest bardzo skomplikowana. Postanowiliśmy to zmienić.

Od 12 miesięcy pracowaliśmy ciężko nad DIVI – kompleksowym zbiorem narzędzi do zarządzania, wizualizacji i analizowania danych na mapach. Głównym zadaniem DIVI jest umożliwienie efektywnej pracy w firmie z danymi przestrzennymi oraz stworzenie warunków do łatwego udostępniania danych wewnątrz i na zewnątrz organizacji. DIVI składa się z:

DIVI jest w zaawansowanej fazie beta. Wersja SaaS działa już produkcyjnie u kilku naszych klientów. Na bieżąco będziemy informować o nowych wdrożeniach i powstałych aplikacjach. Zapraszamy na stronę DIVI.io w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz do kontaktu z nami.

Wierzymy, że DIVI zmieni postrzeganie GIS jako systemów skomplikowanych, drogich i trudnych w implementacji. Dzięki DIVI można w prosty i łatwy sposób:

 • stworzyć firmowe repozytorium danych,
 • edytować dane przestrzenne w wiele osób online,
 • przechowywać informacje o historii edycji danych,
 • dołączać załączniki (zdjęcia, dokumenty) oraz komentarze do obiektów,
 • tworzyć proste przeglądarki danych bez umiejętności programowania
 • tworzyć zaawansowane systemy GIS w oparciu o DIVI API

Tagi:
Przypadek użycia DIVI w Grontmij Polska

Grontmij Polska wykonywała plan utrzymania wód dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Podstawą do pracy była baza danych odcinków rzek z całego dorzecza Warty podzielona na odcinki wedle ustalonej z Zamawiającym metodyki. 4 osoby z działu GIS pozyskały wszelkie potrzebne dane z różnych źródeł i doprowadziły je do spójnej postaci. Kluczową częścią całego projektu było dokonanie oceny odcinków wód oraz zaproponowanie wariantów ochrony. Z technicznej strony polegało to na opisaniu każdego odcinka za pomocą ok. 30 atrybutów. Nad całością oceny miało pracować ok 20 osób. Czasu było bardzo mało. Do pracowników działu GIS należało zaplanowanie prac wraz z oszacowaniem ryzyka.

Czytaj całość

Tagi:
IV Forum BioGIS – prapremiera DIVI

logo28.10 odbył się IV Forum BioGIS w Poznaniu. Relacje z wydarzenia można znaleźć np. tu.

Była to niezwykle ciekawa konferencja ponieważ zgromadziła praktyków z zakresu ochrony środowiska, którzy opowiadali o wykorzystaniu GIS w ich codziennej pracy. Nie było to spotkanie „gisowców”, którzy opowiadali czym jest GIS i do czego można go wykorzystać lub naukowców, którzy opowiadali o projektach badawczych, w których uczestniczyli. Prelegenci, w zdecydowanej większości specjaliści z zakresu ochrony środowiska, traktowali GIS jako narzędzie do osiągnięcia celu (lub ułatwiające osiągnięcie celu), a nie jako cel sam w sobie. Cieszy fakt, że GIS jest coraz powszechniej używany przez specjalistów z różnych dziedzin. Z niecierpliwością czekamy na konferencje w przyszłym roku.

foto2

Michał Drożdż z GIS Support przedstawił referat o wykorzystaniu systemu DIVI do wspomagania wieloosobowej pracy nad danymi przestrzennymi. Projekt przeprowadziliśmy wraz z specjalistami od ochrony środowiska, firmą Grontmij.

DIVI spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Liczba osób chcących zobaczyć system zaraz po prezentacji oraz w następnym dniu bardzo nas ucieszyła (fot. poniżej). Cały czas pracujemy nad rozwojem naszego środowiska do pracy GIS w sieci. Wkrótce przedstawimy więcej informacji.

foto

Tagi: ,
GIS Support na IV Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej

logoZapraszamy na konferencję: IV Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej (organizatorzy: Wydział Biologii UAM, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Esri Polska), która odbędzie się w Poznaniu w dniach 28-29.10.2015. Tegoroczna edycja będzie szczególnie ciekawa dla firm z sektora ochrony środowiska ponieważ hasłem i główną tematyką Forum jest: „Narzędzia analityczne i dane przestrzenne w Ocenach Oddziaływania na Środowisko”. Temat szczególnie bliski również nam, ponieważ współpracujemy z firmami środowiskowymi wspierając je w GIS. Wiemy jak bardzo problemy z zarządzaniem danymi przestrzennymi mogą wpłynąć na opóźnienia w projekcie i obniżenie jakości tworzonych dokumentów.

Na konferencji Michał Drożdż wygłosi referat: „Zespołowa praca z danymi przestrzennymi. Case study wykorzystania DIVI przy opracowywaniu planu utrzymania wód„. Będzie to podsumowanie zakończonego niedawno projektu z firmą Grontmij Polska, gdzie z dużym powodzeniem wykorzystywano nasz nowy produkt do zespołowej pracy z danymi GIS: DIVI.

DIVI jest to w pełni webowy system do gromadzenia, przechowywania i upubliczniania danych przestrzennych. Co istotne, jest dostosowany do używania przez osoby bez specjalistycznej wiedzy o GIS i jest dostępny w abonamentowym systemie „Software as a Service”, więc jego użytkowanie z powodzeniem można wpleść w każdy budżet, nawet w kilkudniowym projekcie. Celem wykorzystania DIVI jest:

 • zapanowanie nad danymi w firmie poprzez stworzenie repozytorium z rozbudowanym systemem dostępu (wiemy jaki macie bałagan w danych),
 • umożliwienie edycji wraz z zapisem jej historii przez wiele osób (wiemy jak trudno połączyć ‚szejpy’, które były tworzone na 10 różnych stanowiskach),
 • szybka i wygodna wizualizacja danych (skończmy z drukowanymi mapami!) i
 • stworzenie serwera danych GIS do budowy zaawansowanych aplikacji GIS (QGIS jest trudny w obsłudze. Wiemy to – dlaczego więc nie pracować na dedykowanej aplikacji on-line?).

Zapraszamy również do naszego stoiska podczas trwania konferencji, gdzie będzie i poznać zalety DIVI.

Tagi:

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej