QGIS 3.8 Zanzibar

Minęły kolejne 4 miesiące i przyszedł czas na nowe wydanie aplikacji QGIS, tym razem w wersji 3.8 Zanzibar. Jak zwykle nazwa pochodzi od miejsca gdzie spotkali się autorzy aplikacji, tym razem jest to 21 spotkanie programistów, które odbyło się 22-26 sierpnia 2018. w mieście Zanzibar. Wybór nie był przypadkowy ponieważ w dniach 27-31 sierpnia w największym mieście Tanzanii, Dar es Salaam, odbyła się konferencja Free and Open Source Software for Geospatial organizowana przez fundację OSGeo.

Poniższa lista nowych funkcjonalności to oczywiście nasz subiektywny wybór. Pełne zestawienie zmian jest dostępne na oficjalnej stronie projektu.

Symbolizacja

Kilka ciekawych nowości dotyczy symbolizacji warstw wektorowych. Dla geometrii liniowych dodany został nowy typ symbolu Hashed line. Jest to podobna opcja do typu Linia ze znaczników, jednak operuje na rozmieszczeniu wzdłuż geometrii, nie symboli punktowych, a krótkich linii. Odcinki te można powtarzać na kilka sposobów m.in. co zadany dystans czy na wszystkich wierzchołkach geometrii źródłowej. Można je stylizować jak każdą inną linię, dzięki czemu możliwości wykorzystania są bardzo duże.

Przy Hashed line warto zwrócić uwagę na opcję Average angle over. Jeśli nasz symbol jest obracany zgodnie z kierunkiem linii w danym miejscu to często zdarza się, że sąsiadujące ze sobą symbole są obrócone w zupełnie różne strony. Im bardziej kręte linie, tym więcej takich miejsc np. przy sieci rzecznej. Może do mocno zaburzać kompozycję danej mapy. Dzięki opcji Average angle over można ustalić odcinek po obu stronach symbolu, dla którego wyliczany jest średni kąt i to on jest używany do obrócenia symbolu w danym miejscu. Dzięki temu wygładzeniu kątów symbole nie są tak chaotycznie rozmieszczone wzdłuż linii. Opcja ta jest również dostępna dla typu symbolu Linia ze znaczników.

Ciekawą nowością jest również możliwość podawania dłuższych tekstów przy typie symbolu Znacznik z czcionki używanym dla punktów. Do tej pory można było wyświetlać pojedyncze znaki, teraz możliwe jest wpisanie dłuższego tekst lub wygenerowanie go z pomocą kreatora wyrażeń. W wielu przypadkach można w ten sposób nawet zastąpić standardowy sposób etykietowania, szczególnie jeśli zależy nam na opcjach, które są tylko w symbolizacji.

A skoro wspomnieliśmy o etykietowaniu nie możemy pominąć dodania generatora geometrii do tej funkcjonalności. Dzięki temu możliwe jest przekształcenie źródłowej geometrii za pomocą funkcji dostępnych w kreatorze wyrażeń np. na zupełnie inny typ i wykonanie etykietowania dla nowo utworzonej geometrii.

Edycja

W panelu zaawansowanej digitalizacji wyświetlane są informacje o współrzędnych kursora oraz kącie i odległości od ostatniego punktu. Jeśli precyzja edycji danych jest dla kogoś istotna są to ważne informacje. Jednak częste spoglądanie na te dane nie jest wygodne ponieważ wymaga odrywanie wzroku od kursora. Dlatego wprowadzono opcję umożliwiającą wyświetlanie tych informacji przy samym kursorze co przyspiesza dokładne rysowanie geometrii.

Od dłuższego czasu istnieje możliwość kontynuacji rysowania istniejącej linii poprzez kliknięcie + na wybranym końcu. Jednak do tej pory możliwe było wstawienie w ten sposób pojedynczego wierzchołka. W nowej wersji QGIS zmodyfikowano tą funkcjonalność w ten sposób, że możemy kontynuować wstawianie kolejnych wierzchołków do momentu kliknięcia prawym klawiszem myszy.

Narzędzia geoprocessingu

Jak zwykle sporo mniejszych i większych zmian dotknęło Narzędzia geoprocessingu. Dla osób zajmujących się przetwarzaniem zobrazowań satelitarnych ważną informację jest przywrócenie narzędzi z pakietu Orfeo ToolBox. Wcześniej aby korzystać z jego możliwości trzeba było ciągle korzystać z QGSI 2.18 lub starszego.

W kreatorze modeli użytkownicy mogą definiować własne zmienne. Dzięki temu, jeśli jakaś wartość występuje w kilku algorytmach można ją przypisać do zmiennej i korzystać z niej w odpowiednich miejscach. Jeśli z jakiegoś powodu chcemy zmienić jej wartość wystarczy to zrobić w jednym miejscu, a nie w każdym algorytmie osobno. Dodatkowo po najechaniu kursorem na algorytm podświetlone zostaną połączenia z innymi połączonymi elementami co ułatwia zarządzanie bardziej skomplikowanymi modelami.

Część algorytmów została ukryta. Dotyczy to zewnętrznych narzędzi, które posiadają znane błędy i mogą powodować np. zawieszanie QGIS lub niepoprawne wyniki. Jeśli jednak na własne ryzyko chcemy korzystać z tych algorytmów można je przywrócić w opcjach Processingu, w sekcji Ogólne należy zaznaczyć opcję Show algorithms with known issues.

Widok 3D

Kolejne usprawnienia trafiły do widoku 3D. Dodana została możliwość obrysowania krawędzi trójwymiarowych obiektów np. budynków, dzięki czemu są one lepiej widoczne. Aktualnie możliwe jest określenie koloru linii i jej szerokości. Dla osób chcących wykonywać animacje dodano możliwość jej eksportu do serii plików graficznych (JPEG lub PNG). Na ich podstawie można następnie stworzyć film w w wybranym formacie, jednak wymaga to już wykorzystania zewnętrznej aplikacji, która to potrafi np. darmowych VirtualDub, ImageMagick.

Ciekawym dodatkiem jest możliwość pobierania danych wysokościowych z Internetu. Teraz nie jest potrzebne posiadanie numerycznego modelu terenu aby wyświetlić pełne dane w 3D.

Inne zmiany

W QGIS 3.2 Bonn wprowadzono możliwość zapisywania projektów w bazie danych PostgreSQL. W najnowszej wersji projekt można zapisać również w bazie GeoPackage. Oznacza to, że od teraz wszystkie niezbędne dane mogą znajdować się w jednym pliku!

Dla autorów wtyczek dodana został możliwość określenia dodatkowych modułów Pythona, których wymaga ich narzędzie. Jeśli QGIS podczas instalacji wykryje, że jakiegoś modułu brakuje wyświetli użytkownikowi okno dialogowe, z poziomu którego możliwa jest jego instalacja. Z jednej strony uprości to proces instalacji takich wtyczek z drugiej pozwoli autorom na znacznie większe możliwości ponieważ Python udostępnia bogatą bibliotekę modułów w swoim repozytorium Python Package Index.

Tagi:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń