Blog GIS Support


Biblioteka GDAL/OGR wydana w wersji 1.9.0

Biblioteka GDAL/OGR została wydana w wersji 1.9.0. Główne zmiany dotyczą:

 • Wsparcie dla nowych formatów rastrowych: ACE2, CTG, E00GRID, ECRGTOC, GRASSASCIIGrid, GTA, NGSGEOID, SNODAS, WebP, ZMap.
 • Wsparcie dla nowych formatów wektorowych: ARCGEN, CouchDB, DWG, EDIGEO, FileGDB, Geomedia, GFT, IDRISI, MDB, SEGUKOOA, SEGY, SVG, XLS.
 • Znacząca poprawa sterownika NetCDF.
 • Wsparcie dla różnego kodowania znaków w plikach ESRI Shapefile/dbf.
 • Możliwość kasowania, reorganizacji i zmiany pól atrybutów warstw OGR.
 • gdalsrsinfo: nowe narzędzie wyświetlające informacje o układzie współrzędnych w różnych formatach m.in. WKT, proj4.

Pełną listę zmian można znaleźć tutaj.

Tagi: ,
„Wprowadzenie do QuantumGIS”, Milena Nowotarska

Jest to pierwsza w języku polskim publikacja przybliżająca zagadnienia obsługi QuantumGIS (przygotowana w postaci e-booka).

„Wprowadzenie do Quantum GIS” powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z założenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie użytkownika z programem, ale w szczególności ukazanie możliwości współpracy QGIS z innymi programami Open Source, takimi jak GRASS, PostGIS, PostgreSQL, Map-Server.

Milena Nowotarska

W podręczniku poruszono m.in. zagadnienia:

 • wczytywania danych wektorowych i rastrowych
 • wektoryzacji i edycji danych
 • architektury wtyczek
 • narzędzi analizy, przetwarzania i zarządzania danymi
 • wyświetlania i edycji danych PostGIS
 • wyświetlania danych z serwerów WMS i WFS
 • pracy z systemem GRASS poprzez QGIS

Idealna pozycja dla osób zaczynających przygodę z QGIS’em.

Tagi:
LIDAR – pobieranie danych

Służba geologiczna USA (USGS) udostępnia na swojej stronie internetowej szereg zestawów danych pochodzących ze skaningu laserowego LIDAR. Dane dotyczą jedynie obszaru USA, ale są możliwością do rozpoczęcia pracy i zapoznania się z technologiami obsługi danych. Możemy je pobrać korzystając z prostej przeglądarki zasięgów danych (Java) pod adresem http://lidar.cr.usgs.gov/LIDAR_Viewer/viewer.php.

Więcej o LIDAR na GIS Support

Tagi: ,
„Zainspiruj się! Geoinformacja w samorządach gminnych”

Książka jest ciekawym zbiorem informacji na temat stosowania geoinformacji w pracy jednostek publicznych. Sporo miejsca poświęcone jest zagadnieniom związanym z dyrektywą INSPIRE oraz ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennych.

Można znaleźć w niej również modelowe przykłady zawiązywania porozumień i partnerstw między gminami, powiatami czy też organami zarządzającymi środowiskiem w celu lepszego wykorzystywania geoinformacji w ochronie środowiska czy też na potrzeby planowania przestrzennego oraz zwiększania świadomości informacyjnej społeczeństwa.

Ale co najważniejsze zawiera praktyczne wskazówki i przykłady wykorzystania GIS’u do rozwiązywania problemów, z którymi na co dzień borykają się urzędnicy różnych szczebli administracji.

Tagi:
FUSION/LDV – chmura punktów bez tajemnic

Pod tą nazwą kryje się pakiet programów do obróbki i wizualizacji danych LiDAR. Rozwijany przez US Department of Agriculture Forest Service, jest pomyślany przede wszystkim do zastosowań w leśnictwie. Pakiet jest całkowicie bezpłatny i można go używać bez ograniczeń. Zasadniczo jest programem closed source, jednak na początku 2011 roku na portalu SourceForge pojawił się kod źródłowy dwóch modułów: CloudMetrics i GridMetrics. Pakiet jest skompilowany dla systemu Windows.

Pakiet składa się z trzech zasadniczych części:

 • FUSION, graficznego programu do zarządzania danymi i wizualizacji 2D,
 • LDV, przeglądarki chmury punktów i produktów pochodnych w 3D,
 • LTK, zestawu narzędzi obsługiwanych z linii komend do przetwarzania chmur punktów.

Zakres dostępnych analiz jest bardzo szeroki. Ponieważ FUSION/LDV ma ambicję być pakietem kompletnym, znajdziemy tam zarówno narzędzia z zakresu zarządzania danymi (konwersja ASCII/LAS, przycinanie, łączenie), typowych analiz na chmurach punktów (selekcja pierwszych i ostatnich odbić, filtracja gruntu, tworzenie rastrów) oraz specyficzne dla zastosowań leśnych: określanie zwarcia drzewostanu, statystyki dla kołowych powierzchni próbnych.

FUSION/LDV może odczytywać dane LiDAR w formatach ASCII i LAS, oprócz tego posiada własny binarny format LDA. Dla danych rastrowych posiada swój format PLANS DTM, który niestety nie jest odczytywany przez GDAL. Dostępne są narzędzia umożliwiające konwersję formatu DTM do tekstowego ASC.

Do pakietu dołączony jest podręcznik w formacie PDF, zawierający charakterystykę programu i opis dostępnych narzędzi. Wywołanie każdego z narzędzi LTK bez żadnych argumentów (albo z błędnymi) spowoduje wyświetlenie prawidłowej składni i dostępnych opcji. Oprócz tego możemy skorzystać z internetowych tutoriali, dostarczonych wraz z przykładowymi danymi.

Największą siłą FUSION są niesamowicie szerokie możliwości rasteryzacji chmury punktów. W module GridMetrics dostępnych jest 60 statystyk, które mogą zostać obliczone na podstawie samej wysokości lub wysokości i intensywności odbicia. Również liczba dostępnych narzędzi selekcji danych jest imponująca.

Oprócz tych plusów zdarzają się też, oczywiście, minusy. Najpoważniejszym z nich jest kiepski algorytm filtracji gruntu, który wprawdzie usuwa roślinność, ale zupełnie nie radzi sobie z budynkami:

Wyniki filtracji gruntu w FUSION – od lewej: chmura oryginalna, filtracja w FUSION, filtracja producenta. Dane OpenTopography.org

Po drugie, narzędzie to nie dokonuje klasyfikacji chmury punktów, lecz zwyczajnie wycina te zakwalifikowane jako nie-grunt. Jest to może wygodne w przypadku tworzenia DEMu, ale pogarsza możliwości wymiany z innymi aplikacjami. Interoperacyjność jest w ogóle słabą stroną FUSION: formaty LDA i DTM są specyficzne tylko dla tego pakietu, co wymusza częste używanie narzędzi do konwersji. Wreszcie – brak możliwości przetwarzania strumieniowego, co oznacza konieczność załadowania wszystkich punktów z pliku do pamięci RAM przed rozpoczęciem analizy.

Pomimo tych wad, FUSION/LDV jest niesamowicie użytecznym programem dla wszystkich, którzy zamierzają wykorzystać dane LiDAR w projektach przyrodniczych. Pod względem możliwości oceny struktury roślinności zostawia bowiem daleko w tyle inne programy, skupione na tworzeniu DEMów. Ten ostatni jednak lepiej wykonać korzystając z innych narzędzi – na przykład LAStools.

Strona domowa pakietu: http://forsys.cfr.washington.edu/fusion.html

Tagi: ,
LAStools – darmowy pakiet do przetwarzania danych LiDAR

LAStools jest pakietem umożliwiającym wykonanie podstawowych operacji na chmurach punktów skaningu laserowego. Został zbudowany w oparciu o opensource’ową (licencja LGPL) bibliotekę LASlib. Same narzędzia są dystrybuowane jako darmowe do celów naukowych i innych niekomercyjnych.

O ile biblioteka LASlib jest wieloplatformowa, tak jedynie część z LAStools posiada kod źródłowy do kompilacji w systemach innych niż Windows. Na szczęście skompilowane programy .exe dają się bez problemu uruchomić z wykorzystaniem Wine, jeśli z Microsoftem nam nie po drodze.

Programy potrafią odczytać chmurę punktów zapisaną w formacie ASCII, LAS, oraz specyficznym dla LASlib – LAZ, czyli LAS skompresowany ZIPem.

Z LAStools możemy skorzystać na dwa sposoby: z linii komend oraz za pośrednictwem prostego GUI (lastool.exe). GUI daje dostęp do większości narzędzi, umożliwia przeglądanie systemu plików, nagłówków plików LAS oraz zasięgów poszczególnych plików. Niestety nie wszystkie parametry są konfigurowalne z jego poziomu. Interfejs lastool prezentuje się następująco:

A oto co można zrobić z użyciem LAStools:

– przeglądać chmurę punktów z użyciem prostej przeglądarki lasview,

– tworzyć rastry z chmury punktów na podstawie wysokości, intensywności, kąta skanowania, liczby odbić na potrzeby analiz (formaty ASC i BIL) lub wizualizacji (pozostałe formaty) – za pomocą programu lasgrid,

– ograniczyć liczbę punktów do 1 w każdej komórce zadanej wielkości – lasthin,

– podzielić dużą chmurę na kwadratowe kafelki – lastile,

– sklejać dane z różnych szeregów lub plików zawierających osobno pierwsze i ostatnie odbicie – lassort,

– utworzyć poligony z zasięgu punktów używając concave hull – lasboundary,

– łączyć chmury z różnych plików i zapisać je w jednym lub wielu plikach wyjściowych – lasmerge,

– konwertować pliki LAS/LAZ na ASCII – las2txt i na Shapefile (MultiPointZ) – las2shp,

– wyciągać dane o zadanych kryteriach (numer odbicia, klasyfikacja, wysokość, zasięg…) i zapisywać w nowych plikach – las2las,

– tworzyć rastrowe DEMy z rzeczywistymi wartościami lub ich wizualizacje (mapy hipsometryczne, cieniowane) – las2dem, poziomice – las2iso i TINy (w formacie ESRI) – las2tin,

– wycinać punkty zawierające się wewnątrz zadanych poligonów, bądź zaliczyć je do zadanej klasy – lasclip,

– porównywać wysokości punktów LiDAR z punktami kontrolnymi – lascontrol,

– normalizować chmurę punktów (zamienić wysokości nad poziomem morza na wysokości nad poziomem gruntu – wymaga to wcześniejszej klasyfikacji), za pomocą narzędzia lasheight,

– dokonywać klasyfikacji gruntu z użyciem algorytmu Axelssona – lasground,

– usuwać z chmury punkty o identycznych współrzędnych x,y lub x,y,z – lasduplicate,

– kompresować i dekompresować pliki do/z formatu LAZ – laszip,

– tworzyć indeks przestrzenny 3D dla chmury punktów, przyspieszający przeglądanie – lasindex.

Do każdego narzędzia jest dołączona dokumentacja w postaci tekstowego pliku README, zawierającego opis dostępnych parametrów i kilka przykładowych przypadków użycia.

Liczba dostępnych funkcji jest więc całkiem spora, a szybkość i stabilność działania zadowalająca. Szczególnie interesującym narzędziem w pakiecie jest lasground – jakość klasyfikacji jest znacznie lepsza niż w przypadku podobnego pakietu FUSION/LDV, a program jest zdecydowanie łatwiejszy w użyciu niż mocno przestarzały ALDPAT lub moduły v.lidar.* z GRASS. Przykładowe wyniki klasyfikacji i filtracji przedstawiam poniżej – niech wyniki mówią same za siebie.

Przekrój przez sklasyfikowaną chmurę punktów. Dane OpenTopography.org

Porównanie wyników klasyfikacji gruntu – od lewej: chmura oryginalna, filtracja w LAStools, filtracja producenta. Dane OpenTopography.org

LAStools można ściągnąć ze strony domowej. Dla użytkowników dostępna jest również grupa dyskusyjna i profil na Facebooku.

Tagi: ,
Konwersja danych OpenStreetMap do formatów GIS

Po pobraniu części lub całości danych stajemy przed kolejnym problemem: jak ich użyć w środowisku GIS? Ze względu na specyficzny model danych, są one dla większości standardowych narzędzi zupełnie niestrawne. Istnieje szereg konwerterów, z których omówię trzy: wtyczkę QGIS, osm2pgsql oraz Imposm.

[important]Poniżej opiszę sposoby konwersji danych,które są zoptymalizowane pod kątem wizualizacji. Innych narzędzi trzeba będzie użyć w celu zbudowania topologii sieci, albo stworzenia bazy punktów adresowych.[/important]

 1. OpenStreetMap Plugin

Jest to standardowo instalowana wtyczka do QGIS – wystarczy ją włączyć.

Oprócz pobierania danych z API, posiada również funkcję wczytywania plików .osm pozyskanych innymi sposobami. Dużą wadą tego rozwiązania jest ograniczenie liczby dostępnych kolumn atrybutów do 9 predefiniowanych – wobec mnogości tagów jest to o wiele za mało, oraz brak obsługi plików skompresowanych bzip2. Po wczytaniu do widoku QGIS powstaną 3 warstwy – po jednej na obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe. Następnie można je zamienić na pliki Shapefile, przez klik prawym klawiszem myszy i „Zapisz jako…”.

2. Osm2pgsql

Konwerter ten służy do importu danych OSM do bazy PostGIS. Umożliwia import plików .osm, .pbf i .osm.bzip2, a także aktualizację bazy przy pomocy diffów. W systemie Linux można go zainstalować z pakietów (w Ubuntu znajduje się w standardowym repozytorium), bądź skompilować ze źródeł. Dla Windows najnowszą wersję trzeba skompilować samemu, natomiast starsze są dostępne jako jeden z elementów pakietu Hotosm.

Narzędzie obsługuje się z linii komend. Dostępnych jest wiele parametrów, których lista wyświetli się po wykonaniu komendy osm2pgsql -h. Baza danych tworzona przez osm2pgsql składa się z trzech tabel przestrzennych: planet_osm_point, planet_osm_line i planet_osm_polygon. Liczba kolumn, tworzonych na podstawie kluczy tagów, jest zależna od użytkownika – ustala się ją za pomocą pliku .style (można stworzyć swój od zera lub edytować domyślny default.style, w Ubuntu zlokalizowany jest w katalogu /usr/share/osm2pgsql).

Import danych może zostać dokonany w trybie standardowym – wówczas wszystkie dane OSM zostaną załadowane do pamięci RAM, lub w tzw. slim mode. Istotą tego drugiego jest utworzenie tymczasowych, nieprzestrzennych tabel, służących jako magazyn. Umożliwia to przetwarzanie plików większych niż rozmiar RAMu.

Baza utworzona przez osm2pgsql jest wyjątkowo mało przyjazna w korzystaniu, głównie za sprawą ogromnej liczby kolumn. Nowe wersje pozwalają nieco ograniczyć ten problem, korzystając z zapisu wszystkich tagów w jednej kolumnie typu hstore. Schemat podziału danych na trzy tabele jest sztywny – jedyne, na co mamy wpływ, to ilość kolumn. Głównym zadaniem tego narzędzia jest przygotowanie bazy dla wizualizacji za pomocą biblioteki Mapnik.

3. Imposm

Jest to projekt rozwijany przez firmę Omniscale. Istnieją dwie wersje, 2 napisana w języku Python i 3 napisana w Go. W odróżnieniu od osm2pgsql użytkownik ma znacznie większy wpływ na schemat bazy danych: ilość, nazwy, zawartość, typ geometrii tabel są w pełni konfigurowalne. Możliwe jest skupienie wartości tagów z różnych kluczy (np. pokrycie terenu z kluczy landuse, natural, man_made, leisure, waterway) w jednej kolumnie „type“, co bardzo ułatwia wizualizację, a także ograniczenie importowanych wartości – pomocne przy tworzeniu map tematycznych.

Ponadto, konwerter ten umożliwia automatyczne tworzenie tabel o zgeneralizowanej geometrii (za pomocą funkcji ST_Simplify z PostGIS) dla map w małych skalach i widoków łączących różne dane, np. wszystkie kategorie dróg razem.

Imposm również jest obsługiwany z linii komend. Podstawowe polecenia to:

–read – wczytuje dane OSM z pliku (XML albo PBF) i umieszcza w tymczasowej bazie,

-write – zapisuje dane z bazy tymczasowej do PostGIS, zostaną umieszczone w tabelach z przedrostkiem osm-new  w przypadku Imposm2 lub w schemacie „import” dla Imposm3.

–deploy-production-tables – przenosi dane z tabel przejściowych do tabel produkcyjnych.

Imposm 2 nie umożliwia przyrostowej aktualizacji danych, natomiast Imposm 3 – tak.

Tagi: , ,
OpenStreetMap – jak pobrać dane?

Dane OpenStreetMap są dostępne dla każdego do pobrania. Jednak nie każdy wie, że istnieje kilka różnych sposobów na ich pozyskanie z sieci. Każdy z nich ma swój zakres zastosowania, głównie w zależności od tego, jak dużo danych potrzebujemy oraz pożądanego formatu: oryginalny XML, binarny PBF, czy też dane przetworzone do postaci Shapefile.

1. API

Jest to najważniejsza usługa głównego serwera bazy danych, umożliwiająca zarówno odczyt jak i zapis. Jego głównym zadaniem jest dostarczanie małych porcji danych w celu ich edycji i wysłania zmian na serwer. Jest zatem usługą najsilniej obciążoną i obowiązują ją ostre limity: największy dopuszczalny obszar może mieć 0,25 stopnia kwadratowego lub 5 milionów elementów (nodes, ways i relations), w zależności od tego, co jest mniejsze. API nadaje się więc do doraźnego pobierania danych dla najmniejszych obszarów – najwyżej jednej gminy, a w przypadku miast z dużą ilością szczegółów – nawet osiedla.

Z API możemy skorzystać na następujące sposoby:

 1. poprzez zakładkę „Export” na stronie www.openstreetmap.org, wybierając opcję „OpenStreetMap XML”,
 2. wykorzystując wtyczkę OpenStreetMap do QGIS i podając zakres w układzie WGS84 i formacie stopnie.dziesiąte stopnia,
 3. poprzez bezpośrednie wysłanie zapytania do serwera (np. używając narzędzia wget) w następującej składni
  http://api.openstreetmap.org/api/0.6/map?bbox=<left>,<bottom>,<right>,<top>

BBOX podajemy w następującej kolejności: zachodnia, południowa, wschodnia, północna granica  obszaru i formacie stopnie.dziesiąte stopnia. Wynik otrzymamy zawsze w postaci nieskompresowanego XML.

 2. Overpass API

Ta usługa korzysta z kopii bazy danych, udostępnionej tylko do odczytu. Overpass API udostępnia własny język zapytań, który umożliwia filtrowanie danych według zadanych kryteriów atrybutowych lub przestrzennych. Z tego API można skorzystać za pośrednictwem serwisu http://overpass-turbo.eu lub wtyczki do QGIS o nazwie „QuickOSM”.

3. Geofabrik.de (planet extracts)

Niemiecka firma Geofabrik udostępnia za darmo do ściągnięcia większe fragmenty danych OSM. Dostępne są w trzech postaciach: binarnym formacie PBF, XML spakowanego kompresorem bzip2, albo też przekonwertowanej do formatu Shapefile. Dostępne są pakiety dla krajów, kontynentów i pojedynczych stanów USA. Ale uwaga – dane nie są precyzyjnie wymaskowane wzdłuż granic, zdarzają sie drobne fragmenty z krajów sąsiednich. Odpowiednie dane o granicach państwowych zwykle znajdują się w OSM, więc wystarczy po ściągnięciu i konwersji użyć odpowiedniego zapytania przestrzennego, by tę wadę usunąć.

Dane w formacie SHP, w odróżnieniu od oryginalnego XML, są gotowe do użycia w środowisku GIS. Zostały one podzielone na osobne warstwy tematyczne , oraz co bardzo ważne – najistotniejsze atrybuty skupione zostały w jednej kolumnie „fclass”. Dzięki temu można użyć ich w programach nie posiadających opcji wizualizacji opartej na regułach (rule-based rendering), koniecznej do wykorzystania wielu kolumn. Do tych danych dostępna jest szczegółowa dokumentacja w języku niemieckim i angielskim.

Adres do strony pobierania: http://download.geofabrik.de/osm/

4. Planet.osm

Jest to zrzut całej zawartości bazy OSM. Można go pobrać z http://planet.openstreetmap.org, aktualnie zajmuje 36 GB w formacie binarnym. Import tak dużej bazy wymaga już mocnej maszyny. Aby ułatwić aktualizację posiadanej bazy o takich rozmiarach, publikowane są tzw. diffy – zestawy zmian. Dostępne są zestawy generowane co minutę, godzinę, dzień i tydzień. Ale uwaga – nie wszystkie konwertery obsługują aktualizację tą metodą.

Tagi: , ,
O co chodzi w OpenStreetMap?

Konieczność posiadania podkładu mapowego jest często sporym problemem w działaniach GIS-owych, szczególnie jeśli niezbędne są prawa do publikacji. Ceny takich podkładów, szczególnie wektorowych, mogą być barierą nie do przeskoczenia dla niskobudżetowych projektów. Skoro mamy już wolne oprogramowanie, dlaczego miałoby nie być wolnych map? Przy obecnym stanie techniki zbieranie danych przestało wszak wymagać specjalnych umiejętności i drogiego sprzętu. Dlatego możliwe stało się powstanie takich projektów, jak OpenStreetMap. Poniżej postaram się opisać najważniejsze zasady funkcjonowania i korzystania z zasobów OSM.

Czytaj całość

Tagi: , ,
„Początki w OpenStreetMap – Praktyczny przewodnik dla każdego” Humanitarian OpenStreetMap Team

OpenStreetMap Polska oblikowało e-book wyjaśniający w przystępny sposób, jak każdy z nas może zacząć swoją przygodę z OSM i uczestniczyć w tym otwartym projekcie
Podręcznik jest przekładem z wersji anglojęzycznej tej publikacji wydanej przez Humanitarian OSM Team. Można się z niego dowiedzieć m.in.: jak założyć konto na OSM, jak korzystać z dostępnych edytorów oraz zbierać dane w terenie za pomocą odbiornika GPS.

Pobierz podręcznik [8 MB]

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń