Jaka jest różnica pomiędzy CAD i GIS

Początkujący w tematyce GIS oraz wszyscy, którzy zetknęli się na studiach, bądź też w pracy zawodowej z systemami CAD, mają problem z odróżnieniem obydwu systemów. Zacznijmy od definicji:

  • CAD (Computer Aided Design) – zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym. Systemy CAD znajduje zastosowanie między innymi w inżynierii mechanicznej, elektrycznej, budowlanej. Znamienne dla CAD jest cyfrowe modelowanie geometryczne mające na celu opracowanie zapisu konstrukcji wyrobu (jednego obiektu technicznego lub ich układu)
  • GIS (Geographic Information System) – system służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS.

Systemy CAD

Jaka jest różnica pomiędzy CAD i GIS rys.1Systemy CAD służą głównie do projektowania i tworzenia rysunków technicznych w trzech lub dwóch wymiarach, precyzyjnego modelowania złożonych obiektów wraz z ich wymiarowaniem. KluczowąJaka jest różnica pomiędzy CAD i GIS rys.2 cechą jest tworzenie obiektów w lokalnym układzie odniesień. Jednostkami najczęściej są milimetry lub centymetry, stosowane w celu uzyskania rysunku schematycznego. Dane sporządzone w takim układzie nie posiadają odniesienia geograficznego, a wprowadzone obiekty graficzne nie posiadają atrybutów, a jedynie adnotacje tekstowe nanoszone w projekcie. Bardzo często projekty takie służą inżynierom przy konstrukcji, architektom przy projektowaniu danego obiektu.

Systemy GIS

Jaka jest różnica pomiędzy CAD i GIS rys.3Systemy GIS natomiast służą do modelowania większej ilości obiektów, badania relacji pomiędzy nimi oraz relacji wzajemnego położenia obiektów (topologia). Te cechy zawdzięczamy wykorzystaniu geograficznych układów współrzędnych. Tak zwany globalny układ współrzędnych terenowych (np. długość i szerokość geograficzna) pozwala na odwzorowanie położenia obiektów w terenie oraz (dzięki wbudowanym algorytmom transformacji) nakładanie na siebie różnych warstw pochodzących z różnych źródeł posiadających różne układy współrzędnych. Z informatycznego punktu widzenia podstawą GIS jest baza danych przestrzennych, wyposażona w procedury pozwalające na prezentację tych danych w odpowiednim kontekście, w postaci zarówno graficznej (obraz), jak i tabelarycznej (atrybuty poszczególnych elementów obrazu).

Warto uświadomić sobie, że GIS nie przechowuje rysunków graficznych, gotowych map wektorowych, lecz dane tabelaryczne umożliwiające wizualizację obiektów w odniesieniu do przestrzeni geograficznej, wizualizację obiektów ze względu na atrybuty opisowe zawarte w bazie oraz edycje cech opisowych obiektów zamieszczanych w systemie (atrybutów).

Zależnie od produktu CAD istnieje możliwość konwersji danych do systemów GIS, lecz przeszkodą jest żmudny proces nadawania odniesienia przestrzennego danym wektorowym (spatial adjustment) oraz tworzenie tabeli atrybutów na bazie opisów i etykiet z projektu CAD.

Co wybrać?

Dlatego warto przed rozpoczęciem projektu zastanowić się jaki system należy wybrać i który typ danych opowiada lepiej w danym przypadku. Model domu, projekt domu, projekt urządzenia mechanicznego lub architektoniczny, bez potrzeby analizy – CAD.

Mapa miasta, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mapa rzeźby terenu, konieczność analizy zależności pomiędzy poszczególnymi elementami, lub wizualizacji w oparciu o cechy charakterystyczne obiektów (atrybuty) – GIS

Tagi: , ,

Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń