Use case – mapa akustyczna łodzi

Opis: Urząd Miasta Łodzi w ramach projektu pn. „Mapa akustyczna miasta Łodzi” pozyskał i przygotował dane niezbędne do realizacji mapy akustycznej. DHV Hydroprojekt dokonała niezbędnych obliczeń oraz stworzyła mapę akustyczną, którą zamierzano przedstawić w postaci interaktywnej mapy.

Problem: Wykonanie geoportalu prezentującego w przejrzysty sposób dane akustyczne wraz z panelem administracyjnym pozwalającym na zarządzanie treścią mapy bez potrzeby programowania.

Rozwiązanie: GIS Support stworzył portal, umożliwiający mieszkańcom przeglądanie informacji dotyczących miasta i poziomu hałasu w różnych skalach, z wykorzystaniem interaktywnego portalu mapowego. Portal mapowy integruje w sobie rozwiązania firmy ESRI (ArcSDE i ArcGIS Server 10.1) z rozwiązaniami mapowymi firmy GIS Support. Umożliwia on między innymi generowanie wydruków dla wybranych wycinków mapy w raz z legendą, przeglądanie kilkunastu warstw tematycznych, identyfikacje obiektów na mapie, odczyt atrybutów obiektów na mapie. Portal mapowy posiada system CMS do zarządzania treścią strony www oraz interaktywnej mapy.


Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń