WebGIS


Zmniejszanie rozmiaru OpenLayers

Biblioteka OpenLayers bywa często krytykowana za duży rozmiar. Istotnie, prawie 1 MB kodu JavaScript robi wrażenie – dla porównania Leaflet-js „waży“ 92 kB, a Polymaps  zaledwie 32 kB. Nie wolno jednak zapominać o tym, że różnice te nie biorą się z niczego. Liczba dostępnych funkcji oraz akceptowanych formatów danych jest dużo dłuższa właśnie w OpenLayers i często są one niezbędne do zbudowania aplikacji spełniającej wszystkie oczekiwania.

Nie znaczy to jednak, że jesteśmy skazani na ładowanie tak obszernej biblioteki za każdym razem. Poniżej opiszę kilka sposobów, które pozwalają na ograniczenie ilości pobieranych danych przy zachowaniu pełnej wymaganej funkcjonalności.

Użycie nowej wersji

Czytaj całość

Tagi: ,
GeoCoding
Nazwa: GeoCoding
Autor: Alessandro Pasotti
Wersja: 2.18
Repozytorium: QGIS Contributed Repository
Data aktualizacji: 23.01.2020

Instalacja i uruchomienie:

Wtyczkę instalujemy przez Zarządzanie wtyczkami. Po instalacji w pasku menu przybędzie jedna nowa ikona wywołująca funkcję geokodowania wtyczki.  Dostęp do ustawień oraz innych funkcji uzyskamy przez poprzez „Wtyczki –> Geocode”.

geocodesettings

Działanie:

  • Funkcja „Geocode” – wywołujemy ją poprzez kliknięcie dodanej przez instalator ikony, bądź klikając „Wtyczki —> Geocode —> Geocode”. W nowo otwartym oknie wpisujemy adres, którego lokalizację chcemy uzyskać, w formacie znanym z wyszukiwarki adresów Google Maps.

geocode adress

W tabeli zawartości pojawi się warstwa „GeoCoding Plugin Results” , którą możemy zapisać na dysku w jednym z dostępnych formatów klikając (w oknie Qgis) prawym klawiszem myszy na warstwę, a następnie „Zapisz jako…”.

  • Funkcja „Reverse GeoCode” – dzięki niej po wczytaniu warstw podkładowych (np. Open Street Map lub inne) możemy kliknąć wybrany punkt na mapie, tym samym określając współrzędne, dla których zostanie wyszukany adres. Wyniki wyświetlone zostaną w nowym oknie. Wynik również pojawi się w tabeli zawartości i może być zapisany na dysku jako shape lub inny format.

Należy podkreślić, że możemy wielokrotnie stosować zabieg geokodowania jak i geokodowania odwróconego, a wyniki będą dodawane do warstwy „GeoCoding Plugin Results”.

Tagi: , ,
WMS, Web Map Service. Co to jest? Jak tego używać?

Jest to usługa przeglądania danych przestrzennych przez sieć Internet.

a teraz po ludzku…:)

Zbiory danych przestrzennych np. ortofotomapy, mają tę wadę, że zajmują mnóstwo pamięci (ważą tysiące gigabajtów). Przechowywane są na „centralnych serwerach”. Żeby wyświetlić ortofotomapę na swoim monitorze, trzeba ją fizycznie przesłać z serwera do komputera. Gdyby przesyłać je w oryginalnej formie, zajęłoby to wieki, przeciążyło serwery, łącza i nie miałoby większego sensu.

I w tym momencie używamy WMS. (Poniższy rysunek czytamy od prawej do lewej i z powrotem)

Czytaj całość

Tagi: ,

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej