QGIS News #11

Po dłuższej przerwie powracamy z naszym cyklem, w którym informujemy Was o najnowszych wydarzeniach związanych z projektem QGIS. Od czasu ostatniego wpisu wiele się wydarzyło więc bez przedłużana przejdźmy do krótkiego podsumowania.

QGIS 3.0

Oczywiście najważniejszą informacją jest wydanie pod koniec lutego QGIS 3.0. Od wyjścia poprzedniej wersji minęło ponad 16 miesięcy, to najdłuższy okres oczekiwania w historii projektu. Ilość pracy jaka została włożona przez twórców w pełni to usprawiedliwia. Cała architektura aplikacji została przeniesiona do nowych wersji narzędzi stanowiących podstawę aplikacji tj. Qt 5 oraz Python 3. Otworzyło to drogi do nowych funkcjonalności możliwych do implementacji m.in. widok 3D i lepsze zarządzanie panelami. Najbardziej kompletna lista zmian dostępna jest na oficjalnej stronie.

Duże zmiany dotknęły wnętrza aplikacji czyli QGIS API. Dla części funkcjonalności zostało ono przepisane niemal od nowa np. dla Narzędzi geoprocessingu. Usunięto również wiele fragmentów kodu związanych ze starymi zależnościami, a sam kod jest lepiej przygotowany do dalszego rozwoju. Efektem ubocznym tych zmian jest fakt, że istniejące wtyczki i skrypty przestały działać i ich autorzy muszą je zaktualizować do wprowadzonych zmian. W chwili pisania tego tekstu w oficjalnym repozytorium wtyczek dla QGIS 3 dostępnych jest nieco ponad 20% wtyczek w stosunku do ich liczby w wersji 2.18.

QGIS 3.0, w związku z dużą liczbą zmian, może zawierać jeszcze wiele błędów i nie jest jeszcze przeznaczony do zastąpienia wersji 2.18. Dopiero 3.4, który zostanie wydany pod koniec października br., będzie oznaczony jako LTR, czyli o wydłużonym wsparciu. Natomiast już pod koniec września wyjdzie QGIS 3.2 Bonn, w którym główny nacisk położono na usunięcie znalezionych błędów i poprawienie stabilności działania.

Trzecia edycja grantów QGIS

Część zmian wprowadzonych w QGIS 3 została sfinansowana w ramach grantów, o których pisaliśmy w zeszłym roku. Wszystkie założone cele zostały osiągnięte i można je testować w aplikacji. Ruszył również nabór wniosków do 3 edycji programu. Można je było składać do 13 maja i zapewne niedługo poznamy propozycje zadań jakie nadeszły.

Dokumentacja dla PyQGIS API

Do tej pory programiści wykorzystujący QGIS API musieli korzystać z dokumentacji przeznaczonej dla języka C++. Twórcy wtyczek i skryptów, programujących w Python, musieli do tej pory przenosić te informacje do swojego języka, co wymagało dodatkowej wiedzy i nie zawsze było proste. Od niedawna jest jednak dostępna dokumentacja dedykowana językowi Python. Jest ona generowana automatycznie z kodu źródłowego, dzięki czemu jest aktualizowana na bieżąco po wprowadzeniu zmian w QGIS API. Dokumentacja jest wersjonowana dla poszczególnych wydań QGIS, przejść do konkretnej wersji można wybierając ją w dolnej lewej części strony. Funkcjonalnie ta wersja dokumentacji ma jednak pewne braki w stosunku do wersji C++ (brak linków kierujących do innych części dokumentacji bezpośrednio z opisu metod, brak graficznej reprezentacji dziedziczenia), jednak ma ona być dalej rozwijana.

Nowy przewodniczący zarządu stowarzyszenia QGIS.ORG

W kwietniu nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego zarządu stowarzyszenia QGIS.ORG reprezentującego społeczność związaną z QGIS. Od wielu lat na czele projektu stał Tim Sutton. W związku z jego rezygnacją jego miejsce zajął Paolo Cavallini. Jest on związany ze społecznością QGIS od wielu lat, aktualnie odpowiada za utrzymanie oficjalnego repozytorium wtyczek oraz proces zatwierdzania nowych rozszerzeń. Do tej pory w zarządzie pełnił rolę współprzewodniczącego co zapewnia ciągłość w zarządzaniu projektem. Stanowisko współprzewodniczącego po Paolo objął natomiast Marco Bernasocchi.

Spotkanie użytkowników QGIS

Na zakończenie przypominamy, że 19 czerwca odbędzie się w Krakowie I spotkanie użytkowników QGIS w Polsce, o którym informowaliśmy osobnym wpisem.

Tagi:

Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń