Analizy przestrzenne w QGIS

2 dni

Poziom:

ZAAWANSOWANY

CENA:

Kurs on-line – dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej Akademia GIS Support (ok. 16 h pracy, w tym 7 h wideo, notatki, dane do pobrania)  + 1 h indywidualnych konsultacji. 

990 zł netto (16h pracy)

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie w oparciu o telekonferencje (na żywo z trenerem) oraz materiały szkoleniowe na platformie e-learningowej Akademia GIS Support (7 h wideo, notatki, dane do pobrania). 

1190 zł netto (2 dni)

Szkolenie stacjonarne – tradycyjne szkolenie w sali szkoleniowej lub w siedzibie Zamawiającego. Grupy 5-10 osób. 

1490 zł netto (2 dni)

(dowiedz się więcej o dofinansowaniu z KFS i PARP

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

 • 04-05 listopada 2020 Warszawa

+48 570 979 682 szkolenia@gis-support.pl

To szkolenie może być zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego w ustalonym miejscu i terminie.

Opis szkolenia

„Analizy przestrzenne w QGIS” jest to szkolenie dla osób znających podstawy QGIS, chcących poszerzyć swoje umiejętności związane z analizą danych oraz zaawansowanym zarządzaniem danymi przestrzennymi. Szkolenie ma charakter warsztatowy z minimalną ilością slajdów, na którym uczestnicy rozwiązują konkretne problemy używając realnych danych przestrzennych z obszaru Polski.

Szkolenie polega na wykonaniu ok. 12 ćwiczeń praktycznych, podczas których uczestnicy poznają zasady wykonywania analiz przestrzennych w środowisku GIS.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu będziesz potrafił obsługiwać:

 • narzędzia do analiz wektorowych (bufory, przecięcia)
 • narzędzia do analiz rastrowych (algebra rastrów, wektoryzacja danych rastrowych)
 • narzędzia do analiz numerycznych modeli rzeźby terenu
 • narzędzia do automatyzacji procesu analizowania danych (modelarz)
 • wtyczki wspomagające analizę danych

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Ćwiczenia praktyczne 

 1. Wizualizacja punktów na bazie współrzędnych i adresów.
 2. Obliczanie „gęstości” sieci drogowej.
 3. Obliczanie powierzchni zalesionej na podstawie danych BDOO.
 4. Jaki jest rozkład gęstości zaludnienia w gminach województwa lubuskiego? 
 5. Jak pokazać strukturę ludności województw w Polsce za pomocą kartodiagramów kołowych? 
 6. Odkryto ASF w punkcie o współrzędnych X, Y. Wyznaczono bufor 10 km. Jak procent gmin jest pokryty strefą zagrożoną? Wynik zapisz w formie tabeli Excel.

Dzień 2

Moduł II Ćwiczenia praktyczne cd. 

 1. Odnaleziono nowe ognisko choroby na 3 fermach świń w jednym powiecie. Konieczne jest wyłożenie mat antybakteryjnych na wjeździe do strefy zapowietrzonej na każdej drodze krajowej i wojewódzkiej. Znajdź i zaznacz te miejsca za pomocą sygnatur na mapie.
 2. Wyznacz miejsce pod lokalizację farmy wiatrowej w gminie Zwierzyniec.
 3. Wyznacz trasę drogową pomiędzy punktami A i B. Podaj numer działki i kilometr drogi, na którym zlokalizowana jest stacja benzynowa leżąca najbliżej trasy.
 4. Wyznacz budynki, które zostaną zalane, gdy poziom wody u ujścia rzeki Regi podniesie się o 2 metry.
 5. Korzystając z danych rastrowych Corine Land Cover, oblicz procentowy udział lasów iglastych w pow. woj. lubuskiego.
 6. „Żabki i przystanki”, czyli życiowe (i praktyczne) przykłady wykorzystania analiz sieciowych i modelarza graficznego.

 

 

Zaufali nam

Uważamy, że firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.

Polskie Koleje Linowe S.A.

GIS Support
5
2020-06-12T12:54:26+02:00

Polskie Koleje Linowe S.A.

Uważamy, że firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.

Zaufali nam

Nasi pracownicy, którzy wzięli udział w szkoleniu bardzo pozytywnie ocenili jego jakość. Należy podkreślić, że sposób prowadzenia szkolenia, przekazywania wiedzy oraz kontakt trenerów z grupą uczestników cechował pełen profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny. Materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia były dobrze przygotowane oraz dopasowane do poruszanych zagadnień.

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

GIS Support
5
2020-06-12T13:06:14+02:00

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

Nasi pracownicy, którzy wzięli udział w szkoleniu bardzo pozytywnie ocenili jego jakość. Należy podkreślić, że sposób prowadzenia szkolenia, przekazywania wiedzy oraz kontakt trenerów z grupą uczestników cechował pełen profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny. Materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia były dobrze przygotowane oraz dopasowane do poruszanych zagadnień.
5
2
GIS Support