QGIS 2.6 Brighton

QGIS 2.6 Brighton

W weekend autorzy udostępnili kolejną wersję aplikacji QGIS, nazwaną Brighton. Jest to kolejna z rzędu wersja, w której szczególny nacisk położono na rozwój kompozytora wydruków oraz narzędzi do stylizacji warstw. Na pewno ucieszy to osoby przygotowujące w QGIS wiele map. Oczywiście zmiany dotknęły również inne elementy tej aplikacji, usuniętych zostało wiele błędów, dodano nowe lub rozwinięto istniejące już funkcjonalności. Dzięki temu praca w QGIS powinna być jeszcze wygodniejsza.

Instalator dla wersji pod systemy z Windows dostępny jest dopobrania z oficjalnej strony projektu http://qgis.org oraz poprzez OSGeo4W. Przygotowano również wersje binarne dla systemu Mac OS X oraz najpopularniejszych dystrybucji systemu Linux.

Poniżej przedstawiamy wybrane zmiany w stosunku do poprzedniej wersji. Ta, i tak już imponująca, lista nie zawiera wszystkich nowości jakie przynosi QGIS 2.6 Brighton. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do odwiedzenia oficjalnego przeglądu zmian przygotowanego przez autorów QGIS.

Kompozytor wydruków

Duże zmiany dotknęły narzędzie do dodawania tabel. Mogą one teraz zostać podzielone na wiele ramek, kontrolując jednocześnie jak ma być wyświetlany nagłówek (brak, tylko w pierwszej ramce, we wszystkich ramkach). Dzięki temu można ławo ustawić tabelę na wielu stronach lub podzielić ją na kilka kolumn. Dodano możliwość zmiany koloru czcionki, ręczne ustawienie szerokości poszczególnych kolumn i usuwanie duplikujących się wierszy. Zwiększono również integrację z narzędziem do tworzenia seryjnych wydruków Atlas – możliwe jest teraz wyświetlane w tabeli danych tylko z aktualnego obiektu lub z obiektów go przecinających.

qgis26-tabela

Tabela podzielona na dwie części

Użytkownik ma teraz większą kontrolę nad wyglądem obiektu Strzałka. Może ona być stylizowana za pomocą tego samego okna dialogowego, które służy do symbolizacji warstw liniowych. W większym stopniu można również wpłynąć na wygląd końca strzałki.

Do kompozytora został dodany nowy panel Obiekty. Funkcjonalnością przypomina on znane z programów graficznych okno do zarządzania warstwami. Dzięki niemu w łatwy sposób można zaznaczyć dany obiekt, przełączyć jego widoczność, zablokować pozycję oraz zmienić kolejność obiektów metodą przeciągnij i upuść.

Panel obiekty - QGIS 2.6

Panel ‘Obiekty’ w kompozytorze wydruków

Wiele właściwości obiektów można teraz ustawić za pomocą generatora wyrażeń. Szczególnie jest to przydatne w przypadku tworzenia map seryjnych z wykorzystaniem narzędzia Atlas pobierając dane z tabeli atrybutów danej warstwy.

Do kompozycji mapowej można dodać wiele siatek współrzędnych. Rozszerzono znacznie możliwości ich stylizacji m.in. poprzez wykorzystanie okna dialogowego służącego również symbolizacji warstw wektorowych.

qgis26-siatka

Dwie siatki przedstawiające współrzędne w różnych układach

Wśród pozostałych usprawnień kompozytora wydruków warto wspomnieć o możliwości wykorzystania klawiszy funkcyjnych w celu lepszego operowania obiektami:

  • przytrzymanie przycisku Alt i użycie klawiszy strzałek umożliwia dokładne przesuwanie obiektów o 1 piksel;
  • przytrzymanie Shift podczas dodawania linii/strzałek wymusza ich rysowanie horyzontalnie, wertykalnie lub ukośnie pod kątem 45 stopni;
  • przytrzymanie Shift podczas dodawania innych obiektów spowoduje wrysowanie ich kształtu w kwadrat;
  • przytrzymanie Alt podczas dodawania obiektów pozwala rysować obiekty od środka.

Symbolizacja i stylizacja

Zmianą, którą w szczególności docenią osoby przygotowujący wiele kompozycji mapowych, jest rozszerzenie funkcjonalności przycisków do wyboru koloru. Po kliknięciu strzałki rozwijane jest podręczne menu umożliwiające wskazanie jednego z ostatnio wybranych oraz kilku standardowych kolorów. Ciekawie prezentuje się opcja Wskaż kolor – po jej kliknięciu możliwe jest wskazanie dowolnego elementu interfejsu QGIS i wybranie w ten sposób nowego koloru. Funkcja ta jest jeszcze bardziej rozbudowana w oknie dialogowym Wybierz kolor – dostępny jest tam nie tylko podgląd w czasie rzeczywistym koloru, nad którym znajduje się kursor, ale również określenie promienia okręgu, z którego wartość koloru jest uśredniana. W samym oknie dialogowym istnieje możliwość zdefiniowania pożądanego koloru na wiele sposobów m.in. podając go w formacie RGB, HSV czy HTML. Najczęściej używane kolory można zapisać jako paletę aby mieć do nich szybki dostęp, zarówno globalnie jak i w danym projekcie.

Podręczne menu wyboru koloru

Podręczne menu wyboru koloru

Okno dialogowe wyboru koloru

Okno dialogowe wyboru koloru

Dotychczas, przy zmianie sposobu stylizacji warstwy wektorowej, traciliśmy ustawione właściwości. Teraz, tam gdzie jest to możliwe, są one zachowywane, więc jeśli np. ustawiliśmy dla warstwy symbol stopniowy, ale z chcemy go zmienić na oparty na regułach to nie stracimy naszej palety. Dodatkowo, w klasyfikacjach opartych na wartościach z pól (Wartość unikalna, Symbol stopniowy i Oparta na regułach) widoczność poszczególnych klas można włączać/wyłączać za pomocą pola wyboru z lewej strony symbolu.

Narzędzia geoprocessingu

Dodana została możliwość ściągania i instalacji nowych skryptów i modeli z Internetu. Kolekcja będzie z czasem rozszerzana o nowe pozycje dostarczane przez użytkowników.

Okno dialogowe do pobierania skryptów z Internetu

Okno dialogowe do pobierania skryptów z Internetu

Całkowitemu przebudowaniu uległo narzędzie do tworzenia modeli, chociaż nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka. Na szczęście zachowano wsteczną kompatybilność, dzięki czemu nie stracimy modeli stworzonych w poprzednich wersjach QGIS. Same modele są teraz przechowywane w formacie JSON.

Tabela atrybutów

Całkowitą nowością w QGIS jest możliwość tworzenia w tabeli atrybutów pól wirtualnych. Ich cechą szczególną jest automatycznie odświeżanie zawartości jeśli zawierają wyrażenie oparte na właściwościach danego obiektu. W ten sposób można m.in. stworzyć kolumnę, w którą automatycznie zostanie wpisane pole powierzchni nowo dodanych obiektów.

Tworzenie wirtualnego pola

Tworzenie wirtualnego pola

Przy łączeniu dwóch tabel można teraz wybrać, które kolumny zostaną dodane do widoku tabeli.

Wybór pól, które zostaną dołączone

Wybór pól do złączenia

Interfejs użytkownika

Zmiany dotknęły także listę warstw. Najbardziej widoczną zmianą jest dodanie paska narzędzi zawierającego m.in. skróty do kilku funkcji takich jak zwiń/rozwiń wszystko, pokaż/ukryj wszystko czy dodaj nową grupę. Widoczność warstw można również zmienić dla wybranych warstw oraz zdefiniować własne zestawy określające, które warstwy mają być widoczne, a które ukryte. Takie zestawy można również wykorzystać w kompozytorze wydruków do określenia, które warstwy mają być widoczne w danym obiekcie mapy. Przydatny może okazać się również filtr, który po włączeniu powoduje, że na liście wyświetlane są jedynie elementy widoczne w oknie mapy.

Rozszerzono znacznie funkcjonalność związaną z kolorowaniem składni tekstu w polach tekstowych do edytowania skryptów Python, wyrażeń, filtrów oraz kodu HTML i CSS.

Kolorowanie składni w oknie generatora wyrażeń

Kolorowanie składni w oknie generatora wyrażeń

Tagi:

Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń