Realizacje


EURO-PARK Mielec i EURO-PARK Wisłosan z naszym systemem!

W ostatnich dniach grudnia wdrożyliśmy system Inwestor do EURO-PARK Mielec i EURO-PARK Wisłosan – spółek zarządzających Mielecką i Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Pracownicy stref zyskali narzędzie do pełnego zarządzania informacją opisową i przestrzenną na temat ich terenów inwestycyjnych oraz publiczne moduły mapowe (MSSE, TSSE), przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych.

Na specjalne życzenie wzbogaciliśmy nasz system o moduł generowania prezentacji w formacie .pptx, dzięki któremu znacznie skraca się czas przygotowania oferty i zyskuje się pewność, że zamieszczone dane są zawsze aktualne.

Przy okazji wdrożenia okazało się również, że Mielecka Strefa Ekonomiczna oferuje tereny inwestycyjne położone w bezpośrednim sąsiedztwie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego, gdzie znajduje się nasze biuro. Zapraszamy do Lublina!

Już 10 instytucji zajmujących się terenami inwestycyjnymi korzysta z naszego systemu. Oznacza to, że tysiące obiektów, dziesiątki tysięcy zdjęć i innych dokumentów bezpiecznie przechowywane jest w systemach naszego autorstwa.

Tagi: , ,
Wdrożenie Systemu Inwestor w Województwie Lubuskim

Miło nam poinformować, że kolejne województwo wdrożyło nasz system do zarządzania bazą danych terenów inwestycyjnych „Inwestor”. Tereny promowane przez Centrum Obsługi Inwestora Województwa Lubuskiego można przeglądać na ogólnodostępnym module mapowym pod adresem mapa.coi-lubuskie.pl. Możliwości jakie daje moduł mapowy to:

 • przeglądanie obrysów terenów inwestycyjnych na podstawie różnych warstw podkładowych,
 • dostęp do zdjęć i informacji opisowej o terenach,
 • możliwość dokonywania pomiarów odległości i powierzchni,
 • pobieranie informacji o terenie w PDF,
 • generowanie linków do konkretnych ofert,
 • lokalizowanie terenów względem obszarów chronionych,
 • wyszukiwanie terenów na podstawie zadanych kryteriów,
 • wygenerowanie mini-mapy do umieszczenia na własnej stronie www (przeznaczone głównie dla gmin zainteresowanych promowaniem swoich terenów inwestycyjnych)

Moduł mapowy jest przystosowany do wyświetlania w urządzeniach mobilnych, na których dostępne są dodatkowe opcje: lokalizacja GPS oraz nawigowanie do terenów inwestycyjnych (z pomocą usług wybranego dostawcy). Ponadto moduł mapowy jest klientem i serwerem usług sieciowych i istnieje możliwość obustronnej integracji z innymi systemami GIS za pomocą WMS i WFS (Integracja KSSE i ORSIP)

Administratorzy systemu mają dostęp do panelu administracyjnego, gdzie znajdują się intuicyjne narzędzia do zarządzania geometrią terenów, atrybutami opisowymi (2 języki), generowania formatek terenów oraz raportów.

System spełnia w pełni zapotrzebowania pracowników COI oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych, co potwierdzają liczne wdrożenia. System inwestor działa w Katowickiej, Łódzkiej, Wałbrzyskiej SSE oraz w lubelskim, podlaskim, świętokrzyskim oraz kieleckim COI. Zobacz realizacje.

Podstawową korzyścią jaką daje system „Inwestor” jest posiadanie jednolitego i łatwego w obsłudze środowiska do prowadzenia bazy danych przestrzennych. Dzięki zautomatyzowaniu większości procesów, system ułatwia utrzymanie bazy w aktualności oraz umożliwia jednoczesna pracę wielu osób w różnych lokalizacjach (co jest szczególnie istotne w przypadku udostępnienia kont administracyjnych pracownikom innych instytucji, przede wszystkim gminom – właścicielom terenów).

System działający w COI województwa lubuskiego jest pierwszym wdrożeniem systemu w wersji 2.0. Dzięki zastosowaniu nowszych komponentów (min. Bootstrap, Mongo DB), system działa szybciej i stabilniej.

Zapraszamy do inwestowania. Sporo ciekawych terenów wzdłuż A2 i S3. Dla koneserów: przejście graniczne w Gubinie

Tagi: , ,
Integracja danych KSSE oraz ORSIP

Od kilku dni dane przestrzenne (lokalizacja terenów inwestycyjnych) z Systemu Zarządzania Bazą Danych Terenów Inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (system Inwestor dostarczony przez GIS Support) można przeglądać w ORSIP (Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (woj. śląskie).

Cieszymy się bardzo, że udało się zintegrować te dwa systemy w zakresie wymiany danych. Co ważne, integracja została dokonana w oparciu o standardowe rozwiązanie WFS. Jest to ważne z dwóch powodów:

 1. zapewni to aktualizację danych o terenach w automatyczny sposób, bez zawracania głowy pracownikom KSSE i ORSIP, a więc w najlepszy możliwy sposób, szczególnie, że dane KSSE zmieniają się dość dynamicznie (włączenia terenów, nowi inwestorzy)
 2. stanowi to kolejny przykład, że standardy i ich przestrzeganie, to element niezbędny w rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej. Nie ważny jest producent lub dostawca oprogramowania, firma wdrażająca, lokalizacja serwerów i zastosowane technologie tylko chęci i dobra wola.

Integracja danych GIS

W celu obejrzenia danych KSSE w ORSIP należy przejść do modułu „Inwestycje”. Przykładowy widok (obszar przemysłowy Gliwice)

Warto dodać, że pomysłodawcą integracji był ORSIP. Życzymy dalszego owocnego rozwoju systemu i otwieraniem go na kolejne grupy zainteresowanych.

Tagi: , ,
Nowe mapy OpenStreetMap w gorzowskiej Straży Pożarnej

W czerwcu wykonaliśmy bardzo ciekawe zlecenie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Na ścianie Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa zawisły 3 nowe mapy ścienne, wykonane przez GIS Support na podstawie danych z OpenStreetMap.

Wykonane zostały:

 • mapa topograficzna
 • mapa podziału administracyjnego
 • mapa leśna

Czytaj całość

Tagi: , , ,
Use case – mapa akustyczna łodzi

Opis: Urząd Miasta Łodzi w ramach projektu pn. „Mapa akustyczna miasta Łodzi” pozyskał i przygotował dane niezbędne do realizacji mapy akustycznej. DHV Hydroprojekt dokonała niezbędnych obliczeń oraz stworzyła mapę akustyczną, którą zamierzano przedstawić w postaci interaktywnej mapy.

Problem: Wykonanie geoportalu prezentującego w przejrzysty sposób dane akustyczne wraz z panelem administracyjnym pozwalającym na zarządzanie treścią mapy bez potrzeby programowania.

Rozwiązanie: GIS Support stworzył portal, umożliwiający mieszkańcom przeglądanie informacji dotyczących miasta i poziomu hałasu w różnych skalach, z wykorzystaniem interaktywnego portalu mapowego. Portal mapowy integruje w sobie rozwiązania firmy ESRI (ArcSDE i ArcGIS Server 10.1) z rozwiązaniami mapowymi firmy GIS Support. Umożliwia on między innymi generowanie wydruków dla wybranych wycinków mapy w raz z legendą, przeglądanie kilkunastu warstw tematycznych, identyfikacje obiektów na mapie, odczyt atrybutów obiektów na mapie. Portal mapowy posiada system CMS do zarządzania treścią strony www oraz interaktywnej mapy.

Use case – GPS Tracker

Opis: Podczas wykonywania terenowych pomiarów powierzchni pól uprawnych, zgłoszonych do dopłat unijnych dla rolników, ARiMR stosuje się odbiorniki GPS. Podczas pomiarów różnymi odbiornikami pojawiają się potrzeby wyświetlania pomiarów już w terenie na komputerach mobilnych, zwiększania jakości pomiarów oraz obróbki danych in situ.

Problem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podczas kontroli obszarowych metodą ‘terenową’ oraz ‘foto’ potrzebuje sprawnego narzędzia automatyzującego pomiary terenowe z wykorzystaniem GPS, procesy obliczeń geodezyjnych oraz narzędzie zwiększające dokładność pomiarów GPS i przystosowane do specyfiki pracy inspektorów terenowych w środowisku Quantum GIS Desktop 2.1.

Rozwiązanie: Stworzyliśmy wtyczkę do QGIS: GPS Tracker, umożliwiającą sterowanie pomiarem GPS z poziomu komputera w czasie rzeczywistym. Wtyczka dostosowana jest do większości odbiorników GPS na rynku. Narzędzie dostarczone w formie wtyczki Python do programu Quantum GIS Desktop, między innymi automatyzuje proces pomiarów, umożliwia uśrednianie pomiarów GPS w celu zwiększenia dokładności, realizację obliczeń geodezyjnych w oparciu o punkty pomiarowe metodą “wcięcia w przód”, obróbkę danych w terenie. Narzędzie przystosowane jest również do obsługi poprzez mobilne komputery z dotykowym wyświetlaczem.

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń