Geocontext – Profiler. Zastosowanie Google Maps API

Google Maps to nie tylko przeglądanie map. Nawet tworzenie własnych map dzięki usłudze Moje Mapy i wyświetlanie ich na stronach internetowych nie wyczerpuje ich możliwości. Dzięki dobrze udokumentowanemu API można stworzyć bardzo przydatne i proste w obsłudze aplikacje mapowe. Jednym z takich narzędzi jest Geocontext – Profiler. Stale rozwijane przez Krystiana Pietruszkę narzędzie to tworzenia profili terenu.

To intuicyjne w obsłudze narzędzie pozwala na wyznaczenie profilu terenu na klika sposobów:

  • Własnoręczne wyznaczenie linii na mapie
  • Stworzenie profilu bazując na trasie “wzdłuż dróg” wyznaczonej przez Google Maps
  • Na podstawie zaimportowanego pliku KML
  • Na podstawie zaimportowanego pliku .gpx

Po wyznaczeniu trasy tworzony jest ładny profil terenu:

Stworzony profil można edytować (zmiana stylów, jednostek). Dodatkowo są dostępne podstawowe informacje o wyznaczonej trasie (długość, deniwelacja, suma wzniosu). Narzędzie jest niezmiernie użyteczne. Do czasu utworzenia Geocontext Profilera brak było prostego narzędzia do tworzenia profili terenu.

Zastosowania:

Jak to z usługami Google Maps jest – możemy korzystać tylko z danych dostarczonych przez Google. To oznacza, że źródłowymi danymi wysokościowymi dla zdecydowanej większości świata są dane SRTM. Lokalnie dostępne są dokładniejsze modele wysokości terenu, ale informacji na ten temat Google nie udostępnia (przynajmniej ja nie znalazłem). W zależności od potrzeb, dla niektórych będzie to zbyt mało dokładny model, jednak dla większości, będzie zupełnie wystarczający.

Największa grupa użytkowników narzędzia rekrutuje się spośród rowerzystów. Mapy drogowe, z których najczęściej korzystają rowerzyści, nie zawsze mają informacje na temat wysokości nad poziomem morza. Dzięki Profilerowi możemy szybko i łatwo prześledzić trasę i sprawdzić “górskie przeszkody”.

Tagi:

Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń