DIVI QGIS Plugin – edycja danych DIVI w QGIS

DIVI to świetne narzędzie do przechowywania danych wraz z narzędziami do wieloosobowej edycji oraz budowania własnych aplikacji w oparciu o możliwości DIVI API. Dzięki wtyczce DIVI QGIS Plugin możliwe jest wczytanie danych zgromadzonych w DIVI do QGIS i wykorzystanie pełnych możliwości edycyjnych, analitycznych i narzędzi kontroli topologii tego najpopularniejszego narzędzia desktop GIS z rodziny open source.

Wtyczka dostępna jest w oficjalnym repozytorium QGIS (wystarczy wejść we wtyczki -> zarządzaj wtyczkami i wyszukać „DIVI”). Wtyczka to dokowane okno. Do wykorzystania możliwości wtyczki niezbędne jest zalogowanie się kontem DIVI.

Kluczowe funkcjonalności:

  • wczytanie danych zgromadzonych w DIVI do projektu QGIS (dane dodają się jako warstwa wektorowa),
  • zapisanie danych po edycji w QGIS powoduje przesłanie zmian do DIVI. Zmiany te będą możliwe do przeglądania w historii zmian,
  • możliwość dodania do DIVI warstwy wektorowej, która jest wczytana do DIVI,
  • możliwość zmiany struktury atrybutów za pomocą narzędzi QGIS,
  • wtyczka respektuje prawa i ogranicznia nadane przez administratora konta.

Korzyści związane z wykorzystaniem QGIS i DIVI:

  • QGIS rozszerza DIVI o pełnię swoich możliwości analitycznych oraz edycyjnych,
  • możliwe jest edytowanie używając zaawansowanych narzędzi, kontrola topologii, snapping, edycja geometryczna itp.,
  • QGIS daje dostęp do kalkulatora pól, co daje bardzo szerokie możliwości edycji tabeli atrybutów.
  • DIVI poszerza QGIS o możliwość edycji w wiele osób na jednym zbiorze danych (nie jednoczesnej, włączenie edycji przez użytkownika powoduje zablokowanie jej dla innych użytkowników)
  • Dzięki DIVI możliwe jest zarządzanie uprawnieniami dostępu i zorganizowanie firmowego repozytorium danych w bardzo prosty i efektywny sposób.

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej