QGIS w archeologii ochronie zabytków

3 dni

Poziom:

PODSTAWOWY

CENA:

Kurs on-line – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania) + 1 godzina indywidualnych konsultacji. 

990 zł netto (20 godzin pracy)

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania)  i bezpośredni kontakt z trenerem, który na bieżąco rozwiązuje problemy i odpowiada na pytania (stałe połączenie poprzez Meet, Zoom itp.)

1490 zł netto (3 dni)

Szkolenie stacjonarne – tradycyjne szkolenie w sali szkoleniowej lub w siedzibie Zamawiającego. Grupy 5-10 osób. 

1890 zł netto (3 dni lub 2+1)

(dowiedz się więcej o formule 2+1)

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

 • 17-19 marca 2021 ZDALNE Z TRENEREM

+48 570 979 682 szkolenia@gis-support.pl

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędów zajmujących się ochroną zabytków, archeologów, analityków. Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy wystarczającej do swobodnego poruszania się w programie QGIS oraz przećwiczenia podstawowych czynności, które przydadzą się w codziennej pracy. 

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • obsługiwać geoportal (geoportal.gov.pl, geoportal NID, geoportale gminne i powiatowe)
 • wczytywać AZP do QGIS
 • wyszukiwać działki ewidencyjne w QGIS
 • tworzyć cyfrową wersję rejestrów

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Co to jest GIS? (wykład)

 1. Definicja oraz poszczególne funkcje GIS (pozyskiwanie danych, przechowywanie, edycja, analiza, wizualizacja)
 2. Omówienie pojęcia informacji przestrzennej
 3. Wybrane przykłady zastosowania GIS w archeologii i historii

Moduł II Dane w GIS (wykład)

 1. Popularne formaty danych przestrzennych
 2. Skąd pochodzą dane wykorzystywane w GIS?
 3. Prawne regulacje dotyczące pozyskiwania danych oraz związane z nimi problemy
 4. Przegląd wybranych instytucji i baz udostępniających dane przestrzenne

Dzień 2

Moduł III Wstęp do QGIS (wykład + ćwiczenia)

 1. Układy współrzędnych w GIS (definicja, rodzaje, przykłady najczęściej wykorzystywanych układów współrzędnych oraz zasady ich poprawnego dobierania)
 2. Przygotowanie do pracy w QGIS – omówienie oraz personalizacja interfejsu
 3. Wczytywanie danych przestrzennych (dane wektorowe obrazujące lokalizację i zasięg stanowisk archeologicznych oraz obiektów architektonicznych, dane z gps, dane tabelaryczne, skany arkuszy azp, mapy archiwalne)
 4. Wtyczki rozszerzające bazowe funkcje programu QGIS (Autosaver, OpenLayers, QMS, Baza WMS, Geocoding, Wyszukiwarka działek ewidencyjnych)
 5. Tworzenie danych przestrzennych – cyfrowej wersji rejestru
 6. Wpasowanie w układ współrzędnych map współczesnych i historyczny
 7. Efektywne zarządzanie danymi przestrzennymi
 8. Zapoznanie uczestników z interfejsem tabeli atrybutów – omówienie układu i funkcji podstawowych narzędzi, metod filtrowania oraz selekcji oraz generatora wyrażeń

Dzień 3

Moduł IV Średnio zaawansowane narzędzia w QGIS (wykład + ćwiczenia)

 1. Automatyczne obliczanie powierzchni stanowisk archeologicznych w obrębie arkusza AZP; określenie procentowego udziału powierzchni stanowisk w stosunku do zasięgu arkusza, eksport tabeli atrybutów do xlsx
 2. Zaawansowane metody symbolizacji danych wektorowych (wartość unikalna, symbol stopniowy, symbolizacja oparta na regułach)
 3. Przygotowanie kompozycji kartograficznej gotowej do wydruku

Moduł V Analizy przestrzenne

 1. Podstawowe narzędzia geoprocessingu (przycinanie danych do granic arkusza, wytyczenie strefy ochrony konserwatorskiej)
 2. Uzupełnienie wykazu stanowisk o numery działek oraz dodatkowe informacje o specyfice terenu, na którym się znajdują
 3. Praca z Numerycznymi Modelami Terenu (analiza ukształtowania terenu)

Zaufali nam

Całość wiedzy teoretycznej i praktycznej przekazano ze zrozumieniem, z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem oraz uwzględnieniem wszelkich wątpliwości i pytań uczestników.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

GIS Support
5
2020-06-12T13:08:51+02:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Całość wiedzy teoretycznej i praktycznej przekazano ze zrozumieniem, z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem oraz uwzględnieniem wszelkich wątpliwości i pytań uczestników.

Zaufali nam

Doświadczony szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem zawodowym, profesjonalne materiały i sprawna organizacja całego przedsięwzięcia spowodowały, że szkolenie przyniosło widoczne rezultaty. Zdobyta wiedza oraz kompetencje przyczyniły się do rozwoju naszych pracowników. Uważamy, że firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

GIS Support
5
2020-08-04T08:53:15+02:00

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Doświadczony szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem zawodowym, profesjonalne materiały i sprawna organizacja całego przedsięwzięcia spowodowały, że szkolenie przyniosło widoczne rezultaty. Zdobyta wiedza oraz kompetencje przyczyniły się do rozwoju naszych pracowników. Uważamy, że firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.
5
2
GIS Support