Dane statystyczne (GUS)

GUS jest dysponentem wielu danych przestrzennych (również takich, które są objęte dyrektywą INSPIRE). Strona, na której GUS publikuje informacje o swoich danych do pobrania znajduje się na Portalu Geostatystycznym w zakładacje INSPIRE. GUS publikuje dane za pomocą standardowej usługi ATOM (Na geoportal.gov.pl jest super czytnik usługi ATOM Wystarczy wkleić plik i gotowe!)

Poniżej kilka linków bezpośrednich:

Oprócz danych stricte przestrzennych, dla użytkowników GIS przydatne mogą być dane statystyczne publikowane w Bankach i Bazach Danych, z czego największą jest Bank Danych Lokalnych. Ze strony BDL można pobrać dane atrybutowe z danymi statystycznymi i łączyć je z danymi geometrycznymi np. granicami gmin z CODGiK, w celu stworzenia kartogramów.

Od grudnia 2018 GUS udostępnia dane w postaci API. Warto poczytać.