Dane do pobrania

Poniższe zestawienie zawiera linki do pobrania i opisy do różnych źródeł danych przestrzennych dostępnych w formatach wektorowych i rastrowych. Celem tego zestawienia jest upowszechnienie wiedzy na temat istnienia tych danych oraz możliwości ich wykorzystania do własnych celów
 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii,

który po likwidacji Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przejął jego obowiązki.

31.12.2017 CODGiK został zlikwidowany, a jego obowiązki zostały przejęte przez GUGiK. Nie ma to wpływu na udostępnianie danych przestrzennych. Trzymamy rękę na pulsie.

W najkrótszych słowach: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejgromadzi, prowadzi i udostępnia bazy danych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (…)” (więcej o instytucji tutaj). CODGiK „na zlecenie GUGiK” utrzymuje w swojej infrastrukturze geoportal.gov.pl i handluje danymi zgromadzonymi w Centralnym Zasobie. Z mocy ustawy, część tego zasobu jest dostępna publicznie „bez opłat”. Dane te można pobrać bezpośrednio ze strony CODGiK. Niestety często są one dostępne w nieporęcznych paczkach (np. 2,5 GB) lub standardowych, aczkolwiek nieżyciowych formatach (GML). Poniżej udostępniamy do pobrania wygodne paczki z danymi wraz z opisami.

Link do strony z darmowymi danymi do pobrania

Państwowy Rejestr Granic

Na stronie GUGiK znajdują się do pobrania w rożnych formatach

  • PRG – jednostki administracyjne (378 Mb). W paczce znajduje się 6 plików SHP z granicami (kodowanie windows-1250, EPSG:2180).

Dla wygody zamieszczamy 6 odrębnych plików. Data pobrania z CODGiK: 05-05-2017

Granice są bardzo szczegółowe, obiekty mają tysiące werteksów, przez co są to pliki duże i ciężkie. Do wielu celów potrzeba danych zgeneralizowanych (o mniejszym skomplikowaniu geometrii). Polecamy artykuł o generalizacji danych z zachowaniem topologii w QGIS

Granice gmin, powiatów i województw nadają się do tworzenia kartogramów z danymi np. z banku danych lokalnych z GUS.

 

 

  • PRG – Punkty adresowe (775 Mb) Ok. 6,8 mln punktów adresowych dla całego kraju. Jest to największa dostępna tego typu baza w Polsce. Strona pobierania (GUGiK)

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych

Więcej o PRNG: Link do Wikipedii. Link do strony pobierania GUGiK. Dane są do pobrania w kilku formatach (m.in. SHP i GML). Nazwy miejscowości to warstwa punktowa z 124646 punktami z lokalizacją miejscowości.

Numeryczny Model Terenu o Interwale siatki co najmniej 100 m.

Link do strony pobierania CODGiK. Do pobrania są pliki .txt z trzema kolumnami: X, Y oraz Z. Zawierają regularną siatkę punktów z określoną wysokością. DO QGIS można je wczytać poprzez dodaj warstwę CSV. Potencjalne zastosowanie to interpolacja.

http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/nmt-100.html

Baza danych obiektów ogólnogeograficznych BDOO

Darmowe, wektorowe dane dla całej Polski pochodzące ze zgeneralizowanej bazy BDOT10k. Produkt administrowany przez CODGiK. Bardzo ciekawy do wielu zastosowań. Dużo informacji znajduje się w naszym artykule o BDOO. Przejdź do strony pobierania (CODGiK)


Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Parki Narodowe, Rezerwaty, Parki Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu, Natura 2000 i wiele innych. Dane przestrzenne, którymi zarządza Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w formacie WMS, WFS, SHP. Najpewniejsze źródło danych przestrzennych o formach ochrony przyrody. GDOŚ publikuje też dane na swoim geoportalu: geoserwis.gdos.gov.pl Wszystko jest pięknie opisane pod poniższym linkiem:

Przejdź do strony pobierania (GDOŚ)


Dane o charakterze katastralnym (LPIS)

Dane o charakterze katastralnym pochodzą z systemu LPIS (System Identyfikacji Działek Rolnych, którym zarządza ARiMR) Przeczytaj artykuł „Co to jest LPIS?„. W ramach tego projektu zwektoryzowano i scalono w jedną bazę dane ze wszystkich ośrodków geodezyjnych w Polsce. Nie należy od nich oczekiwać geodezyjnej dokładności (różnice dochodzące do kilku metrów w porównaniu z EGiB), a aktualność (2-3 lata temu) pozostawia wiele do życzenia, jednak jest to zbiór bardzo przydatny dla wszystkich, którzy chcą mieć poglądową sytuację o podziale ewidencyjnym. Polecamy następujące artykuły:

Od listopada 2018 działki LPIS nie są dostępne do pobrania ze strony geoportal.gov.pl. Wedle naszej wiedzy, jedynym źródłem pozyskiwania tych danych jest usługa ATOM. Czytaj więcej na ten temat.

 


Główny Urząd Statystyczny

GUS jest dysponentem wielu danych przestrzennych (również takich, które są objęte dyrektywą INSPIRE). Strona, na której GUS publikuje informacje o swoich danych do pobrania znajduje się na Portalu Geostatystycznycm w zakładce INSPIRE. Ta strona jest dość trudna w nawigacji, więc poniżej prezentujemy kilka bezpośrednich linków do danych do pobrania.

Oprócz danych stricte przestrzennych, dla użytkowników GIS przydatne mogą być dane statystyczne publikowane w Banku Danych Lokalnych, skąd można pobrać dane atrybutowe z danymi statystycznymi i łączyć je z danymi geometrycznymi np. granicami gmin z CODGiK, w celu stworzenia kartogramów.

Od grudnia 2018 GUS udostępnia dane w postaci API. Warto poczytać:


Mapa kodów pocztowych

Mapa kodów pocztowych w postaci pliku wektorowego (np. Shapefile) zawierająca ponad 20 tys. obszarów wygenerowanych na podstawie danych z Poczty Polskiej. Więcej na temat mapy kodów pocztowych. Nie jest to zbiór otwarty. Prosimy o kontakt e-mailowy w celu omówienia warunków licencyjnych nabycia danych. Na prośbę udostępniamy bezpłatną próbkę danych (całe województwo świętokrzyskie).


Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000, obejmująca zasięgiem cały obszar Polski, łącznie z częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi poza granicami kraju.

Czytaj więcej o Rastrowej Mapie Podziału Hydrograficznego Polski

Strona pobierania z portalu Dane publiczne


OpenStreetMap

Dane OpenStreetMap

Zestaw danych wektorowych pochodzących z serwisu OpenStreetMap. Dane zapisane są w formacie xml(.osm) oraz ESRI Shapefile. Można je wykorzystać do analiz, wizualizacji kartograficznych, geokodowania itp. Link do pobierania danych prowadzi do serwisu firmy Geofabrik, gdzie dane są aktualizowane co ok. 24h. Korzystając z tego serwisu masz pewność, że dane są najbardziej aktualne.

Strona pobierania (W celu pobrania danych w .shp, należy wybrać Europe i dalej Poland), Licencja, Dane dla Polski w shp (~960 Mb)


Dane Wysokościowe

SRTM-3

Zestaw danych wysokościowych pochodzących ze skanowania z misji SRTM. Dokładność wynosi 90m.

Pobierz

Czytaj więcej o SRTM(pdf)

DTED 0 – Cyfrowy Model Terenu

Cyfrowy model rzeźby dla obszaru Polski – rozdzielczość: 30 sekund; dokładność 50 m

Pobierz


Inne dane

Vmapa poziomu 0

Zestaw danych wektorowych dla Europy i północnej Azji w skali ok. 1: 1000 000. Zestaw danych obejmuje: drogi, rzeki wody powierzchniowe,sieci przesyłowe, linie wybrzeża, lotniska, granice administracyjne, miejscowości, oraz nazwy geograficzne.

Pobierz

Urban Atlas

Dane wektorowe na temat użytkowania terenu („land use and land cover”) dla europejskich obszarów aglomeracyjnych (okolice miast powyżej 100 000 mieszkańców) w skali 1: 10 000. Dane są w układzie EPSG:3035. W paczce dla każdego miasta znajdują się również pliki pdf z kompozycją kartograficzną oraz objaśnieniem legendy.

Opublikowane na bardzo liberalnej licencji EEA

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Kielce, Toruń, Olsztyn, Rzeszów, Opole, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Jelenia Góra, Nowy Sącz, Konin, Częstochowa, Płock, Kalisz, Koszalin

Wyszukiwarka zdjęć satelitarnych USGS

Strona służby geologicznej USA na swojej stronie udostępnia wyszukiwarkę i repozytorium zdjęć satelitarnych dla całego świata. Dostępne są sceny z wielu misji (Landsat, Aster, Ikonos…). Sceny posiadają pełne metadane i w wielu przypadkach można je pobrać za darmo.

Earthexplorer USGS

GlobCover

ESA opublikowała wektorową mapę pokrycia terenu (GlobCover) dla całego świata. Mapę opracowno przy współpracy z liczymi Insytucjami na całym świcie w oparciu o dane satelitarne zbierane przez satelitę ENVISAT. Dane pochodzą z roku 2009.

Pobierz