Nowe narzędzie w wyszukiwarce LPIS

Dzisiaj zaktualizowaliśmy wtyczkę “Wyszukiwarka LPIS” o nowe narzędzie “Przecięcia LPIS”. Pozwala ono na pobranie wszystkich działek, które mają wspólną geometrię z obiektami z wybranej warstwy. Umożliwia to szybkie stworzenie warstwy z działkami dla interesującego obszaru np. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź listy działek na których prowadzone są prace projektowe. Sposób działania pokazuje zaktualizowany film. Dziękujemy za wszystkie wiadomości dotyczące funkcjonowania wtyczki i prosimy o więcej. Chcemy, aby ta wtyczka i inne, które zamierzamy opublikować niedługo, usprawniała Państwu codzienną pracę z QGIS.


Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń