Co to jest LPIS?

Po opublikowaniu przez nas wtyczki: Wyszukiwarka LPIS, pojawiły się pytania na temat danych, na których wtyczka jest oparta. Poniższy artykuł ma w skrócie wskazać różnice pomiędzy LPIS a EGiB.

Po pierwsze: LPIS to nie EGiB.

EGiB, czyli Ewidencja Gruntów i Budynków jest prowadzona przez starostów lub prezydentów miast na prawach powiatu. Są to dane referencyjne, których jakość oraz sposób pozyskiwania określa ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Jest to podstawa działań geodetów (podziały, scalenia, mapy do celów projektowych, itp.) Jednostką prowadzącą ten rejestr jest najczęściej Powiatowy Ośrodek Geodezji i Kartografii i to on jest źródłem najnowszych danych z EGiB. Działki te można oglądać na

  • powiatowych geoportalach (ich aktualność zależy od jakości danego ośrodka: przeważnie dane wprowadzone w ciągu dnia, aktualizują się w nocy)
  • geoportal.gov.pl (tzw. niebieskie działki zwane również KIIP – Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej). Ich dokładność jest tożsama z danymi z ośrodka, natomiast aktualność jest bliżej nieokreślona. Słyszałem najróżniejsze historie o tym jak te dane są aktualizowane (od: “na żywo” – przez WMS/WFS do aktualizacji przez wysyłania płyt DVD z ośrodka “raz na jakiś czas”)

Brak jest spójnej bazy danych dla wszystkich powiatów. Obecnie realizowany jest projekt ZSIN (faza 1, faza 2), który ma taką bazę z danych powiatowych stworzyć. Ale kiedy to będzie gotowe dla WSZYSTKICH powiatów i na jakich zasadach zostanie upublicznione… tego nie wie nikt.

Stąd olbrzymia popularność danych LPIS – bazy prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Co to są za dane? Jak Polska przystąpiła  do Unii Europejskiej, uruchomione zostały olbrzymie pieniądze na dopłaty bezpośrednie dla rolników. W celu rozdysponowania pieniędzy niezbędny był system informatycznych bazujących na danych ewidencyjnych dla całego kraju. W połowie ubiegłej dekady ARiMR, podjęła wysiłek scalenia danych ze wszystkich powiatów. Jako, że nie wszystkie powiaty prowadziły dane w sposób wektorowy, niezbędna była olbrzymia ilość dygitalizacji w krótkim czasie. Z tego powodu obniżona została wartość dopuszczalnego błędu lokalizacji punktów (do zdaje się 3m). Baza powstała, dalej jest prowadzona i aktualizowana (danymi z powiatów, danymi od rolników, danymi z “kontroli na miejscu”). Polecam tę prezentację, gdzie znajdziecie zdecydowanie więcej informacji. ARiMR przeważnie raz w roku przekazuje bazę LPIS do CODGiK/GUGiK, a stamtąd dane te wyświetlają się (jako czerwone działki) na geoportal.gov.pl oraz w dziale do pobrania.

Podsumowując.

  • LPIS powstał na bazie EGiB, ale jest odrębnym bytem.
  • Bardzo trudno określić rozbieżności między LPIS a EGiB. Bardzo dużo zależy od lokalizacji.
  • W przypadku rozbieżności, EGiB jest źródłem referencyjnym.
  • Jeszcze długo nie będziemy mieli EGiB dla całej Polski w jednym miejscu z narzędziami dla użytkowników (jak np. wyszukiwarka)
  • Zdecydowana większość użytkowników nie potrzebuje geodezyjnej dokładności (jaką ma EGiB), a jedynie zorientowanie się w lokalizacji działki, do czego LPIS jest wystarczający
  • LPIS może mieć nieaktualną numerację, ponieważ nie jest informowany o modernizacjach i zmianach wykonywanych w powiatach.
  • To samo dotyczy scaleń i podziałów. Mogą minąć lata, zanim zmiana w geometrii działki odzwierciedli się w danych LPIS.

 

 


Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń