Analizy przestrzenne w QGIS

3 dni

Poziom:

ZAAWANSOWANY

Kurs on-line – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania) + 1 godzina indywidualnych konsultacji. 

990 zł netto (20 godzin pracy)

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania)  i bezpośredni kontakt z trenerem, który na bieżąco rozwiązuje problemy i odpowiada na pytania (stałe połączenie poprzez Meet, Zoom itp.)

1490 zł netto (3 dni)

Szkolenie stacjonarne – tradycyjne szkolenie w sali szkoleniowej lub w siedzibie Zamawiającego. Grupy 5-10 osób. 

1890 zł netto (3 dni lub 2+1)

(dowiedz się więcej o formule 2+1)

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

Na prośbę klientów uruchomiliśmy szkolenie weekendowe  04-05 grudnia 2021 (zdalne z trenerem)

16-18 listopada 2021 (zdalne z trenerem)

07-09 grudnia 2021 (zdalne z trenerem)

Opis szkolenia

„Analizy przestrzenne w QGIS” jest to szkolenie dla osób znających podstawy QGIS, chcących poszerzyć swoje umiejętności związane z analizą danych oraz zaawansowanym zarządzaniem danymi przestrzennymi. Szkolenie ma charakter warsztatowy z minimalną ilością slajdów, na którym uczestnicy rozwiązują konkretne problemy używając realnych danych przestrzennych z obszaru Polski.

Szkolenie polega na wykonaniu ok. 12 ćwiczeń praktycznych, podczas których uczestnicy poznają zasady wykonywania analiz przestrzennych w środowisku GIS.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu będziesz potrafił obsługiwać:

 • narzędzia do analiz wektorowych (bufory, przecięcia)
 • narzędzia do analiz rastrowych (algebra rastrów, wektoryzacja danych rastrowych)
 • narzędzia do analiz numerycznych modeli rzeźby terenu
 • narzędzia do automatyzacji procesu analizowania danych (modelarz)
 • wtyczki wspomagające analizę danych

Program szkolenia

Ćwiczenia praktyczne 

 1. Wizualizacja punktów na bazie współrzędnych i adresów.
 2. Obliczanie „gęstości” sieci drogowej.
 3. Obliczanie powierzchni zalesionej na podstawie danych BDOO.
 4. Jaki jest rozkład gęstości zaludnienia w gminach województwa lubuskiego? 
 5. Jak pokazać strukturę ludności województw w Polsce za pomocą kartodiagramów kołowych? 
 6. Odkryto ASF w punkcie o współrzędnych X, Y. Wyznaczono bufor 10 km. Jak procent gmin jest pokryty strefą zagrożoną? Wynik zapisz w formie tabeli Excel.
 7. Odnaleziono nowe ognisko choroby na 3 fermach świń w jednym powiecie. Konieczne jest wyłożenie mat antybakteryjnych na wjeździe do strefy zapowietrzonej na każdej drodze krajowej i wojewódzkiej. Znajdź i zaznacz te miejsca za pomocą sygnatur na mapie.
 8. Wyznacz miejsce pod lokalizację farmy wiatrowej w gminie Zwierzyniec.
 9. Wyznacz trasę drogową pomiędzy punktami A i B. Podaj numer działki i kilometr drogi, na którym zlokalizowana jest stacja benzynowa leżąca najbliżej trasy.
 10. Wyznacz budynki, które zostaną zalane, gdy poziom wody u ujścia rzeki Regi podniesie się o 2 metry.
 11. Korzystając z danych rastrowych Corine Land Cover, oblicz procentowy udział lasów iglastych w pow. woj. lubuskiego.
 12. „Żabki i przystanki”, czyli życiowe (i praktyczne) przykłady wykorzystania analiz sieciowych i modelarza graficznego.

Zaufali nam

Szkolenie przygotowane zostało w sposób umożliwiający efektywne przyswojenie wiedzy przez uczestniczkę za pomocą licznych ćwiczeń praktycznych, aby następnie móc wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej. Szkolenie odnosiło się również do przykładów spotykanych w codziennej pracy kursantki.

Uczestniczka szkolenia Katarzyna Zdeb

GIS Support
5
2020-10-28T11:11:42+01:00

Uczestniczka szkolenia Katarzyna Zdeb

Szkolenie przygotowane zostało w sposób umożliwiający efektywne przyswojenie wiedzy przez uczestniczkę za pomocą licznych ćwiczeń praktycznych, aby następnie móc wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej. Szkolenie odnosiło się również do przykładów spotykanych w codziennej pracy kursantki.

Zaufali nam

Materiały znajdujące się na platformie e-learningowej Akademia GIS Support są
przygotowane bardzo dobrze pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Treści kursów
są przystępne, zrozumiałe i poukładane tak, aby kursant nie miał problemów z ich
opracowaniem. Ważną kwestią, którą należy podkreślić jest wsparcie poszkoleniowe i
możliwość skorzystania z konsultacji poszkoleniowej z trenerem.

Uczestniczka szkolenia Małgorzata Ząbkiewicz

GIS Support
5
2020-10-28T11:14:31+01:00

Uczestniczka szkolenia Małgorzata Ząbkiewicz

Materiały znajdujące się na platformie e-learningowej Akademia GIS Support są przygotowane bardzo dobrze pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Treści kursów są przystępne, zrozumiałe i poukładane tak, aby kursant nie miał problemów z ich opracowaniem. Ważną kwestią, którą należy podkreślić jest wsparcie poszkoleniowe i możliwość skorzystania z konsultacji poszkoleniowej z trenerem.

Zaufali nam

Uważamy, że firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.

Polskie Koleje Linowe S.A.

GIS Support
5
2020-06-12T12:54:26+02:00

Polskie Koleje Linowe S.A.

Uważamy, że firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.

Zaufali nam

Nasi pracownicy, którzy wzięli udział w szkoleniu bardzo pozytywnie ocenili jego jakość. Należy podkreślić, że sposób prowadzenia szkolenia, przekazywania wiedzy oraz kontakt trenerów z grupą uczestników cechował pełen profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny. Materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia były dobrze przygotowane oraz dopasowane do poruszanych zagadnień.

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

GIS Support
5
2020-06-12T13:06:14+02:00

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

Nasi pracownicy, którzy wzięli udział w szkoleniu bardzo pozytywnie ocenili jego jakość. Należy podkreślić, że sposób prowadzenia szkolenia, przekazywania wiedzy oraz kontakt trenerów z grupą uczestników cechował pełen profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny. Materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia były dobrze przygotowane oraz dopasowane do poruszanych zagadnień.
5
4
GIS Support