Use case – AVC Viewer

Opis: AVC Polska zajmuje się optymalizacją energetyczną w JST oraz przedsiębiorstwach. Głównym polem działania firmy jest optymalizacja kosztów użytkowania i utrzymania oświetlenia drogowego, przy zachowaniu odpowiedniej wydajności systemu oświetleniowego.

Problem: Podstawą zaplanowania i późniejszego monitorowania optymalizacji kosztów jest aktualna baza danych opisująca sieć oświetleniową. Potrzebne było narzędzie do wprowadzania danych (przestrzennych i opisowych) przez różne osoby w kilku instytucjach (gmina, dostawca energii, wykonawca modernizacji) wraz z pakietem narzędzi do analizy i raportowania.

Rozwiązanie: GIS Support stworzył narzędzie dostępne w chmurze pozwalające na wprowadzanie danych z pomiarów terenowych, ewidencjonowanie prac konserwacyjnych na elementach sieci oraz generowanie raportów dotyczących wydajności i energochłonności sieci. Aplikacja w przyjaznym środowisku graficznym umożliwia wydruki wielkoformatowe, aktualizacje informacji o elementach sieci, wyświetlanie obiektów w klasach w oparciu o atrybuty.


Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń