Wyszukiwarka LPIS

Kod źródłowy: GitHub

Wtyczka już nie jest rozwijana, a dane nie są aktualizowane. Polecamy korzystać z nowej, lepszej wtyczki: Wyszukiwarka działek ewidencyjnych (ULDK GUGiK).

Dostępna poprzez repozytorium GIS Support: http://qgis.gis-support.pl/plugins.xml (jak dodać repozytorium do QGIS?).

Wtyczka składa się z następujących narzędzi:

 • Wyszukiwarka LPIS, która pozwala na stworzenie zapytania do bazy danych z działkami ewidencyjnymi LPIS. (dane o charakterze katastralnym) pobranymi z geoportal.gov.pl (data pobrania danych określona w metadanych aktualnej wersji wtyczki)  i otrzymanie geometrii wybranej działki ewidencyjnej. Czytaj więcej o LPIS.
 • Identyfikacja LPIS pozwalającego na wskazanie punktu z obszaru mapy. Zostanie pobrana działka, która posiada punkt wspólny ze współrzędnymi przecięcia.
 • Przecięcia LPIS, które pozwala na pobranie wszystkich działek, które mają część wspólną z wybraną geometrią. Nałozone jest ograniczenie do 1000 działek za jednym zapytaniem.
 • wtyczka umożliwia również szybkie wczytanie WMS z danymi o charakterze katastralnym z geoportal.gov.pl

Instrukcję obsługi wtyczki prezentuje poniższy film (Uwaga, instrukcja w filmie zakłada, że klucz został już wprowadzony).

W celu pobrania wtyczki i poprawnego jej użycia:

 1. Dodaj repozytorium GIS Support do QGIS
 2. Wygeneruj prywatny klucz GIS Support. Klucz (alfanumeryczny ciąg znaków) otrzymasz w wiadomości e-mail, która przyjdzie na podany adres.
 3. Uruchom wtyczkę
 4. Wprowadź klucz GIS Support w odpowiednie pole (tę czynność należy wykonać jednorazowo, klucz zostanie zapamiętany)
 5. Szukaj i pobieraj działki!

FAQ

 • Nie mogę wygenerować klucza. Otrzymuję odpowiedź “błąd serwera”.
  • Bardzo prosimy o zgłoszenie problemu pod adres wsparcie@gis-support.pl

Changelog

10.12.18 – premiera wtyczki “Wyszukiwarka działek ewidencyjnych (ULDK GUGiK)“. Wyszukiwarka LPIS przestanie być rozwijana.

11.06.2018 – stworzenie wersji działającej pod QGIS 3.0

23.12.2016 – wersja 1.2

 • Dodanie narzędzia Przecięcia LPIS

02.11.2016 – wersja 1.1.

 • dodanie linka do artykułu o LPIS
 • dodanie możliwości zaznaczenia opcji “nie znam obrębu”. Pozwala na wyszukanie wszystkich działek z danego obrębu o zadanym numerze
 • wybór przez identyfikację. Zostało dodane nowe narzędzie, które pobiera odpowiednią działkę po kliknięciu w dowolny punkt w obszarze okna mapy. Pobierana jest działka, która zawiera w sobie współrzędne punktu kliknięcia