QGIS w inwentaryzacji przyrodniczej

3 dni

Poziom:

PODSTAWOWY

CENA:

Kurs on-line – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania) + 1 godzina indywidualnych konsultacji. 

990 zł netto (20 godzin pracy)

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania)  i bezpośredni kontakt z trenerem, który na bieżąco rozwiązuje problemy i odpowiada na pytania (stałe połączenie poprzez Meet, Zoom itp.)

1490 zł netto (3 dni)

Szkolenie stacjonarne – tradycyjne szkolenie w sali szkoleniowej lub w siedzibie Zamawiającego. Grupy 5-10 osób. 

1890 zł netto (3 dni lub 2+1)

(dowiedz się więcej o formule 2+1)

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

 • 08-10 grudnia 2020
  ZDALNE Z TRENEREM
 • 24-26 marca 2021 
  ZDALNE Z TRENEREM

+48 570 979 682 szkolenia@gis-support.pl

Opis szkolenia

Inwentaryzacja przyrodnicza w QGIS to szkolenie przeznaczone dla osób wykonujących opracowania przyrodnicze. Swoim zakresem obejmuje kwestie istotne przed przystąpieniem do pracy w QGIS, przegląd instytucji przydatnych w gromadzeniu danych dla inwentaryzacji środowiska oraz pozwala zapoznać się z narzędziami niezbędnymi do wykonania opracowania w QGIS.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu uczestnik będziesz potrafił:

 • wczytać dane z ośrodka (zarówno w formie skanów map jak i wektorowej: DXF, GML, SHP)
 • wczytać dane z zewnętrznych źródeł (WMS i WFS), rastry
 • stworzyć materiały kartograficzne do inwentaryzacji przyrodniczej (np. mapa lokalizacji obiektów hydrotechnicznych)
 • narysować plan z użyciem narzędzi zaawansowanej edycji w QGIS oraz nadać mu odpowiednia symbolizację
 • dokonać obliczeń (powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna)
 • wygenerować mapę – załącznik graficzny do opracowania

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Co to jest GIS? (wykład)

 1. Przedstawienie wszystkich składowych definicji GIS
  (pozyskiwanie, przechowywanie, przesyłanie, analiza i wizualizacja danych
 2. Wyjaśnienie definicji informacji przestrzennej
 3. Pokazanie kilku krajowych przykładów wykorzystania GIS

Moduł II Dane GIS. (wykład)

 1. Jakie dane możemy wykorzystać do pracy z danymi GIS? (wektor, raster, WMS)
 2. Aspekty prawne pozyskiwania danych i związane z tym problemy
 3. Przegląd instytucji przydatnych w gromadzeniu danych dla inwentaryzacji środowiska
  • Granice administracyjne
  • Dane środowiskowe z GDOŚ, PIG,  oraz Banku Danych o Lasach
  • Dane tworzone przez społeczność OpenStreetMap
  • Numeryczne modele terenu, dane terenowe z GPS

Dzień 1

Moduł III Obsługa danych w QGIS (ćwiczenia)

 1. Wstęp do programu
  • definiowanie właściwości projektu – wybór układu współrzędnych
  • instalacja wtyczek – dodatków rozszerzających możliwości QGIS (QMS, GeoCoding, autoSaver)
 2. Wczytywanie danych
  • wektory (shp, gml, dxf) wraz z eksportem danych do formatu shp
  • pliki graficzne z programów do modelowania (geotiff, pdf, jpg)
  • WMS/WFS – udostępnianych w internecie w postaci rastrowej np. ortofotomapa z geoportalu, obszary chronionego krajobrazu z geoserwisu GDOŚ
  • dodawanie arkuszy kalkulacyjnych wraz z współrzędnymi – wyświetlenie na mapie danych dostępnych dotychczas wyłącznie z poziomu Excela (wczytanie danych tabelarycznych z pliku XLS i CSV)
  • kalibracja danych rastrowych (wpasowanie do układu współrzędnych)
 3. Tworzenie nowych danych wektorowych w QGIS
  • tworzenie własnych warstw i obiektów
  • edycja atrybutów – prowadzenie bazy danych w tabeli w QGIS
  • przyciąganie – zachowywanie poprawności topologicznej
 4. Symbolizacja danych w QGIS – czytelne i atrakcyjne wyświetlanie danych
  • nadawanie symbolizacji zgodnej ze standardami (wektor, raster)
  • etykietowanie danych
  • kopiowanie i zapisywanie symbolizacji

Dzień 3

Moduł IV Tworzenie kompozycji kartograficznych

 1. Praca z kompozytorem wydruków
  • definiowanie właściwości obiektów – modyfikacja układu wydruku, legendy
  • eksport map do formatów graficznych
  • generowanie atlasu – automatycznego zestawu map

Moduł V Praca z danymi przestrzennymi (ćwiczenia)

 1. Praca z tabelą atrybutów
  • wyszukiwanie danych – sprawne posługiwanie się tabelą atrybutów
  • kalkulator pól – automatyczne obliczanie powierzchni dla wszystkich obiektów
  • obliczenia statystyczne – obliczanie wielkości terenu, powierzchni zabudowy itp.
 2. Podstawowe analizy danych wektorowych
  • bufor – wyznaczanie stref ochronnych
  • przycięcie danych do maski – przygotowywanie danych dla wybranego obszaru
  • liczba punktów w poligonie np. ile miast jest w gminie?
  • jak stworzyć kilometraż dla linii?
 3. Podstawowe analizy danych rastrowych
  • mapy spadków, mapy ekspozycji
 4. Zdjęcia w QGIS
  • geotagowanie zdjęć

Zaufali nam

Nabyta podczas szkolenia wiedza i praktyczne umiejętności z są przydatne zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Polecam firmę GIS Support Sp. z o.o. jako partnera rozumiejącego potrzeby klienta.

Uczestniczka szkolenia Klaudia Wala WYG International Sp. z o.o

GIS Support
5
2020-06-26T15:20:43+02:00

Uczestniczka szkolenia Klaudia Wala WYG International Sp. z o.o

Nabyta podczas szkolenia wiedza i praktyczne umiejętności z są przydatne zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Polecam firmę GIS Support Sp. z o.o. jako partnera rozumiejącego potrzeby klienta.

Zaufali nam

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Wykładowca przedstawił wszystkie kluczowe aspekty istotne dla specyfiki naszej pracy, odwołując się do praktycznych zagadnień i angażując uczestników do wspólnego wykonywania analiz komputerowych w ramach szkolenia.

Firma "Zielone Oko"

GIS Support
5
2020-06-26T15:22:18+02:00

Firma "Zielone Oko"

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Wykładowca przedstawił wszystkie kluczowe aspekty istotne dla specyfiki naszej pracy, odwołując się do praktycznych zagadnień i angażując uczestników do wspólnego wykonywania analiz komputerowych w ramach szkolenia.

Zaufali nam

Prowadzący wykazał się wysokim poziomem przygotowania zarówno merytorycznego jak również praktycznego. Wiedza była podawana przejrzyście, ciekawie i w odpowiednim tempie. Z pełną odpowiedzialnością polecamy Firmę GIS Support Sp. z o.o. jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych.

Stacja Biologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

GIS Support
5
2020-08-04T08:44:42+02:00

Stacja Biologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Prowadzący wykazał się wysokim poziomem przygotowania zarówno merytorycznego jak również praktycznego. Wiedza była podawana przejrzyście, ciekawie i w odpowiednim tempie. Z pełną odpowiedzialnością polecamy Firmę GIS Support Sp. z o.o. jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych.
5
3
GIS Support