QGIS w archeologii i ochronie zabytków

3 dni

Poziom:

PODSTAWOWY

Kurs on-line – szkolenie polega na samodzielnej pracy uczestnika w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania) + 1 godzina indywidualnych konsultacji. 

990 zł netto (20 godzin pracy)

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie polega na samodzielnej pracy uczestnika w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania)  i bezpośredni kontakt z trenerem, który na bieżąco rozwiązuje problemy i odpowiada na pytania (stałe połączenie poprzez Meet, Zoom itp.)

1490 zł netto (3 dni)

(Prowadzimy tez szkolenia w których trener prezentuje na żywo przygotowane ćwiczenia) -> dowiedz się więcej

Szkolenie stacjonarne – tradycyjne szkolenie w sali szkoleniowej lub w siedzibie Zamawiającego. Grupy 5-10 osób. 

1890 zł netto (3 dni lub 2+1)

(dowiedz się więcej o formule 2+1)

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

17-19 stycznia 2022  (zdalne z trenerem)

22-24 lutego 2022  (zdalne z trenerem)

29-31 marca 2022 (zdalne z trenerem)

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędów zajmujących się ochroną zabytków, archeologów, analityków. Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy wystarczającej do swobodnego poruszania się w programie QGIS oraz przećwiczenia podstawowych czynności, które przydadzą się w codziennej pracy. 

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • obsługiwać geoportal (geoportal.gov.pl, geoportal NID, geoportale gminne i powiatowe)
 • wczytywać AZP do QGIS
 • wyszukiwać działki ewidencyjne w QGIS
 • tworzyć cyfrową wersję rejestrów

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Wstęp do GIS (wykład)

 1. Wykład wprowadzający – co to jest GIS, jakie dane możemy w nim przetwarzać, do czego nam układy współrzędnych.

Moduł II Podstawy QGIS

 1. Konfiguracja QGIS – co i gdzie kliknąć, by sprawnie zacząć pracę z programem
  • instalacja wtyczek z podkładami mapowymi
  • instalacja wtyczek do szybkiej lokalizacji (osm place search, geocoding)
  • narzędzia do autozapisu projektu i warstw tymczasowych
  • dodawanie podstawowych usług wms/wmts – ortofotomapa, bdot10k, nid, cieniowanie terenu
  • lokalizacja działek ewidencyjnych
 2. Dodawanie danych przestrzennych – dane różnych typów i formatów w jednym projekcie
  • dodawanie warstw z lokalizacją i zasięgiem przestrzennym stanowisk archeologicznych
  • wizualizacja położenia stanowisk na podstawie listy współrzędnych z arkusza kalkulacyjnego
  • dodawanie archiwalnych map/skanów arkuszy azp do programu QGIS
  • wykorzystanie danych OpenStreetMaps do szybkiego pozyskiwania obrysów budowli zabytkowych
 3. Georeferencja map – ćwiczenie z “osadzania” skanów map archiwalnych, planów stanowisk w nawiązaniu do wybranego podkładu mapowego
 4. Tworzenie własnych zestawów danych przestrzennych
  • digitalizacja obiektów archeologicznych – przygotowanie lokalnego zestawienia zabytków na podstawie arkusza AZP
  • odtworzenie symbolizacji stanowisk na podstawie legendy AZP
  • projekt “mikrorejestru” zabytków – stworzenie geopaczki (geobazy danych) z lokalizacją, zasięgiem, współrzędnymi, opisem specyfiki, datą rejestracji i dedykowaną kolumną dla załączników w formie zdjęć i dokumentów

Dzień 2

Moduł III Zarządzanie danymi w QGIS

 1. Zarządzanie zbiorem danych o zabytkach
  • zaznaczanie zabytków w oknie projektu, odczytywanie informacji o poszczególnych obiektach
  • wyodrębnienie stanowisk na podstawie lokalizacji przestrzennej – przygotowanie wypisu zabytków znajdujących się w określonym zasięgu przestrzennym (przykładowo w granicach administracyjnych poszczególnych gmin)
  • wyszukiwanie i wybór obiektów na podstawie określonych kryteriów – jak szybko odszukać stanowiska o określonej specyfice i chronologii, zarejestrowane na interesującym nas obszarze?
 2. Przygotowanie planu warstwicowego stanowiska
  • wizualizacja zasięgu wykopów na podstawie danych pomiarowych
  • wykonanie obrysów wykopów oraz warstw kulturowych
  • przygotowanie opisu warstw, obliczenie powierzchni wykopów i wydzieleń, nadanie im określonej kolorystyki
  • opracowanie modelu rzeźby terenu, przygotowanie mapy warstwicowej
  • Przygotowanie projektu mapy końcowej w kreatorze wydruku

Dzień 3

Moduł IV Analizy terenu

 1. Przygotowanie mapy nachylenia terenu
 2. Przygotowanie mapy geomorfologicznej obszaru badań z wykorzystaniem narzędzi programu GRASS GIS
 3. Określenie odległości stanowisk od sieci hydrograficznej
 4. Statystyki strefowe – przyporządkowanie stanowiskom archeologicznym informacji geomorfologicznej
 5. Przygotowanie wizualizacji 3D obszaru badań

Zaufali nam

Całość wiedzy teoretycznej i praktycznej przekazano ze zrozumieniem, z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem oraz uwzględnieniem wszelkich wątpliwości i pytań uczestników.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

GIS Support
5
2020-06-12T13:08:51+02:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Całość wiedzy teoretycznej i praktycznej przekazano ze zrozumieniem, z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem oraz uwzględnieniem wszelkich wątpliwości i pytań uczestników.

Zaufali nam

Plusy szkolenia:
- duża wiedza i znajomość tematu prowadzącego
- szybkie wykrywanie błędów uczestników szkolenia w trakcie wykonywania ćwiczeń i przedstawienie rozwiązania
- przekazane treści zachęcają do samodzielnej pracy w przyszłości
- uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania

Uczestnik szkolenia korzystający z dofinansowania Bazy Usług Rozwojowych

GIS Support
5
2020-12-09T10:05:40+01:00

Uczestnik szkolenia korzystający z dofinansowania Bazy Usług Rozwojowych

Plusy szkolenia: - duża wiedza i znajomość tematu prowadzącego - szybkie wykrywanie błędów uczestników szkolenia w trakcie wykonywania ćwiczeń i przedstawienie rozwiązania - przekazane treści zachęcają do samodzielnej pracy w przyszłości - uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania

Zaufali nam

Doświadczony szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem zawodowym, profesjonalne materiały i sprawna organizacja całego przedsięwzięcia spowodowały, że szkolenie przyniosło widoczne rezultaty. Zdobyta wiedza oraz kompetencje przyczyniły się do rozwoju naszych pracowników. Uważamy, że firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

GIS Support
5
2020-08-04T08:53:15+02:00

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Doświadczony szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem zawodowym, profesjonalne materiały i sprawna organizacja całego przedsięwzięcia spowodowały, że szkolenie przyniosło widoczne rezultaty. Zdobyta wiedza oraz kompetencje przyczyniły się do rozwoju naszych pracowników. Uważamy, że firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.
5
3
GIS Support