Prawo GIS


OSM Foundation publikuje wyjaśnienia do licencji OpenStreetMap

Na blogu OpenStreetMap Foundation, organizacji sprawującej pieczę na bazą danych projektu OpenStreetMap, pojawił się artykuł poświęcony stworzeniu tzw. Community Guidelines – wytycznych, w jaki sposób Fundacja interpretuje aktualnie obowiązującą licencję Open Database License. Na ten ruch czekało zapewne wielu użytkowników OSM. Licencja ODbL została bowiem napisana dla bardzo szerokiego spektrum baz danych, także tych niemających nic wspólnego z GIS i przestrzenią. Dlatego pewne zapisy mogły być interpretowane na różne sposoby, co z kolei utrudniało podjęcie decyzji o możliwości lub braku możliwości użycia OSM w konkretnym projekcie.

Opublikowane wytyczne mają szansę zmienić ten stan rzeczy. Można je porównać do sekcji “Allowed Uses” i “Prohibited Uses” zawartych w licencjach komercyjnych geodanych – podanie konkretnych przypadków zastosowań dozwolonych bądź zabronionych przez licencję. Wytyczne są napisane w języku angielskim i dotyczą obecnie następujących kwestii:

 • co rozumie się pod pojęciem nieistotnej części bazy danych (insubstantial extract),
 • czym jest Produced Work w rozumieniu ODbl, a więc praca pochodna mogąca być opublikowana na dowolnych warunkach,
 • czym jest trywialna transformacja (takie przekształcenie bazy, które nie rodzi obowiązku publikacji zmienionej bazy),
 • czy możliwe jest “łatanie” danych OSM innymi danymi w obszarach, gdzie OSM ma niezadowalającą jakość,
 • czy możliwe jest tworzenie map złożonych z wielu warstw, w tym niektórych niespełniających wymogów ODbL.

W trakcie przygotowania są następne tematy, wymagające jeszcze dyskusji wśród społeczności:

 • czy dopuścić łączenie danych OSM z “zamkniętymi” danymi opisowymi (np. recenzje restauracji),
 • czy indeks wyszukiwarki internetowej zawierający informacje o danych OSM jest bazą pochodną,
 • czy dane geokodowane z użyciem bazy OSM powinny podlegać obowiązkowi publikacji,
 • czy dopuścić używanie danych OSM jako drugiego wyboru (fallback) np. w usłudze wyszukiwania,
 • jak stosować klauzulę Share-Alike do danych dynamicznych (np. obłożenia parkingów),
 • jak powinno się publikować algorytmy przekształceń bazy w przypadku przekształceń nietrywialnych.
Tagi: , ,

Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń