Działki ewidencyjne

Działki ewidencyjne (jako część składowa zbioru: Ewidencja Gruntów i Budynków) i ich udostępnianie (szczególnie w wersji wektorowej) to drażliwy temat. Głównym źródłem informacji o działkach ewidencyjnych jest Starostwo Powiatowe, które prowadzi swój ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Dane te są udostępniane w formie:

  1. papierowych wyrysów (najczęściej na miejscu w starostwie, za opłatą)
  2. w formacie wektorowym (GML, ale można poprosić o transformację do innego pliku). Można to załatwić zdalnie (np. poprzez e-mail), za opłatą
  3. do przeglądania w formie WMS (co to jest WMS?). Każde starostwo wystawia swój WMS (informacji o adresach WMS należy szukać na powiatowych geoportalach). Polecaną przez nas metodą na przeglądanie tych danych jest geoportal.gov.pl (warstwa: “Ewidencja gruntów i budynków” niebieskie działki). Ta warstwa to integracja adresów WMS publikowanych przez powiaty. Wedle zapewnień GUGiK – wszystkie powiaty są zintegrowane, więc tę warstwę należy uznawać za najbardziej aktualną.
  4. Osoby chcące wyszukać/pobrać nieduże ilości działek w wektorze mogą skorzystać z Usługi Lokalizacji Działek Katastralnych uruchomionej przez GUGiK. Z tej usługi można skorzystać np. poprzez wtyczkę do QGIS “Wyszukiwarka działek ULDK“. Usługa ta pozwala na wyszukanie/pobranie geometrii działek ewidencyjnych. Źródłem danych dla ok. połowy powiatów w Polsce są systemy Starostw Powiatowych (a więc te dane są bardzo aktualne), dla reszty jest to LPIS. (co to jest LPIS?)

 

LPIS

Był jeszcze LPIS (co to jest LPIS?), który do niedawna był możliwy do pobrania ze strony geoportal.gov.pl w postaci plików SHP., ale już go tam nie ma.