Masowa produkcja map w QGIS na przykładzie systemu wdrożonego w RDLP w Zielonej Górze

Jedną z podstawowych funkcji systemów informacji przestrzennej jest produkcja wizualizacji kartograficznych. Najczęściej kojarzy się to z przeglądarkami map on-line (geoportalami), ale nadal potrzebne są tradycyjne mapy, które można wziąć do ręki i iść w teren lub po prostu powiesić na ścianie. Mapom drukowanym GIS dał drugie życie, ponieważ teraz możliwe jest tworzenie map w dowolnej skali dla dowolnego obszaru “na żądanie”.

Właśnie z takim zadaniem zgłosiła się do nas Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Potrzebowali rozwiązania, dzięki któremu każda osoba po krótkim przeszkoleniu będzie w stanie stworzyć profesjonalną mapę dla dowolnego terenu (na przykład nadleśnictwa). Mapy miały być w różnych formatach: od png (do publikacji w Internecie), przez pdf (do druku) do svg (do dalszej obróbki w programach graficznych) i w wielu skalach dla całego obszary Dyrekcji. Co ważne: dane na podstawie których mapy miały powstać miały być na możliwie otwarte i nie ograniczać Dyrekcji w ich wykorzystaniu.

Dane

Ze względu na aktualność, licencje oraz jakość danych użyliśmy danych OpenStreetMap oraz danych własnych Lasów Państwowych. Nasz kartograf połączył odpowiednie warstwy z tych zbiorów. Standardowa treść topograficzna na mapach została wzbogacona o informację turystyczną w postaci obiektów liniowych (szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, spływy kajakowe itp.), obiektów punktowych (parkingi, przystanie wodne, pomniki przyrody itd.) i obiektów poligonowych (obszary chronione) oraz dane leśne w postaci siedzib jednostek strukturalnych Lasów Państwowych, granic oddziałów leśnych, czy dróg przeciwpożarowych. Pod względem obszarowym zaś mapy przedstawiają teren podległy RDLP w Zielonej Górze, nadleśnictwa graniczące podległe pod jurysdykcję RDLP w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu oraz obszar Niemiec w postaci dwóch sąsiadujących Landów (Brandenburgii i Kraju Wolnej Saksonii).

To rozwiązanie sprawdziło się doskonale. Dane do siebie “pasowały” bardzo dobrze.

Produkcja map

Tak przygotowane dane zostały wgrane do bazy danych. W QGIS została opracowana spójna symbolizacja dla poziomów skalowych:

  • 1:25 000
  • 1:50 000
  • 1:100 000
  • 1:200 000.

Oprócz tego przygotowaliśmy szablony wydruków w QGIS, które wraz z symbolizacją zostały dostarczone do Zamawiającego. Dzięki temu produkcja map jest niezwykle prosta. Przygotowanie stanowiska roboczego (podpięcie bazy, nadanie symbolizacji i wgranie szablonów) to kilkanaście minut pracy na podstawie instrukcji. Stworzenie mapy to już tylko otwarcie menadżera wydruków, przybliżenie do wybranego obszaru i eksport mapy w dowolnym formacie.

Zarządzanie

Dzięki temu, że dane do mapy znajdują się w centralnym repozytorium (bazie danych), aktualizacja masowa jest szybka (na podstawie dostarczonych skryptów), a aktualizacja jednostkowa (np. dodanie nowego parkingu) wiąże się jedynie z dodaniem punktu do odpowiedniej warstwy.

Mapy drukowane

Korzystając z istniejącego środowiska stworzyliśmy dwie mapy:

  • ścienną:130 x 130 cm, wyposażonej w rurki oraz laminat ochronny, skala 1:100 000,
  • składaną format A0 składany do formatu A5, skala 1: 100 000.

Podsumowanie

  • Mapy generowane automatycznie sprawdzają się bardzo dobrze w codziennej pracy. Ich tworzenie jest bardzo szybkie.
  • Stworzenie pięknej i dopracowanej mapy (jak na przykład widoczna niżej mapa ścienna) wymaga jeszcze kilku godzin pracy (przede wszystkim dopracowanie etykietowania)

 

Fragmenty mapy ściennej (stworzonej w całości w QGIS). Skala 1:100 000

Fragmenty mapy tworzonej automatycznie w QGIS na podstawie szablonów. Skala 1:25 000 oraz 1:50 000

Więcej przykładów map drukowanych od GIS Support

Tagi: , ,

Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń