Zaawansowana digitalizacja w QGIS

3 dni

Poziom:

PODSTAWOWY

CENA:

Kurs on-line – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania) + 1 godzina indywidualnych konsultacji. 

990 zł netto (20 godzin pracy)

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania)  i bezpośredni kontakt z trenerem, który na bieżąco rozwiązuje problemy i odpowiada na pytania (stałe połączenie poprzez Meet, Zoom itp.)

1490 zł netto (3 dni)

Szkolenie stacjonarne – tradycyjne szkolenie w sali szkoleniowej lub w siedzibie Zamawiającego. Grupy 5-10 osób. 

1890 zł netto (3 dni lub 2+1)

(dowiedz się więcej o formule 2+1)

+48 570 979 682 szkolenia@gis-support.pl

Opis szkolenia

Często zdarza się, że dane przestrzenne otrzymane od zamawiającego zawierają błędy w geometrii obiektów (przecięcia, niedociągnięte linie, zdublowane wierzchołki) lub sformatowane są w sposób utrudniający wykonanie podstawowych analiz przestrzennych (np. obiekty powierzchniowe, tj. działki, przechowywane są w warstwie liniowej). Doprowadzenie danych do stanu używalności nierzadko stanowi wyzwanie i może w znaczący sposób wydłużyć czas realizacji projektu. Na szczęście program QGIS posiada szeroki wachlarz zaawansowanych, a zarazem prostych w obsłudze narzędzi digitalizacji i edycji danych, dzięki którym szybko zlokalizujemy problematyczne obiekty, przeprowadzimy korektę ich geometrii, a także poprawimy lub uzupełnimy ich atrybuty opisowe. Decydując się na nasze szkolenie “Zaawansowana digitalizacja w QGIS”, zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności niezbędne do nadania danym przestrzennym zestandaryzowanej formy, dostosowanej do wymogów odbiorcy. 

Szkolenie ma charakter uzupełniający i  przeznaczone jest osób, które znają podstawy obsługi programu QGIS, w tym metody zarządzania danymi przy użyciu kalkulatora pól oraz wyrażeń warunkowych. Jeśli chcą Państwo uzupełnić swoją wiedzę przed przystąpieniem do tego kursu, proponujemy zapoznanie się z programem szkoleń Podstawy GIS z QGIS, QGIS dla użytkowników CAD lub QGIS w inwentaryzacji infrastruktury sieciowej.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • wczytać dane z projektów CAD do QGIS, “wyciągnąć” z plików projektowych konkretne warstwy, np. sieć wodociągową
 • sprawdzić poprawność topologiczną danych, tzn. szybko zlokalizować błędy w geometrii (niedociągnięte lub krzyżujące się linie, zdublowane wierzchołki, etc.)
 • naprawić błędy w geometrii warstw
 • przeprowadzić konwersję danych, np. przetworzyć warstwę liniową z działkami ewidencyjnymi do postaci umożliwiającej obliczenie ich powierzchni
 • szybko uzupełniać i aktualizować dane liczbowe i opisowe, przechowywane w tabeli
 • konwertować pola tekstowe na liczbowe, wykonywać obliczenia na danych
 • tworzyć nową symbolizację lub odtwarzać już istniejącą
 • wyświetlać wybrane informacje o interesujących nas obiektach bezpośrednio w oknie projektu

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I 

 1. Eksploracyjna analiza danych, czyli rozpoznanie z jakimi typami błędów i nieścisłości możemy się spotkać
  1. Wyszukiwanie zdublowanych obiektów
  2. Poprawa formatowania atrybutów, czyli sprawdzenie, czy liczby sa faktycznie liczbami
  3. Zmiana nazw pól
 2. Analiza błędów topologii, czyli sprawdzenie czy dane są poprawne geometrycznie (czy występują przeciągnięcia i niedociągnięcia)
  1. snapping, czyli automatycznie dociaganie obiektów

Dzień 2

Moduł II

 1. Edycja nazw atrybutów oraz typów pól (np. wartości liczbowe przechowywane w polach tekstowych)
 2. Odtworzenie symbolizacji źródłowej na podstawie danych z tabeli atrybutów / stworzenie nowej symbolizacji
 3. Konwersja obiektów liniowych do postaci poligonowej (np obliczenia budynków i działek przechowywanych w warstwie liniowej)
 4. Przypisanie działkom numerów przechowywanych w innym miejscu (np. w warstwie punktowej).

Dzień 3

Moduł III

 1. Automatyczna i masowa zmiana wartości atrybutów (kalkulator pól)
 2. Przenoszenie obiektów między warstwami
 3. Złączenia (na podstawe wspólnej wartości) i podziały obiektów. Ręczne i automatyczne
 4. Zaawansowane narzędzia digitalizacji (linie o określonej długości, zachowanie azymutów)
 5. Automatyczna aktualizacja pola z długością odcinków w trakcie digitalizacji nowych obiektów
 6. Wyświetlanie wybranych informacji o obiekcie (narzędzie informacja o obiekcie, podpowiedzi HTML na mapie)

Zaufali nam

Doświadczony szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem zawodowym, profesjonalne materiały i sprawna organizacja całego przedsięwzięcia spowodowały, że szkolenie przyniosło widoczne rezultaty. Zdobyta wiedza oraz kompetencje przyczyniły się do rozwoju naszych pracowników. Uważamy, że firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

GIS Support
5
2020-08-04T08:53:15+02:00

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Doświadczony szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem zawodowym, profesjonalne materiały i sprawna organizacja całego przedsięwzięcia spowodowały, że szkolenie przyniosło widoczne rezultaty. Zdobyta wiedza oraz kompetencje przyczyniły się do rozwoju naszych pracowników. Uważamy, że firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.

Zaufali nam

Szkolenie zostało poprzedzone szczegółową analizą potrzeb wśród uczestników, uwzględniając ich oczekiwania i poziom wiedzy. Przykłady prezentowanych treści były dopasowane do profilu działalności naszej jednostki.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

GIS Support
5
2020-08-04T09:46:53+02:00

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

Szkolenie zostało poprzedzone szczegółową analizą potrzeb wśród uczestników, uwzględniając ich oczekiwania i poziom wiedzy. Przykłady prezentowanych treści były dopasowane do profilu działalności naszej jednostki.

Zaufali nam

Materiały znajdujące się na platformie e-learningowej Akademia GIS Support są
przygotowane bardzo dobrze pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Treści kursów
są przystępne, zrozumiałe i poukładane tak, aby kursant nie miał problemów z ich
opracowaniem. Ważną kwestią, którą należy podkreślić jest wsparcie poszkoleniowe i
możliwość skorzystania z konsultacji poszkoleniowej z trenerem.

Uczestniczka szkolenia Małgorzata Ząbkiewicz

GIS Support
5
2020-10-28T11:14:31+01:00

Uczestniczka szkolenia Małgorzata Ząbkiewicz

Materiały znajdujące się na platformie e-learningowej Akademia GIS Support są przygotowane bardzo dobrze pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Treści kursów są przystępne, zrozumiałe i poukładane tak, aby kursant nie miał problemów z ich opracowaniem. Ważną kwestią, którą należy podkreślić jest wsparcie poszkoleniowe i możliwość skorzystania z konsultacji poszkoleniowej z trenerem.
5
3
GIS Support