QGIS News #6 – podsumowanie 2016 r.

Osoby odpowiedzialne za QGIS wkładają dużo wysiłku, aby cały proces decyzyjny był jak najbardziej przejrzysty. Otwartość oprogramowania jest tu traktowana nie tylko jako dostęp do kodu źródłowego i możliwość jego wykorzystania lub dowolnej modyfikacji. Bardzo ważna jest transparentność zarządzania całym projektem. Takie podejście pozwala każdemu członkowi społeczności na zapoznanie się z dokumentami zawierającymi informacje o stanie projektu i jego przyszłości. W niniejszym artykule skupimy się na aspekcie finansowym, jednak zawarte w nim linki prowadzą do dokumentów, dzięki którym zainteresowane osoby mogą pogłębić swoją wiedzę o projekcie i jego funkcjonowaniu od wewnątrz.

W maju odbyło się coroczne spotkanie (AGM – Annual General Meeting) uprawnionych do głosowania członków społeczności QGIS, na którym podsumowano zeszłoroczne działania oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za 2016 r. Informacje o przebiegu tych spotkań publikowane są na oficjalnej stronie QGIS. Wśród poruszonych tematów znalazło się m.in. przyjęcie rocznego raportu oraz zaktualizowanie statusu stowarzyszenia QGIS.ORG. W dalszej części skupimy się na aspekcie finansowym.

W podsumowaniu marca pisaliśmy o udostępnieniu wstępnej analizy przychodów projektu QGIS za 2016 r. Jednocześnie obiecaliśmy opisać pełny raport finansowy projektu po jego opublikowaniu. Dokumenty finansowe, do których będziemy się odnosić są opublikowane na oficjalnej stronie QGIS i każdy może się z nim zapoznać. Wszystkie kwoty podane są w Euro.

Projekt QGIS jest finansowany niemal w całości dzięki społeczności. Partycypować mogą zarówno instytucje i firmy (dzięki programowi partnerskiemu) jak i pojedynczy użytkownicy (darowizny). Co szczególnie może cieszyć to rosnące zainteresowanie firm udziałem w programie partnerskim. W porównaniu do roku 2015 liczba srebrnych sponsorów wzrosła o 2 podmioty (do 6), natomiast brązowych niemal dwukrotnie – z 18 do 34 firm i instytucji. Dzięki temu przychód z programu wzrósł z 43 tys. do 63,2 tys., €, czyli o blisko 50%! Wpływy od indywidualnych użytkowników również stanowią znaczną część przychodów. W 2016 r. wyniosły one łącznie 24,6 tys. €, czyli na podobnym poziomie jak rok wcześniej (23,6 tys. €). To pozwala na stabilne planowanie przyszłości całego projektu.

Pozostałe przychody związane są głównie z tantiemami z programu Open Source Project Royalty prowadzonego przez Packt Publishing oraz sprzedażą kubków i koszulek z logo QGIS.

Roczny koszt utrzymania projektu wyniósł blisko 79,5 tys. €. Na co idą wydatki? Nie może dziwić, że największa ich część (ponad 57%, czyli ok. 45,4 tys. €) została przeznaczana na prace programistyczne związane ze zwiększeniem stabilności aplikacji, głównie poprzez usuwanie błędów. Nie jest to wbrew pozorom łatwe zadanie. QGIS jest już dojrzałym projektem mającym szerokie zastosowanie w GIS i zawiera miliony linii kodu. Dodatkowo każda osoba może wysłać swój fragment kodu do dodania. Pomimo starannej selekcji i przeglądowi nie sposób zabezpieczyć się w 100% przed przeniknięciem jakichś błędów. Od dłuższego czasu programiści starają się utrzymać poziom stabilności aplikacji na jak najwyższym poziomie, m.in. wprowadzając automatyczne testy i sukcesywnie je rozbudowując. Oczywiście odkrycie błędu to tylko pierwszy krok. Dzięki zwiększającemu się budżetowi możliwe jest przeznaczenie coraz większych środków na ich diagnozowanie i usuwanie. Do podanej kwoty można jeszcze dodać wprowadzenie systemu testowania dla Narzędzi geoprocessingu, w wysokości blisko 6 tys. €. co jeszcze zwiększa udział tego elementu w całościowych wydatkach projektu.

Od zeszłego roku w ramach funduszy jakimi dysponuje projekt QGIS finansowany jest program grantów. Służą one rozwojowi projektu m.in. poprzez dodanie nowych funkcjonalności. Na pierwszą edycję w 2016 r. wydano 14,5 tys. €. Sukces tego pomysłu spowodował, że w tym roku uruchomiono kolejną edycję, która powinna przynieść dużo ciekawych narzędzi w nadchodzącej edycji QGIS 3.0. Po więcej szczegółów odnosimy do naszego wpisu.

Ważnym aspektem prawidłowego funkcjonowania projektu QGIS są cykliczne spotkania programistów oraz użytkowników. Organizacja tego typu konferencji wymaga oczywiście poniesienia pewnych kosztów, m.in. zakwaterowanie i wyżywienie. W zeszłym roku odbyły się dwa duże spotkania: w hiszpańskiej Gironie oraz niemieckim Bonn. Łączny ich koszt wyniósł blisko 8 tys. €.

Pozostałe koszta poniesione w zeszłym roku przez projekt związane są głównie z utrzymaniem infrastruktury technicznej, aktualizacją dokumentacji, projektem nowego logo oraz prowadzeniem konta bankowego.

Na majowym spotkaniu został również przyjęty budżet na 2017 r. Planowany przychód projektu wynosi 104,85 tys. €, natomiast wydatki określono na 109,85 tys. €. Wg stanu na 1 stycznia 2017 r. na koncie projektu znajdowało się 45,37 tys. €, tak więc organizacja ma fundusze aby pokryć ewentualne różnice ze swoich środków. Z pewnością środki te zostaną dobrze spożytkowane i QGIS pod koniec br. będzie jeszcze lepszą aplikacją niż jest aktualnie.

Tagi:

Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń