QGIS w zarządzaniu kryzysowym

2 dni

Poziom:

PODSTAWOWY

CENA:

Kurs on-line – dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej Akademia GIS Support (ok. 16 h pracy, w tym 7 h wideo, notatki, dane do pobrania)  + 1 h indywidualnych konsultacji. 

990 zł netto (16h pracy)

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie w oparciu o telekonferencje (na żywo z trenerem) oraz materiały szkoleniowe na platformie e-learningowej Akademia GIS Support (7 h wideo, notatki, dane do pobrania). 

1190 zł netto (2 dni)

Szkolenie stacjonarne – tradycyjne szkolenie w sali szkoleniowej lub w siedzibie Zamawiającego. Grupy 5-10 osób. 

1490 zł netto (2 dni)

(dowiedz się więcej o dofinansowaniu z KFS i PARP

+48 570 979 682 szkolenia@gis-support.pl

Na ścianie Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa zawisły      3 nowe mapy ścienne, wykonane przez GIS Support na podstawie danych z OpenStreetMap.

To szkolenie może być zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego w ustalonym miejscu i terminie.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat możliwości programu QGIS związanych z codziennymi pracami osób związanych z zarządzaniem kryzysowym. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił sprawnie otworzyć pliki z danymi z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (np. BDOT10k w formacie GML), dane z Wód Polskich w SHP i wyświetlić je razem z danymi własnymi na jednej mapie. Dodatkowo uczestnicy poznają podstawowe narzędzia analiz przestrzennych (bufory, analizę przecięć), dzięki którym będą mogli odpowiadać na pytania: jak dużo ludzi mieszka w strefie zagrożonej zalaniem, gdzie znajdują się najbliższe miejsca zbiórki itp.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • korzystać z danych udostępnianych przez GUGIK 
 • współpracować z geoportalami 
 • wykonywać poprawną mapę 
 • konfigurować wydruk mapy 

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I – Podstawy GIS

 1. Podstawowe definicje (absolutne minimum teorii), układy współrzędnych
 2. Formaty danych z jakimi pracujemy w QGIS
 3. Źródła danych GIS (przegląd instytucji i baz, które gromadzą i udostępniają dane przestrzenne)

Moduł II – Wstęp do QGIS

 1. Układ współrzędnych projektu w QGIS – prawidłowe ustawienie układu współrzędnych, aby mapa została właściwie osadzona w przestrzeni, szybkie filtrowanie układów współrzędnych
 2. Wyszukiwanie i instalacja przydatnych wtyczek do QGIS (Quick Map Services i GeoCoding – dodanie podkładu mapowego np. Open Street Map i zlokalizowanie punktu na podstawie adresu)
 3. Wczytywanie danych wektorowych (SHP, GML, DXF, KML, CSV) – państwowe źródła danych – jednostki administracyjne, dane zebrane w terenie – ślady GPS
 4. Praca z danymi rastrowymi – dodawanie zeskanowanej mapy papierowej w formacie JPG/PDF do QGIS (georeferencja)
 5. Dodawanie danych z zewnętrznych źródeł WMS (np. ortofotomapa z geoportal.gov.pl)
 6. Wyszukiwanie działek ewidencyjnych

Moduł III – Podstawowe funkcjonalności QGIS

 1. Tworzenie nowych warstw wektorowych (punkty, linie, poligony) – lokalizacja padłych dzików/kilometraż rzeki
 2. Korzystanie z tabeli atrybutów – filtrowanie, szybki wybór obiektów
 3. Kalkulator pól – masowe uzupełnianie atrybutów, automatyczne obliczanie podstawowych parametrów dotyczących danych wektorowych w QGIS (pole powierzchni, długość)

Dzień 2

Moduł IV: Symbolizacja w QGIS

 1. Nadawanie stylów
 2. Symbolizacja z etykietowaniem – ułatwienie odbioru mapy np. poprzez nanoszenie opisu zdarzenia na mapę
 3. Stworzenie wydruku mapy wraz potrzebnymi elementami (legenda, skala itp.)
 4. Generowanie atlasu map

Moduł V: Analizy przestrzenne w QGIS

 1. Jak wykorzystać dane z GUS?  Połączenie danych przestrzennych z danymi ludnościowymi
 2. Jak stworzyć bufor wokół miejsca wystąpienia zdarzenia? Wyznaczanie stref niebezpiecznych, stref ochronnych, stref zagrożenia
 3. Ile gospodarstw domowych znajduje się w strefie zagrożonej? Obliczanie ilości budynków w poligonie
 4. Jak dojechać na miejsce zdarzenia? Wyznaczanie trasy przejazdu oraz generowanie stref dojazdu
 5. Jak wykorzystać posiadane dane z KZGW? Wizualizacja kartograficzna budynków zagrożonych powodzią

Zaufali nam

Szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie, a firma GIS Support Sp. z o.o. okazała się solidnym i wiarygodnym partnerem szkoleniowym.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Urząd Wojewódzki w Szczecinie

GIS Support
5
2020-06-26T11:45:24+02:00

Centrum Zarządzania Kryzysowego Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie, a firma GIS Support Sp. z o.o. okazała się solidnym i wiarygodnym partnerem szkoleniowym.
0
1
GIS Support