QGIS w planowaniu przestrzennym

Podstawowe informacje:

Czas trwania: 2 dni
Gupa docelowa: planiści przestrzenni, urbaniści
Korzyści: nabycie umiejętności pozyskania i obsługi danych GIS w kontekście planowania przestrzennego
Cena: 1190 zł netto (dowiedz się o dofinansowaniu)
Dodatkowe informacje: 570 979 682, szkolenia@gis-support.pl

Terminy:

16-17 stycznia 2019 Warszawa

 

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem
w innym terminie: zgłoś się.
Będziemy w kontakcie.
Po zebraniu się min. 5 chętnych osób ustalimy datę oraz lokalizację.
Regulamin szkoleń

Opis

Planowanie przestrzenne w QGIS to szkolenie przeznaczone dla planistów, urbanistów oraz wszystkich osób zaangazowanych w proces planistyczny. Swoim zakresem obejmuje kazdy etap tworzenia planu oraz pozwala zapoznac sie z narzedziami niezbednymi do wykonania
planu w całosci w QGIS.

 

Po szkoleniu uczestnik bedzie potrafił:

 • wczytać dane z ośrodka (zarówno w formie skanów map jak i wektorowej: DXF, GML, SHP)
 • wczytać dane z zewnętrznych źródeł (WMS i WFS), rastry
 • stworzyć materiały kartograficzne do inwentaryzacji urbanistycznej (np. mapa własności gruntów)
 • narysować plan z użyciem narzędzi zaawansowanej edycji w QGIS oraz nadać mu odpowiednia symbolizację
 • dokonać obliczeń (powierzchnia zabudowy, intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna)
 • wygenerować mapę – załącznik graficzny do uchwały

Program

Dzień 1

Moduł I Przygotowanie do stworzenia planu w QGIS

 1. prawidłowe ustawienie układu współrzędnych
 2. wyszukiwanie i instalacja wtyczek do QGIS (OpenLayers, Geocode)

Moduł II Wczytanie danych rastrowych (skanów map)

 1. mapa zasadnicza, mapy ewidencyjnej, MPZP, Studium

Moduł III Wczytanie danych wektorowych z ośrodka

 1. mapa zasadnicza w DXF, SHP, GML z EWMAPy, iGEOMap itp.

Moduł IV Stworzenie granicy planu

 1. stworzenie danych wektorowych
 2. tabela atrybutów

Moduł V Wczytanie danych z instytucji zewnętrznych (WMS, WFS)

 1. geoportal.gov.pl
 2. geoserwis GDOŚ
 3. PIG
 4. Narodowy Instytut Dziedzictwa

Moduł VI Obsługa wniosków do planów

 1. wyszukiwanie adresów
 2. wyszukiwanie działek ewidencyjnych
 3. stworzenie bazy danych z uwagami do planu

Dzień 2

Moduł VII Stworzenie materiałów kartograficznych do inwentaryzacji urbanistycznej

 1. stworzenie mapy własności gruntów
 2. stworzenie mapy użytkowania terenów
 3. wizualizacja rejestru Warunków zabudowy

Moduł VIII Tworzenie planu

 1. zaawansowane funkcje edycji geometrii
 2. tworzenie wydzieleń
 3. tworzenie linii zabudowy

Moduł IX Symbolizacja planu

 1. nadawanie symbolizacji zgodnej z ustawą

Moduł X Obliczenia statystyczne

 1. obliczanie powierzchni zabudowy
 2. obliczanie powierzchni biologicznie czynnej
 3. obliczanie intensywności zabudowy

Moduł XI

 1. Tworzenie wizualizacji kartograficznej.
 2. tworzenie mapy wraz z legendą.