Blog GIS Support


Gdzie podziały się Parki Narodowe???

Przy okazji dodawania zbiorów danych udostępnionych przez CODGiK do danych, o których informujemy na stronie, postanowiliśmy również odświeżyć inne zbiory. Zaczęliśmy od najpopularniejszych – czyli danych o formach ochrony przyrody w wektorze udostępnionych przez EEA.

Ostatni zbiór danych, który zamieściliśmy do pobrania pochodził z października 2011, obecnie najnowszy jest zbiór z lipca 2013 roku. Po pobraniu danych, wycięciu terenów leżących w Polsce i odpowiedniej transformacji, nałożyliśmy te dane na siebie… Czytaj całość

Tagi: , ,
Dyrektor CODGiK, Artur Kapuściński: „od północy darmowe dane z CZGiK”

Najpopularniejszym działem w naszej Bazie Wiedzy jest dział z danymi do pobrania. GIS Support od początku swojego istnienia promował nieograniczony dostęp do danych GIS, wierząc, że jest to podstawa rozwoju Systemów Informacji Przestrzennej. Tym bardziej cieszy nas fakt, że informację o uwolnieniu niektórych danych z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Pan Dyrektor Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, postanowił opublikować również na naszym Blogu.

Oto wiadomość od Artura Kapuścińskiego:

____________________________________

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, od dnia 12 lipca br. nieodpłatnie będą udostępniane dane pochodzące z czterech rejestrów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, tj.:

 • państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – PRG,
 • państwowego rejestru nazw geograficznych – PRNG,
 • bazy danych obiektów ogólnogeograficznych – BDO250GIS,
 • numeryczny modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m – NMT_100.

Dostęp do danych będzie możliwy poprzez zakładkę Dane bez opłat na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po wybraniu jednego z rejestrów możliwe będzie pobranie danych na dysk komputera. Dostęp do danych zostanie uruchomiony w dniu 12 lipca br.

Zapraszam do nieograniczonego korzystania!

Artur Kapuściński, Dyrektor CODGiK

___________________________________________

Czekamy z niecierpliwością!

Tagi: , ,
Nowa konferencja o bazach danych – dBConf 2014 (24.10.2014)

Do serii dobrze znanych w polskim środowisku IT konferencji organizowanych przez stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Linuxa (PLUG), takich jak Jesień Linkuksowa, PHPCon Poland czy PyCon PL, dołączyła kolejna: dBConf. Tematem konferencji są szeroko pojęte bazy danych. Ponieważ współczesny GIS – a zwłaszcza WebGIS – bez baz danych obejść się nie może, jest to tematyka obowiązkowa dla każdego kto interesuje się tematyką współdzielenia i publikacji danych przestrzennych.

Na konferencji nie zabraknie GIS Support. Michał Mackiewicz wygłosi prelekcję: MongoDB w aplikacjach lokalizacyjnychMongoDB to nierelacyjna baza danych (NoSQL), która jest dość nową technologią, szczególnie w zastosowaniach w GIS. Z powodzeniem wykorzystujemy MongoDB w naszych najnowszych produktach, z korzyścią dla szybkości i niezawodności działania.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i rejestracji na stronie konferencji. Osoby, które chciałyby jeszcze wygłosić własną prelekcję, mogą zgłaszać propozycje organizatorom do końca lipca.

Tagi: , ,
Chugiak, czyli QGIS 2.4 z kamyczkiem dołożonym przez GIS Support.

W weekend została wydana nowa wersja aplikacji QGIS oznaczona numerem 2.4. Nazwa Chugiak stanowi uhonorowanie dla autora QGIS Gary’ego Shermana, który mieszka w miejscowości na Alasce o takiej właśnie nazwie.

Autorzy jak zwykle przygotowali stronę z wizualnym przeglądem zmian, gdzie można znaleźć szczegółowe opisy wszystkich znaczących nowych funkcjonalności. Wersje binarne są już dostępne na oficjalnej stronie projektu http://qgis.org, w repozytoriach dystrybucji Linux Fedora, Debian i Ubuntu oraz poprzez instalator OSGeo4W.

Jest to druga z kolei wersja wydana w nowym cyklu wydawniczym. Przypomnijmy, że teraz QGIS wydawany jest co ok. 4 miesiące, wersje mające numer kończący się na liczby nieparzyste oznaczają teraz niestabilne wydania rozwojowe (stąd brak oficjalnej wersji 2.3), natomiast liczby parzyste określają oficjalne, stabilne wersje przeznaczone do powszechnego użytku. Dzięki bardzo aktywnej społeczności, w okresie poprzedzającym oficjalne wydanie aplikacji, programiści usunęli wiele błędów oraz doszlifowali nowo dodane i istniejące funkcjonalności.

Jak zwykle nowe wydanie przynosi wiele ciekawych funkcjonalności oraz usprawnień. Poniżej opisano kilka wybranych z długiej listy.

Wielowątkowe renderowanie warstw

QGIS potrafi teraz wykorzystać moc komputerów wyposażonych procesory wielordzeniowe. Każda wczytana warstwa jest teraz renderowana niezależnie od pozostałych, dzięki czemu wyświetlenie kompozycji w oknie mapy trwa znacznie krócej. Proces renderowania można również przerwać w każdej chwili, dzięki czemu interfejs jest bardziej responsywny. W połączeniu z generalizacja obiektów, wprowadzoną w QGIS 2.2, renderowanie warstw w oknie mapy jest wyraźnie szybsze i płynniejsze.

Pasek do szybkiego wykonywania operacji na danych w tabeli atrybutów.

Źródło: QGIS 2.4 visual changelog

W trybie edycji warstwy w oknie tabeli atrybutów pojawia się dodatkowy pasek narzędzi służący do szybkiej zmiany wartości pól – analogicznie jak ma to miejsce Kalkulatorze pól, ale bez konieczności otwierania nowego okna.

Przechowywanie definicji warstw w pliku QLR

W plikach QLR (QGIS Layer Definition) można przechowywać informacje dotyczące symbolizacji i ustawień danej warstwy. W pliku przechowywana jest również ścieżka do warstwy na dysku lub w bazie danych, dzięki czemu można ją wczytać do wielu projektów zachowując wszystkie ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w artykule Nathana Woodrow’a – autora tej funkcjonalności.

Usprawnienia okna identyfikacji obiektu

identyfikacja

Okno z informacjami o obiekcie jest teraz dokowalne, dzięki czemu nie zasłania okna QGIS. W oknie można również szybko zmienić tryb wyboru obiektu do identyfikacji (wcześniej trzeba było to ustawiać w opcjach co było niewygodne) oraz sposób wyświetlania wyników dla rastrów (drzewo, tabela, wykres).

Gradient kształtu

Nowy sposób wypełnienia poligonów – gradient wyliczany jest na podstawie kształtu danego obiektu. Podobnie jak przy zwykłym wypełnieniu gradientem można ustawić przejście pomiędzy dwoma kolorami lub wybrać jedną z palet kolorów. Dodatkowe informacje można znaleźć w artykule Nyalla Dawson’a.

WSKAZÓWKA: aby ustawić przezroczystość dla danego koloru należy zmodyfikować wartość „Kanał alfa” w oknie dialogowym „Wybierz kolor”. Dzięki temu można uzyskać efekt gradientu z przezroczystością.

Dopełnienie poligonów

Źródło: QGIS 2.4 visual changelog

Czyli odwrotne renderowanie poligonów. Pozwala stylizować obszar poza danym poligonem. W ten sposób łatwo można uzyskać efekt maski, szczególnie przydatny przy tworzeniu serii wydruków za pomocą narzędzia Atlas w Kompozytorze wydruków.

Funkcja Concave Hull w Narzędziach Geoprocessingu

Funkcja pozwalająca tworzyć otoczki wokół punktów. W przeciwieństwie do Convex Hull otoczki te są wklęsłe, a ich kształt uzależniony jest od ustawienia odpowiedniej tolerancji. Efekt działania można zobaczyć pod tym adresem. Funkcja ta została dodana przez programistę GIS Support, Piotra Pociaska.

Pozostałe nowości,

o których warto wspomnieć to m.in.:

 • Większe możliwości dostosowania widoku tabel w Kompozytorze Wydruków m.in. poprzez zmianę kolejności kolumn czy filtrowanie rekordów.
 • Wielokrotne etykietowanie długich linii zgodnie z określonym przez użytkownika krokiem.
 • Możliwość kopiowania/przenoszenia kolorów w oknie symbolizacji warstwy.
 • Efekty dla podgląd wydruku w Kompozytorze m.in. obraz w skali szarości, czarno-biały i ślepota barw.
 • Nowe funkcje dostępne w generatorze wyrażeń związane m.in. z dostępem do zasięgu danego obiektu i automatycznym zawijaniem długich łańcuchów znaków.
Tagi:
Nowe mapy OpenStreetMap w gorzowskiej Straży Pożarnej

W czerwcu wykonaliśmy bardzo ciekawe zlecenie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Na ścianie Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa zawisły 3 nowe mapy ścienne, wykonane przez GIS Support na podstawie danych z OpenStreetMap.

Wykonane zostały:

 • mapa topograficzna
 • mapa podziału administracyjnego
 • mapa leśna

Czytaj całość

Tagi: , , ,
GIS Support co-mentorem pojektu na Google Summer of Code 2014

19 maja rozpoczęło się wielkie kodowanie w projekcie Google Summer of Code (GSoC) – corocznym projekcie firmy Google wspierającym rozwój oprogramowania OpenSource. Blisko 1300 studentów, w ramach 190 organizacji mentorskich, ma 3 miesiące na zrealizowanie zaakceptowanych projektów związanych z Otwartym Oprogramowaniem. Tegoroczna edycja programu jest już jego dziesiątą odsłoną.

Jedną z organizacji mentorskich jest Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) wspierająca i promująca rozwój otwartych technologii związanych z systemami informacji przestrzennej. W bieżącym roku fundacja ta pomaga w realizacji 23 projektów związanych z 18 narzędziami OpenSource.

Czytaj całość

Tagi: ,
GPS Tracker

GPS trackerNa stronie wtyczki GPS Tracker udostępniliśmy jej nową wersję. Główną zmianą jest wprowadzenie kompatybilności z aplikacją QGIS w wersji 3.0 i nowszych. Dzięki temu można korzystać najnowszych funkcjonalności usprawniających pracę w tym programie m.in. przyspieszone renderowanie danych wektorowych (a w najbliższej wersji również renderowanie warstw z wykorzystaniem procesorów wielordzeniowych) czy zaawansowaną stylizację i etykietowanie warstw. Ponadto wprowadzono mechanizm pozwalający odzyskać zebrane dane w przypadku awarii QGIS oraz możliwość dostosowania odległości dla automatycznego pomiaru.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do ściągnięcia i wykorzystywania tego narzędzia w swojej pracy.

Wtyczka GPS Tracker jest efektem współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz firmy GIS Support Sp. z o.o. Narzędzie to wspomaga pracę z odbiornikiem GPS w aplikacji QGIS poprzez rozszerzenie funkcjonalności związanych ze zbieraniem informacji w terenie. GPS Tracker Plugin jest udostępniony na licencji zgodnie z warunkami GNU General Public License Version 3.


arimr-logo

Tagi: ,
Biblioteka GDAL/OGR wydana w wersji 1.11.0

25 kwietnia została opublikowana kolejna wersja biblioteki GDAL/OGR oznaczona numerem 1.11.0. Oprogramowanie to służy do dostępu i manipulowania danymi przestrzennymi w wielu formatach rastrowych i wektorowych. Jest ono szeroko wykorzystywana przez wiele aplikacji związanych z GIS takich jak QGIS, GRASS GIS, Google Earth czy ArcGIS.

Ważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

 • nowy sterownik do rastrów w formacie KOLOR Raw (KRO),
 • nowe sterowniki dla formatów wektorowych:
 • znaczące poprawki dla sterowników GML i KML,
 • poprawa wydajności w dostępie do dużych tabel atrybutów warstw rastrowych (Raster Attribute Table – RAT),
 • obsługa wielu kolumn geometrii w formatach wspierających to rozwiązanie (m.in. GML, CSV, PostGIS),
 • aktualizacja bazy EPSG, zawierającej parametry geodezyjne wielu układów współrzędnych, do wersji 8.2.

Szczegółowy wykaz zmian można znaleźć na wiki projektu.

Kod źródłowy można pobrać ze strony głównej projektu. Wersja skompilowana dla systemów Windows jest już dostępna przez instalator OSGeo4W. W najbliższym czasie powinny zostać zaktualizowane główne repozytoria dla systemów Linuks, w szczególności UbuntuGIS.

Tagi: , ,
Use case – mapa akustyczna łodzi

Opis: Urząd Miasta Łodzi w ramach projektu pn. „Mapa akustyczna miasta Łodzi” pozyskał i przygotował dane niezbędne do realizacji mapy akustycznej. DHV Hydroprojekt dokonała niezbędnych obliczeń oraz stworzyła mapę akustyczną, którą zamierzano przedstawić w postaci interaktywnej mapy.

Problem: Wykonanie geoportalu prezentującego w przejrzysty sposób dane akustyczne wraz z panelem administracyjnym pozwalającym na zarządzanie treścią mapy bez potrzeby programowania.

Rozwiązanie: GIS Support stworzył portal, umożliwiający mieszkańcom przeglądanie informacji dotyczących miasta i poziomu hałasu w różnych skalach, z wykorzystaniem interaktywnego portalu mapowego. Portal mapowy integruje w sobie rozwiązania firmy ESRI (ArcSDE i ArcGIS Server 10.1) z rozwiązaniami mapowymi firmy GIS Support. Umożliwia on między innymi generowanie wydruków dla wybranych wycinków mapy w raz z legendą, przeglądanie kilkunastu warstw tematycznych, identyfikacje obiektów na mapie, odczyt atrybutów obiektów na mapie. Portal mapowy posiada system CMS do zarządzania treścią strony www oraz interaktywnej mapy.

Use case – Acoustic map of Łódź

Description: Within the framework of the project called ‘Acoustic map of Łódź’, the city of Łódź obtained and prepared all data necessary to make an acoustic map. DHV Hydroprojekt provided all necessary calculations and made an acoustic map which was to be presented in the form of an interactive map.

Problem: The development of a geosite which would clearly present all acoustic data together with an administration panel allowing to manage the content of the map without programming.

Solution: GIS Support has developed a site allowing all residents to view information about the city and noise levels in different scales, using an interactive site. Such site combines solutions developed by ESRI (ArcSDE and ArcGIS Server 10.1) with mapping solutions of GIS Support. It enables, among others, to generate prints of selected sections of the map together with the legend, view several theme sections, identify objects, and read about attributes of the objects on the map. The site has CMS used to manage the content of the website and the interactive map.

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń