Case Study: Związek Międzygminny Puszcza Zielonka

Pod koniec 2017 roku zmodernizowaliśmy system GIS w Związku Międzygminnym “Puszcza Zielonka”. Powstałą mapę interaktywną, która jest częścią projektu, można obejrzeć tu: mapa.puszcza-zielonka.pl

Związek realizuje m. in. projekty związane z budową kanalizacji w miejscowościach na obszarze gmin przynależących do niego. W ostatnich latach zrealizowano budowę kilkuset kilometrów kanalizacji, przepompowni i innych obiektów inżynieryjnych. Pracownicy ZM “Puszcza Zielonka” od kilku lat korzystają z GIS w celu prezentacji i wyszukiwania danych o przebiegu kanalizacji.

 

Tło projektu. Potrzeby.

Związek posiada olbrzymią ilość dokumentacji związanej z budową kanalizacji. Są to głównie mapy do celów projektowych oraz pliki CAD (przekonwertowane do formatów GIS). Mapy te w formie cyfrowej przechowywane były na współdzielonym folderze. Główne kwestie, które miał rozwiązać system GIS:

 • szybki dostęp do danych (również w terenie)
 • przekazanie mieszkańcom prostego narzędzia do przeglądania i wyszukiwania danych. (sporym problemem była obsługa zapytań od mieszkańców i odpowiadanie na pytania: gdzie będzie budowana kanalizacja, kiedy będzie można się przyłączać, jak będzie odległość od danej działki/adresu itp)
 • promocja projektu

Sytuacja przed wdrożeniem.

Związek posiadał dane o przebiegu sieci (konwersja z CAD do GIS) umieszczone w bazie danych. Dane te były wyświetlane za pomocą WMS na prostej przeglądarce mapowej. Głównym problemem ówczesnego rozwiązania było:

 • brak aktualnych danych ewidencyjnych w podkładzie,
 • brak wyszukiwarki adresów,
 • brak szybkiej i łatwej możliwości aktualizacji danych przestrzennych,
 • brak wpływu na symbolizację danych,
 • brak możliwości integracji danych z zewnętrznymi źródłami danych (np. WMS z geoportal.gov.pl)
 • brak możliwości integracji danych z lokalnymi geoportalami,

Zastosowane rozwiązanie

Wspólnie zdecydowaliśmy się na wykorzystanie chmury do QGIS: DIVI.

 1. Dane zostały przeniesione z do DIVI
 2. Na bazie DIVI API budowana została nowa aplikacja webowa z pożądanymi funkcjonalnościami (wyszukiwarka adresów i działek ewidencyjnych) wraz z funkcjonalnościami administracyjnymi,
 3. W celu efektywnej pracy bezpośrednio na danych GIS, pracownicy zostali przeszkoleni z obsługi oprogramowania QGIS oraz DIVI Mobile
 4. Wyszukiwarka adresów została oparta o silnik Algolia (najlepsze możliwości w zakresie podpowiadania wyszukiwanych adresów)
 5. Wyszukiwarka działek ewidencyjnych została zbudowana w oparciu o API firmy Geo-system, która integruje dane ewidencyjne z całej Polski

Ryc. 1. Schemat aplikacji składowych zastosowanego rozwiązania.

Korzyści związane z zastosowaniem DIVI i dedykowanej aplikacji

 • Pracownicy Związku Międzygminnego “Puszcza Zielonka” mają możliwość m. in. edycji danych o przebiegu kanalizacji oraz atrybutów wybudowanych obiektów z poziomu QGIS (poprzez wtyczkę DIVI QGIS Plugin), z poziomu aplikacji webowej (DIVI.io) lub poprzez aplikację mobilną.
 • Zastosowanie QGIS znacznie poszerza możliwości analityczne (poprzez kreatory zapytań i wyszukiwarki) oraz edycyjne (import plików CAD, georeferencja skanów map do celów projektowych)
 • Dane w QGIS mogą być integrowane z danymi z innych źródeł (np. WMS krajową ewidencją sieci uzbrojenia terenu)
 • Pracownicy Związku mogą samodzielnie aktualizować dane o przebiegu sieci, które wyświetlają się w aplikacji webowej
 • W dalszych planach jest:wykorzystanie WMS z danymi w celu konsultacji przebiegu sieci na gminnych geoportalach.

 

 


Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń