Dane do pobrania


Nie przegap nowości:

Newsletter GIS Support

  • 0% spamu
  • 80% informacji o QGIS i danych do pobrania
  • 20% informacji o GIS Support i DIVI
  • Średnio jeden e-mail w miesiącu

Granice Polski

Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG - jednostki administracyjne,

PRG - jednostki administracyjne jest to pełna baza danych na temat granic jednostek administracyjnych. W paczce plików do pobrania ze strony CODGiK znajduje się 6 plików SHP (układ EPSG:2180 [PUWG 1992] w kodowaniu 'Windows-1250' ): granica Polski, granice województw, powiatów, gmin, a także obrębów ewidencyjnych i jednostek ewidencyjnych. Dla Waszej wygody zamieściliśmy dodatkowo granicę Polski, powiatów i gmin w osobnych plikach w układzie 2180 i w kodowaniu UTF-8

Strona pobierania (CODGiK)

Data pobrania z CODGiK: 15 wrzesień 2016
Polska (1 Mb),
Województwa (5,5 Mb),
Powiaty (28 Mb),
Gminy(64 Mb)
Dane o charakterze katastralnym

Dane o charakterze katastralnym

Dane o charakterze katastralnym pochodzą z systemu LPIS (System Identyfikacji Działek Rolnych, którym zarządza ARiMR). W ramach tego projektu zwektoryzowano i scalono w jedną bazę dane ze wszystkich ośrodków geodezyjnych w Polsce. Nie należy od nich oczekiwać geodezyjnej dokładności (różnice dochodzące do kilku metrów w porównaniu z EGiB), a aktualność (2-3 lata temu) pozostawia wiele do życzenia, jednak jest to zbiór bardzo przydatny dla wszystkich, którzy chcą mieć poglądową sytuację o podziale ewidencyjnym. Więcej

Strona pobierania (geoportal.gov.pl)


W celu pobrania pojedynczych działek, można użyć naszej wtyczki: Wyszukiwarka LPIS
Punkty adresowe

Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG -punkty adresowe,

Ok. 6,8 mln punktów adresowych dla całego kraju. Jest to największa dostępna tego typu baza w Polsce.

Strona pobierania (CODGiK)
baza danych ogólnogeograficznych

Baza danych obiektów ogólnogeograficznych BDOO

Darmowe, wektorowe dane dla całej Polski pochodzące ze zgeneralizowanej bazy BDOT10k. Produkt administrowany przez CODGiK. Bardzo ciekawy do wielu zastosowań. Więcej w artykule BDOO

Strona pobierania (CODGiK)
Polskie obszary chronione dane wektorowe

Polskie formy ochrony przyrody

Parki Narodowe, Rezerwaty, Parki Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu, Natura 2000 i wiele innych. Dane przestrzenne, którymi zarządza Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w formacie WMS, WFS, SHP. Najpewniejsze źródło danych przestrzennych o formach ochrony przyrody

Strona pobierania (GDOŚ)
Dane przestrzenne z GUS

Dane przestrzenne z zasobu GUS

GUS jest dysponentem wielu danych przestrzennych (również takich, które są objęte dyrektywą INSPIRE)

Dane demograficzne w siatkach kilometrowych
osm - dane do pobrania

Dane OpenStreetMap

Zestaw danych wektorowych pochodzących z serwisu OpenStreetMap. Dane zapisane są w formacie xml(.osm) oraz ESRI Shapefile. Można je wykorzystać do analiz, wizualizacji kartograficznych, geokodowania itp. Link do pobierania danych prowadzi do serwisu firmy Geofabrik, gdzie dane są aktualizowane co ok. 24h. Korzystając z tego serwisu masz pewność, że dane są najbardziej aktualne.

Strona pobierania (W celu pobrania danych w .shp, należy wybrać Europe i dalej Poland), Licencja, Dane dla Polski w shp (~590 Mb)

Vmapa poziomu 0

Zestaw danych wektorowych dla Eropy i północnej Azji w skali ok. 1: 1000 000. Zestaw danych obejmuje: drogi, rzeki wody powierzchniowe,sieci przesyłowe, linie wybrzeża, lotniska, granice administracyjne, miejscowości, oraz nazwy geograficzne.

Pobierz

DTED 0 – Cyfrowy Model Terenu

Cyfrowy model rzeźby dla obszaru Polski – rozdzielczość: 30 sekund; dokładność 50 m

Pobierz

SRTM-3

Zestaw danych Zestaw danych wysokościowych pochodzących ze skanowania z misji SRTM. Dokładność wynosi 90m.

Pobierz

Czytaj więcej o SRTM(pdf)

Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski

Mapa w skali 1:50 000 przedstawiająca sieć rzeczną, sztuczne i naturalne zbiorniki wodne oraz zlewnie topograficzne cieków. Całość składa się z 1083 arkuszy. Każdy arkusz to spakowany plik ZIP, w którym znajduje się raster w formacie JPEG, plik georeferencyjny jgw oraz plik RTF zawierający spis wszystkich obiektów hydrograficznych znajdujących się na danym arkuszu.

Czytaj więcej o Rastrowej Mapie Podziału Hydrograficznego Polski (pod wskazanym linkiem znajdują się warunki korzystania z mapy)


Pobierz ze strony Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Urban Atlas

Dane wektorowe na temat użytkowania terenu („land use and land cover”) dla europejskich obszarów aglomeracyjnych (okolice miast powyżej 100 000 mieszkańców) w skali 1: 10 000. Dane są w układzie EPSG:3035. W paczce dla każdego miasta znajdują się również pliki pdf z kompozycją kartograficzną oraz objaśnieniem legendy.

Opublikowane na bardzo liberalnej licencji EEA


Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Kielce, Toruń, Olsztyn, Rzeszów, Opole, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Jelenia Góra, Nowy Sącz, Konin, Częstochowa, Płock, Kalisz, Koszalin

Wyszukiwarka zdjęć satelitarnych USGS

Strona służby geologicznej USA na swojej stronie udostępnia wyszukiwarkę i repozytorium zdjęć satelitarnych dla całego świata. Dostępne są sceny z wielu misji (Landsat, Aster, Ikonos…). Sceny posiadają pełne metadane i w wielu przypadkach można je pobrać za darmo.

Earthexplorer USGS

GlobCover

ESA opublikowała wektorową mapę pokrycia terenu (GlobCover) dla całego świata. Mapę opracowno przy współpracy z liczymi Insytucjami na całym świcie w oparciu o dane satelitarne zbierane przez satelitę ENVISAT. Dane pochodzą z roku 2009.

Pobierz