QGIS w inwentaryzacji środowiska

Czas trwania: 2 dni
Poziom: Podstawowy
Cena: 1190 zł netto (dowiedz się o dofinansowaniu)

Najbliższe terminy szkoleń:
06-07 marca 2019 Warszawa


Opis szkolenia

Inwentaryzacja przyrodnicza w QGIS to szkolenie przeznaczone dla osób wykonujących opracowania przyrodnicze. Swoim zakresem obejmuje kwestie istotne przed przystąpieniem do pracy w QGIS, przegląd instytucji przydatnych w gromadzeniu danych dla inwentaryzacji środowiska oraz pozwala zapoznać się z narzędziami niezbędnymi do wykonania opracowania w QGIS.

Po szkoleniu uczestnik bedzie potrafił:

 • wczytać dane z ośrodka (zarówno w formie skanów map jak i wektorowej: DXF, GML, SHP)
 • wczytać dane z zewnętrznych źródeł (WMS i WFS), rastry
 • stworzyć materiały kartograficzne do inwentaryzacji przyrodniczej (np. mapa lokalizacji obiektów hydrotechnicznych)
 • narysować plan z użyciem narzędzi zaawansowanej edycji w QGIS oraz nadać mu odpowiednia symbolizację
 • dokonać obliczeń (powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna)
 • wygenerować mapę – załącznik graficzny do opracowania

Program szkolenie

Dzień 1

Moduł I Co to jest GIS? (wykład)

 • Przedstawienie wszystkich składowych definicji GIS
  (pozyskiwanie, przechowywanie, przesyłanie, analiza i wizualizacja danych
 • Wyjaśnienie definicji informacji przestrzennej
 • Pokazanie kilku krajowych przykładów wykorzystania GIS

Moduł II Dane GIS. (wykład)

 • Jakie dane możemy wykorzystać do pracy z danymi GIS? (wektor, raster, WMS)
 • Aspekty prawne pozyskiwania danych i związane z tym problemy
 • Przegląd instytucji przydatnych w gromadzeniu danych dla inwentaryzacji środowiska
  • GUGiK, WODGiK, PODGiK
  • GDOŚ
  • PIG
  • Bank Danych o Lasach
  • OpenStreetMap
  • Numeryczne modele terenu
  • Dane GPS

Moduł III Obsługa danych w QGIS. (ćwiczenia)

 • Wstęp do programu
  • definiowanie właściwości projektu – wybór układu współrzędnych
  • instalacja wtyczek – dodatków rozszerzających możliwości QGIS
   • QMS, Geocoding, Wyszukiwarka LPIS
 • Wczytywanie danych
  • wektor (shp, gml, dxf)
  • eksport danych do formatu shp
  • graficzne pliki z programów do modelowania (geotiff, pdf, jpg)
  • WMS/WFS – udostępnianych w internecie w postaci rastrowej
   np. ortofotomapa z geoportalu, obszary chronionego krajobrazu z geoserwisu GDOŚ
  • dodawanie arkuszy kalkulacyjnych wraz z współrzędnymi – wyświetlenie na mapie danych dostępnych dotychczas wyłącznie z poziomu Excela
   (wczytanie danych tabelarycznych z pliku XLS i CSV)
  • kalibracja danych rastrowych
 • Tworzenie nowych danych wektorowych w QGIS
  • tworzenie własnych warstw i obiektów
  • edycja atrybutów – prowadzenie bazy danych w tabeli w QGIS
  • przyciąganie – zachowywanie poprawności topologicznej
  • DIVI mobile
 • Symbolizacja danych w QGIS – czytelne i atrakcyjne wyświetlanie danych
  • nadawanie symbolizacji zgodnej ze standardami (wektor, raster)
  • etykietowanie danych
  • kopiowanie i zapisywanie symbolizacji

Dzień 2

Moduł IV Praca z danymi przestrzennymi. (ćwiczenia)

 • Praca z tabelą atrybutów
  • wyszukiwanie danych
  • kalkulator pól
  • obliczenia statystyczne (obliczanie wielkości terenu, powierzchni zabudowy itp.)
 • Podstawowe analizy danych wektorowych
  • bufor – wyznaczanie stref ochronnych
  • przycięcie
  • liczba punktów w poligonie
  • analiza najbliższego sąsiada
  • kilometraż linii
  • wyznaczanie poligonów wzdłuż linii
 • Podstawowe analizy danych rastrowych
  • mapy spadków
  • mapy ekspozycji
  • interpolacja danych rastrowych

Moduł V Tworzenie kompozycji kartograficznych

 • Praca z kompozytorem wydruków
  • generowanie wydruku
  • definiowanie właściwości obiektów
  • eksport map
  • generowanie atlasu

Informacje organizacyjne:

Catering:

 • przerwa kawowa podczas trwania szkolenia
 • lunch na ciepło

Materiały szkoleniowe:

 • uczestnicy otrzymują wydrukowane materiały szkoleniowe (prezentacje + skrypt), notes oraz długopis
 • dodatkowo uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów filmowych, na których przedstawione są wszystkie ćwiczenia wykonywane podczas szkolenia – materiały instruktażowe bardzo ułatwiają wykorzystanie przyswojonej wiedzy w praktyce