QGIS 2.0 wydany!

splash_qgis2.0

Po wielu miesiącach wytężonej pracy wydana została nowa wersja QGIS oznaczona numerem 2.0 i nazwą Dufour. Przynosi ona wiele zmian dla użytkowników, zarówno w istniejących dotychczas funkcjonalnościach jak i nowych narzędziach ułatwiających pracę z danymi przestrzennymi. Należy zaznaczyć że aplikacja zmieniła swoja nazwę, od wersji 2.0 Quantum GIS został przemianowany na QGIS.

Najważniejsza zmiana nie jest widoczna dla użytkownika od razu po uruchomieniu aplikacji. Jej efektem jest to, że wtyczki z wcześniejszych wersji oprogramowania nie działają w nowej wersji. Jest to związane ze znacznymi zmianami w API, które jest teraz bardziej przejrzyste i logiczne dla programistów. Na szczęście większość wtyczek została już przepisana i jest dostępna przez (również zaprojektowany od nowa) menedżer wtyczek, a liczba kompatybilnych rozszerzeń sukcesywnie rośnie.

Interfejs użytkownika został odświeżony. Zmieniono wygląd większości ikon, zakładki w oknach dialogowych zostały zastąpione przez listę wyświetlaną z lewej strony danego okna, udoskonalono konsolę Pythona i narzędzie do etykietowania obiektów. Zarządzanie stylami warstw wektorowych odbywa się teraz z pomocą rozwijanej listy, a nie kolejnych okien dialogowych. Również obsługa warstw rastrowych została gruntownie przebudowana. Wtyczkę SEXTANTE zintegrowano z QGIS i przemianowano na Processing (przetłumaczone w polskiej wersji na Narzędzia). Narzędzia geoprocessingu można teraz wywołać z poziomu konsoli, która jest wywoływana poprzez kombinację klawiszy Ctrl+Alt+M.

Wśród nowych funkcjonalności chyba najefektowniejszą jest dodanie możliwości przenikania się warstw (tzw. blend mode), przykłady wykorzystania można znaleźć pod tymi adresami:

Nowa wtyczka Kontrola topologii pozwala na sprawdzanie wzajemnych zależności pomiędzy obiektami lub warstwami co pozwala na odnalezienie i ewentualne usunięcie błędów geometrycznych. Dodano natywne sterowniki pozwalające na bezpośrednią obsługę baz danych Oracle i usługi Web Coverage Service.

Zmiany nie ominęły również kompozytora wydruków. Dzięki integracji wtyczki Atlas można generować serie wydruków w oparciu o wybraną warstwę, dodano prowadnice i przyciąganie do obiektów ułatwiające odpowiednie rozmieszczenie kompozycji czy wsparcie dla wielokolumnowych legend. Kompozytor pozwala od teraz tworzyć również wielostronicowe dokumenty.

Razem z wydaniem nowej wersji QGIS odświeżona została strona główna projektu http://qgis.org/.

Powyżej przedstawiono jedynie część zmian jakie wprowadzono w QGSI 2.0. W serwisie Flickr dostępne są galerie zrzutów ekranowych przedstawiające QGIS 2.0 w akcji (QGIS i przykładowe mapy – linki z oficjalnego polskiego bloga projektu).

Najnowszą wersję można ściągnąć z tej strony. Dostępna jest wersja 32 i 64 bitowa. Dla systemów Windows jest ona również dostępna przez instalator OSGeo4W.

Tagi:

Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń