Świetny podręcznik akademicki do QGIS. Za darmo!

 

Nieoceniony Robert Szczepanek jest członkiem zespołu rozwojowego QGIS od dobrych 10 lat. W 2013 roku stworzył podręcznik do QGIS w wersji 1.7, który w ostatnim czasie został zaktualizowany. Ze strony Repozytorium Politechniki Krakowskiej, można pobrać PDF z książką: Systemy informacji przestrzennej z QGIS : podręcznik akademicki. Cz. 1 i 2
Książka opublikowana jest na licencji: Creative Commons; cc by sa 3.0 pl. Jest to kompletny i aktualny podręcznik dla wszystkich zainteresowanych używaniem QGIS. Treść jest bardzo dobrze zorganizowana i opisana bardzo zrozumiałym językiem.

Robercie! Dziękujemy!

Spis treści:

1 Wprowadzenie
1.1 Czym są systemy informacji przestrzennej
1.2 Metody zapisu danych przestrzennych
1.3 Kilka słów o wolności

2 Podstawy QGIS
2.1 Instalacja programu
2.2 Pierwsze kroki z QGIS
2.3 Wtyczki
2.3.1 Konfiguracja
2.3.2 Instalacja wtyczek
2.4 Wczytanie warstwy wektorowej
2.5 Nawigacja po mapie
2.6 Z projektami bezpieczniej
2.7 Skróty klawiaturowe i menu kontekstowe
2.8 Krzaki zamiast tekstu
2.9 Prosty wybór obiektów
2.10 Rady na układy

3 Warstwy wektorowe
3.1 Tworzenie warstw wektorowych
3.2 Skąd pozyskać dane wektorowe
3.2.1 Natural Earth
3.2.2 OpenStreetMap
3.3 Importowanie danych
3.4 Łączenie atrybutów
3.5 Edycja warstw wektorowych
3.5.1 Edycja wierzchołków w ramach jednej warstwy
3.5.2 Dodawanie i usuwanie obiektów
3.5.3 Edycja wierzchołków w ramach wielu warstw
3.5.4 Edycja topologiczna
3.6 Zaawansowany wybór obiektów
3.7 Stylizacja warstw wektorowych
3.7.1 Tworzenie i edycja symbolu
3.7.2 Poziomy wyświetlania warstw symboli
3.7.3 Klasyfikacja

4 Usługa przeglądania (WMS)
4.1 Czym są usługi sieciowe
4.2 Wyszukiwanie serwerów WMS
4.3 Komunikacja z serwerem
4.4 QGIS jako klient WMS

5 Warstwy rastrowe
5.1 Wstęp
5.2 Georeferencja
5.3 Praca z warstwami rastrowymi
5.4 Stylizacja warstw rastrowych

6 Wprowadzenie do analiz przestrzennych
6.1 Pomiary odległości, powierzchni i kątów
6.2 Kalkulator atrybutów wektorowych
6.3 Analizy przestrzenne
6.3.1 Przecięcia
6.3.2 Buforowanie
6.3.3 Części wspólne

7 Redakcja map
7.1 Mapa to czy nie mapa
7.2 Przygotowanie stylizacji
7.3 Elementy mapy
7.3.1 Etykiety
7.3.2 Treść mapy
7.3.3 Podziałka i skala
7.3.4 Legenda 1
7.3.5 Obraz rastrowy i wektorowy
7.4 Formaty tworzonych map

8 Tworzenie portali mapowych
8.1 Prosty geoportal
8.2 Geoportal 3D
8.3 Geoportal — zrób to sam
8.3.1 GeoJSON
8.3.2 Leafłet
8.3.3 Mapa aptek

9 Wykorzystanie danych satelitarnych
9.1 Wprowadzenie
9.2 Promieniowanie elektromagnetyczne
9.3 Teledetekcja
9.4 Wstępne przygotowanie danych
9.5 Klasyfikacja nadzorowana
9.5.1 Tworzenie obszarów treningowych
9.5.2 Podgląd klasyfikacji
9.5.3 Analiza sygnatur spektralnych i błędów klasyfikacji

10 Bazy danych przestrzennych
10.1 Wprowadzenie
10.1.1 Relacyjne bazy danych
10.1.2 Klucz główny i indeksowani
10.1.3 Bazy danych przestrzennych
10.1.4 SQL
10.2 Bazy danych przestrzennych udostępniane na wolnej licencji
10.3 Utworzenie bazy SpatiaLite
10.4 Import danych do bazy
10.5 Zapytania związane z atrybutami
10.5.1 Struktura tabeli
10.5.2 Tworzenie widoków
10.5.3 Łączenie części geometrycznej z atrybutami tabelarycznymi
10.6 Zapytania przestrzenne
10.6.1 Wyznaczenie 10 budynków o największej powierzchni
10.6.2 Zamiana obiektów powierzchniowych na punktowe
10.6.3 Odszukanie centroidów nieleżących w obszarze poligonu
10.6.4 Wyznaczenie odległości pomiędzy budynkami

11 Zamiast zakończenia
11.1 Gdzie szukać pomocy
11.2 Dlaczego w podręczniku wykorzystano darmowy program QGIS
11.3 Dlaczego przedstawiono wersję programu QGIS 2.14, skoro jest dostępna wersja 2.18
11.4 Kiedy planowane jest wydanie QGIS 3
11.5 Gdzie można zgłaszać uwagi i propozycje dotyczące podręcznika
Spis rysunków
Spis tabel


Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń