QGIS 2.2 Valmiera

Najnowsza, stabilna wersja QGIS, oznaczona numerem 2.2, została oficjalnie udostępniona wszystkim użytkownikom. A co się stało z QGIS 2.1? (poprzednia oficjalna wersja miała numer 2.0). Zaszły pewne zmiany: od teraz, wersje mające numer kończący się na liczby nieparzyste oznaczają teraz niestabilne wydania rozwojowe, natomiast liczby parzyste określają oficjalne, stabilne wersje. Dodatkowo kolejne wydania 2.x będą udostępniane regularnie co 4 miesiące. Więcej szczegółów, w tym daty kolejnych wydań, można znaleźć na oficjalnej stronie projektu. Należy podkreślić, że daty dotyczą jedynie kodu źródłowego. Binarne wersje instalacyjne powinny się pojawiać w ciągu kilku dni od ogłoszenia nowej wersji. W momencie pisania niniejszego artykułu QGIS 2.2 dostępny jest już poprzez instalator OSGeo4W.

Dzięki dodaniu możliwości upraszczania obiektów w locie wyświetlanie warstw wektorowych jest teraz zauważalnie szybsze. Im bardziej skomplikowana jest warstwa tym przyspieszenie renderowania jest większe. Opcję generalizacji można ustawić dla całego projektu jak również dla pojedynczych warstw. Należy jednak pamiętać, że przy ustawieniu wyższych progów upraszczania mogą pojawić się artefakty jak, np. dziury pomiędzy poligonami.

Dzięki złączeniom tabel QGIS umożliwia definiowanie relacji wiele do jednego. W QGIS 2.2 dodane zostało narzędzie do tworzenie relacji jeden do wielu. Dokładny opis tej funkcjonalności (w języku angielskim) można znaleźć na blogu Matthiasa Kuhna.

Po raz kolejny sporo nowości można znaleźć w kompozytorze wydruków. Każdy element kompozytora można teraz obrócić o dowolny kąt. Przy zapisywaniu kompozycji do pliku graficznego możliwe jest wygenerowanie pliku wpasowania, dzięki czemu utworzony obraz można wczytać jako raster z zachowaną georeferencją. Narzędzie Atlas zostało rozbudowane m.in. o możliwość podglądu wszystkich stron przed wygenerowaniem pliku wynikowego.

Usprawnieniu uległa także symbolizacja warstw. Możliwe jest teraz odwrócenie kolejności w palecie kolorów bez konieczności tworzenia nowej palety. Ciekawe efekty można uzyskać dzięki nowym opcjom dostępnym przy wypełnieniu obiektów gradientem barw. Więcej szczegółów można znaleźć pod tym adresem. Symbolizacja Wartość unikalna i Symbol stopniowy pozwalają kategoryzować dane na podstawie wyrażeń zdefiniowanych przez użytkownika. Pozwala to klasyfikować atrybuty na podstawie więcej niż jednej kolumny lub zdefiniowanych formuł.

Powyżej opisane zostały wybrane funkcje dodane w QGIS 2.2. Pełniejszy opis można znaleźć w formie wizualnej pod tym adresem.

Tagi:

Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń