Quantum GIS 1.8 wydany!

Kilka dni temu światło dzienne ujrzała nowa wersja programu Quantum GIS 1.8 Lisboa.
Wydanie to przynosi wiele nowych narzędzi oraz usprawnienia dotychczasowej funkcjonalności. Poprawionych zostało również wiele błędów.

Nową wersję można ściągnąć z oficjalnej strony programu qgis.org.

Główne nowe funkcje:

 • QGIS Browser – przeglądarka plików dostępna jako samodzielna aplikacja oraz panel w oknie QGIS. Pozwala na bezpośrednie wczytywanie warstw poprzez przeciąganie plików do okna głównego QGIS. Można również dodawać zdefiniowane warstwy z baz danych (m.in. PostGIS, SpatiaLite) lub połączenia z serwerami WMS i WFS.
 • DB Manager został oficjalnie dołączony do Quantum GIS. Wtyczka pozwala mi.in zarządzać danymi przestrzennymi w bazach danych (tworzyć, edytować i kasować tabele przestrzenne), tworzyć zapytania SQL czy dodawać warstwy do QGIS.
 • Action Tool – nowe narzędzie ułatwiające uruchamianie Akcji zdefiniowanych we właściwościach warstwy.
 • MSSQL Spatial – natywny sterownik do połączenia z bazą danych Microsoft SQL Server.
 • Nowe typy symbolizacji dla poligonów: wypełnienie linowe i punktowe.
 • Nowy typ symbolizacji dla punktów: elipsa, trójkąt, prostokąt i krzyż.
 • Możliwość tworzenia wielolinijkowych opisów w legendzie mapy w kompozytorze wydruków.
 • Etykietowanie warstw z pomocą złożonych wyrażeń.
 • Plugin Mapa termiczna (Heatmap) – nowy plugin do tworzenia rastrowych map termicznych z warstwy punktowej.
 • GPS Tracking – zmieniony interfejs narzędzia do śledzenia pozycji z odbiornika GPS, poprawienie błędów i wprowadzenie usprawnień.
 • Reorganizacja menu pluginów – wtyczki zostały pogrupowane w kilka kategorii, m.in. wektor, raster, bazy danych. Każda kategoria ma swoje własne menu i pasek narzędzi, który można ukryć.
 • Pole wyboru z predefiniowanymi skalami mapy.
 • Narzędzie pozwalające centrować widok mapy do zaznaczonych obiektów.
 • Nowe narzędzia dostępne we wtyczce fTools: Zagęść geometrię, Twórz indeks przestrzenny.
 • Nowy sposób symbolizacji warstw oparty na regułach.
 • Zmienione okno wyboru układu współrzędnych.
 • Zmienione okno zarządzania zakładkami.
 • Nowe repozytorium wtyczek ustawione jako domyślne.
 • Wsparcie dla typu danych PostGIS TopoGeometry reprezentującego geometrie zdefiniowane przez topologiczne elementy.
 • Zapisywanie wierszy tabeli atrybutów w pamięci podręcznej w celu przyspieszenia funkcjonalności.
 • Kolejność rysowania warstw w oknie mapy może być ustawiona niezależnie od ich kolejności w liście warstw.
 • Możliwość korzystania z wyrażeń w kalkulatorze pól.
 • Grupowanie wybranych warstw.
 • Odczytywanie i zapisywanie stylów warstw z i do plików SLD (Styled Layer Descriptor).
 • Wsparcie protokołu WFS w QGIS Server.
 • Możliwość bezpośredniego wczytania warstw spakowanych do formatu zip lub gzip.
 • Możliwość kopiowania i wklejania stylów pomiędzy warstwami.
 • Możliwość określenia wielkości kafli dla warstw WMS
 • Możliwość osadzania warstw z innych projektów (wraz z symbolizacją) w aktywnym projekcie.
 • i wiele innych …

Źródło: qgis.org

Tagi:

Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń