Realizacje


Hybrydowy GIS, czyli oprogramowanie komercyjne i otwarte w jednym szeregu

Dyskusje nad wyższością oprogramowania otwartego nad komercyjnym (lub odwrotnie) są zawsze bardzo gorące. Jedno i drugie rozwiązanie ma swoje wady i zalety. W GIS Support zawsze wychodzimy, z założenia, że dobór oprogramowania jest kwestią wtórną, wynikająca z problemu do rozwiązania oraz z warunków jakie są w danym projekcie, firmie lub instytucji. W dyskusjach często zapomina się o tym, że rozwiązania wykorzystujące jeden i drugi typ oprogramowania są możliwe i coraz częściej wykorzystywane. Nic nie stoi na przeszkodzie, że komercyjne i otwarte oprogramowanie działało razem w celu rozwiązywania problemów biznesowych.

Z takim problemem spotkaliśmy się ostatnio u jednego z klientów. Zanim rozpoczęliśmy współpracę w firmie funkcjonował system oparty na komercyjnym oprogramowaniu (baza Oracle, ArcGIS oraz geoportal oparty o komponenty firmy ESRI). Głównym komponentem systemu był oczywiście geoportal, poprzez który użytkownicy realizowali dostęp do danych. Całość działała bardzo sprawnie, geoportal miał coraz więcej zadowolonych użytkowników, jednak wraz ze wzrostem ruchu, a przez to obciążenia serwerów, dane serwowane były coraz wolniej i wolniej… Konieczna było zastosowanie mocniejszych maszyn do serwowania danych. I tu niestety zaczął się bardzo popularny (ostatnio opisany również na blogu firmy BoundlessGeo) problem związany ze skomplikowanym licencjonowaniem, które często uzależnione jest od mocy procesorów, liczby rdzeni lub wolumenu danych zgromadzonych w bazie. Sukces rozwiązania (rosnąca liczba użytkowników) wymusił konieczność zwiększenia zakresu i oczywiście kosztów licencji. Taka “finansowa kara” za powodzenie projektu jest często nieprzewidziana i stanowi olbrzymi problem dla administratorów systemów, którzy muszą organizować dodatkowe (niemałe) pieniądze.

Rozwiązaniem tego problemu jest tzw. system hybrydowy, czyli rozwinięcie systemu GIS opartego na oprogramowaniu komercyjnym o komponenty open source. I tak też udało się zrobić. Zamiast dokupować nowe licencje serwerowe, na dodatkowej maszynie zostały zainstalowane: baza danych PostgreSQL+PostGIS oraz Geoserver. Dane przestrzenne, które miały być publikowane zostały załadowane do bazy danych, odpowiednie tabele zostały “podpięte” pod Geoserver, który serwuje je jako WMS i WMTS wyświetlane na geoportalu.

Dzięki temu system komercyjny został “odciążony” i geoportal znów działa sprawnie w ramach tych samych licencji. Utworzony został “drugi silnik”, który można rozwijać bez ponoszenia dodatkowych kosztów licencyjnych. Użytkownicy dalej mogą się cieszyć sprawnym geoportalem, administratorzy mają nieco więcej pracy ponieważ opiekują się większą ilością różnego oprogramowania, ale brak kosztów licencji jest sporą osłodą tej niedogodności.

Jeśli się zastanawiasz, czy rozwiązanie hybrydowe sprawdzi się w Twojej firmie lub instytucji, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy dobrać oprogramowanie (może QGIS Server, zamiast Geoserver), wdrożymy je lub przeszkolimy w zakresie samodzielnego wdrożenia. Do usłyszenia.

Masowa produkcja map w QGIS na przykładzie systemu wdrożonego w RDLP w Zielonej Górze

Jedną z podstawowych funkcji systemów informacji przestrzennej jest produkcja wizualizacji kartograficznych. Najczęściej kojarzy się to z przeglądarkami map on-line (geoportalami), ale nadal potrzebne są tradycyjne mapy, które można wziąć do ręki i iść w teren lub po prostu powiesić na ścianie. Mapom drukowanym GIS dał drugie życie, ponieważ teraz możliwe jest tworzenie map w dowolnej skali dla dowolnego obszaru “na żądanie”.

Właśnie z takim zadaniem zgłosiła się do nas Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Potrzebowali rozwiązania, dzięki któremu każda osoba po krótkim przeszkoleniu będzie w stanie stworzyć profesjonalną mapę dla dowolnego terenu (na przykład nadleśnictwa). Mapy miały być w różnych formatach: od png (do publikacji w Internecie), przez pdf (do druku) do svg (do dalszej obróbki w programach graficznych) i w wielu skalach dla całego obszary Dyrekcji. Co ważne: dane na podstawie których mapy miały powstać miały być na możliwie otwarte i nie ograniczać Dyrekcji w ich wykorzystaniu.

Czytaj całość

Tagi: , ,
Mapa akustyczna Katowic w 3D zgodna z rozporządzeniem MŚ.

W grudniu wykonaliśmy wizualizację mapy akustycznej Katowic w 3D. Efekty można obejrzeć na poniższych zrzutach ekranów (mapa jeszcze nie jest dostępna publicznie). Z tej mapy jesteśmy szczególnie dumni, ponieważ dzięki wykorzystaniu opublikowanej kilka miesięcy temu bibliotece Mapbox GL JS udało się stworzyć lekką, estetyczną i przede wszystkim funkcjonalną przeglądarkę 3D.

Mapa spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. 2007, nr 187, poz. 1340). Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje zobligowane do stworzenia map akustycznych.

Tagi: ,
Historia wdrożenia na gorzowskim cmentarzu…

W połowie października dla Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wdrożyliśmy interaktywną wyszukiwarkę nagrobków, pozwalającą z łatwością wyszukać informacje o osobach pochowanych. Z wielu przyczyn był to projekt zaskakujący i wymagający, a efekt przerósł nasze oczekiwania, o czym w kilku słowach poniżej.

cmentarz.gorzow.pl

Geneza

Pracownicy Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miasta są sympatykami i profesjonalistami systemów informacji przestrzennej. To dobre połączenie.Regularnie przedstawiają swoje osiągnięcia na GIS Day na UAM w Poznaniu, a cały urząd korzysta z map ich autorstwa. Przekopują rejestry miejskie i przekształcają do postaci GIS i wizualizują tworząc mapy i analizy do skutecznego podejmowania decyzji oraz w celu ułatwienia mieszkańcom korzystania z miasta i danych zawartych w rejestrach. Późną wiosną zaczęli dygitalizację danych o ponad 43 tys. nagrobków z miejscowego cmentarza komunalnego. Ze względu na słabą jakość materiałów nie było to łatwe zadanie. Dane te trzeba było jeszcze połączyć z danymi o pochówkach od administratora cmentarza (ponad 47 tys. rekordów). Po wykonaniu tej pracy pojawiła się potrzeba stworzenia aplikacji, która z jednej strony w prosty i przystępny sposób pozwoli na używanie tego zbioru danych przez mieszkańców, a z drugiej strony będzie pozwalała na łatwą aktualizację w przyszłości. Tak trafili do nas.

Czytaj całość

3 nowe specjalne strefy ekonomiczne z systemami “Inwestor”

W ostatnich tygodniach wdrożyliśmy system Inwestor w trzech kolejnych specjalnych strefach ekonomicznych. Po wdrożeniach w Pomorskiej, Kostrzyńsko-Słubickiej oraz Kamiennogórskiej SSE, z naszego systemu korzystają już pracownicy 9 z 14 stref w Polsce.

Wdrożenia polegały na:

  • uporządkowaniu materiałów na temat terenów inwestycyjnych objętych strefami,
  • dostosowaniu ich do modelu danych jaki używany jest w systemie Inwestor,
  • dostosowaniu modułów mapowych systemu do identyfikacji wizualnych stref,
  • konfiguracji narzędzi administracyjnych do zamówionej specyfikacji.

Dzięki wdrożeniom, baza danych o terenach inwestycyjnych została uporządkowana a pracownicy stref dostali narzędzia, które przyczyniają się do efektywnej współpracy i promocji. Co najważniejsze, system pomaga w utrzymaniu danych w aktualności.

Osoby zainteresowane terenami inwestycyjnymi otrzymały wygodną przeglądarkę oraz pewność, że korzystają z tej samej bazy jak pracownicy stref.

System Inwestor w Legnickiej SSE i COI Kujawsko-Pomorskim

W ostatnich dniach lipca wdrożyliśmy system Inwestor do Centrum Obsługi Inwestora Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej . Pracownicy COI i SSE zyskali narzędzie do pełnego zarządzania informacją opisową i przestrzenną na temat ich terenów inwestycyjnych oraz publiczny moduł mapowy (LSSE, COI Kujawsko-Pomorskie), przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych.

Na specjalne życzenie COI wzbogaciliśmy nasz system o moduł generowania prezentacji w formacie Flash, dzięki któremu znacznie skraca się czas przygotowania oferty prezentując offlice nie tylko opisy i lokalizacje terenów inwestycyjnych, ale także dane statystyczne GUS dotyczące potencjału gospodarczego regionu na przejrzystych mapach i wykresach.

Już 12 instytucji zajmujących się terenami inwestycyjnymi korzysta z naszego systemu. Oznacza to, że tysiące obiektów, dziesiątki tysięcy zdjęć i innych dokumentów bezpiecznie przechowywane jest w systemach naszego autorstwa.

COI Kujawsko Pomorskie

COI Kujawsko Pomorskie

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Tagi: , ,
Use case – “Dyspozytor”

Opis: Pożary lasów są bardzo poważnym problemem ekologicznym i gospodarczym w Polsce. Prawie 70% powierzchni leśnej zajmują bory sosnowe, szczególnie podatne na zagrożenie pożarowe. Najlepszym sposobem unikania strat związanych z pożarami lasów jest zapobieganie, jednak gdy do pożaru już dojdzie, tylko szybka reakcja służb leśnych i pożarniczych może zapobiec rozprzestrzenieniu się zagrożenia na dużą powierzchnię.

Problem: Zarówno Lasy Państwowe, jak i Państwowa Straż Pożarna dysponują systemami informatycznymi wspomagającymi ich działalność. Systemy te posiadają również komponenty GIS i umożliwiają wizualizację danych na mapie. Nie są jednak w żaden sposób połączone, jedynym narzędziem do tej pory był okresowy eksport mapy przeciwpożarowej z bazy Leśnej Mapy Numerycznej na potrzeby straży pożarnej. Umożliwiało to wyświetlenie map leśnych w oprogramowaniu Desktop GIS, jednak miało ograniczoną przydatność podczas akcji gaśniczej oraz wśród użytkowników nie zaznajomionych z GIS.

Rozwiązanie: GIS Support utworzył aplikację klasy WebGIS, która ma usprawnić wymianę informacji przestrzennych związanych z ochroną przeciwpożarową lasów między komendą Państwowej Straży Pożarnej, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i nadleśnictwami. Aplikacja umożliwia wyświetlanie dowolnych danych przestrzennych, zgromadzonych we wspólnej bazie, oraz dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym między użytkownikami systemu w zakresie zdarzeń kryzysowych. System cechuje się:

  1. autonomią działania – rozumianą jako niezależność od sieci Internet. Aplikacja działa w sieci wewnętrznej bez konieczności komunikacji z jakimikolwiek zewnętrznymi usługami.
  2. redundancją – w przypadku awarii serwera, jego funkcje przejmuje drugi, niezależny serwer. Po przywróceniu sprawności następuje replikacja danych doprowadzająca obie bazy do zgodności.
  3. działaniem w czasie rzeczywistym – przekazywanie komunikatów o zgłoszeniach pożarów, przyjęciem zgłoszenia, zmianą statusu następuje natychmiast bez konieczności przeładowywania ani oczekiwania na odświeżenie.
  4. intuicyjnym interfejsem użytkownika – nie są wymagane skomplikowane szkolenia użytkowników końcowych-dyspozytorów w celu wdrożenia.

System został wdrożony w Komendzie Miejskiej PSP w Zielonej Górze i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Use case – mapy dla straży pożarnej

Opis: Ścienna mapa operacyjna jest obowiązkowym wyposażeniem każdej komendy Państwowej Straży Pożarnej. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu mapę topograficzną, na której przy użyciu pinezek i chorągiewek zaznacza lokalizację punktów istotnych w działaniach straży pożarnej (np. lokalizacja jednostek ratowniczo-gaśniczych, szpitalne oddziały ratunkowe).

Problem: Mapy topograficzne wydawane przez Państwową Służbę Geodezyjną i Kartograficzną niestety nie nadążają za rozwojem gospodarczym i infrastrukturalnym. Dla niektórych obszarów nie wydano map nowszych, niż te opracowane w układzie współrzędnym “1965”. Wobec zmian w sieci drogowej, kolejowej i energetycznej, a także budowy nowych osiedli mapy te przestają spełniać swoją funkcję. Dodatkowo, coraz więcej jednostek straży pożarnej dysponuje danymi w formie cyfrowej i nanoszenie ich na mapę za pomocą pinezek jest ogromnym krokiem wstecz.

Rozwiązanie: GIS Support zajmuje się przygotowywaniem dedykowanych map z przeznaczeniem dla służb ratowniczych. Zakres danych prezentowanych na wydruku jest ustalany indywidualnie z klientem i obejmuje np. lokalizację jednostek PSP/OSP z oznaczeniem przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, szpitali i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, punktów czerpania wody, linii energetycznych z podziałem na napięcie. Mapy w zależności od potrzeb drukowane są na papierze lub płycie z tworzywa sztucznego zapewniającej większą trwałość. W proces tworzenia mapy mogą być zaangażowane lokalne jednostki OSP, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie jak największej zgodności treści mapy z sytuacją terenową. Redakcją mapy zawsze zajmują się osoby z praktyczną znajomością działalności służb ratunkowych.

Use case – AVC Viewer

Opis: AVC Polska zajmuje się optymalizacją energetyczną w JST oraz przedsiębiorstwach. Głównym polem działania firmy jest optymalizacja kosztów użytkowania i utrzymania oświetlenia drogowego, przy zachowaniu odpowiedniej wydajności systemu oświetleniowego.

Problem: Podstawą zaplanowania i późniejszego monitorowania optymalizacji kosztów jest aktualna baza danych opisująca sieć oświetleniową. Potrzebne było narzędzie do wprowadzania danych (przestrzennych i opisowych) przez różne osoby w kilku instytucjach (gmina, dostawca energii, wykonawca modernizacji) wraz z pakietem narzędzi do analizy i raportowania.

Rozwiązanie: GIS Support stworzył narzędzie dostępne w chmurze pozwalające na wprowadzanie danych z pomiarów terenowych, ewidencjonowanie prac konserwacyjnych na elementach sieci oraz generowanie raportów dotyczących wydajności i energochłonności sieci. Aplikacja w przyjaznym środowisku graficznym umożliwia wydruki wielkoformatowe, aktualizacje informacji o elementach sieci, wyświetlanie obiektów w klasach w oparciu o atrybuty.

Use case: Inwestor

Opis: Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz Centra Obsługi Inwestorów zarządzają bazą danych terenów inwestycyjnych, które należą do tych instytucji, jednostek samorządu terytorialnego lub osób prywatnych. Ich głównym zadaniem jest promowanie tych terenów i zachęcanie przedsiębiorców do rozwoju przemysłu i usług w ich regionie

Problem: Oferty inwestycyjne są przygotowane i aktualizowane przez pracowników gmin, natomiast bazą zarządzają pracownicy Stref i COI. Powoduje to niejednolitość przechowywanej informacji. Problemem jest dokładne zlokalizowanie terenu, udzielenie szybkiej i aktualnej informacji opisowej oraz dowiedzenie się więcej o okolicy danego terenu (lokalizacja względem sieci drogowej i kolejowej, otoczenie biznesowe). Ponadto problemem jest utrzymanie danych w aktualności i szybkie wyszukanie oferty spełniającej kryteria inwestora.

Rozwiązanie: System Zarządzania Bazą Danych Terenów Inwestycyjnych “Inwestor” to narzędzie dostosowane do potrzeb Stref i COI. Pozwala na wygodne wprowadzanie przechowywanie informacji o terenach (lokalizacja w przestrzeni i opis atrybutów w kilku językach) oraz zapewnia narzędzia do wspomagania promocji (statystyki, mini mapy, wersja mobilna, integracja ze Google StreetView). Poza tym jest klientem i serwerem usług sieciowych (WMS i WFS) przez co pozwala na integrację z różnymi geoportalami (możliwość wyświetlania terenów na geoportalach wojewódzkich, powiatowych oraz pobieranie z nich informacji np. o ewidencji). System Inwestor z powodzeniem funkcjonuje w Katowickiej, Łódzkiej, Wałbrzyskiej, Legnickiej, Mieleckiej i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podlaskim, Lubelskim, Świętokrzyskim, Lubuskim, Kujawsko-Pomorskim, Opolskim COI oraz COI Urzędu Miasta Kielce.

Dowiedz się więcej…

 


Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń