QGIS w inwentaryzacji środowiska

Podstawowe informacje:

Czas trwania: 1 dzień
Gupa docelowa: specjaliści z dziedziny ochrony środowiska
Korzyści: nabycie umiejętności obsługi danych GIS związanych z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodnicznej oraz graficznej wizualizacji danych
Cena: 690 zł netto (dowiedz się o dofinansowaniu)
Dodatkowe informacje: 570 979 682, szkolenia@gis-support.pl

Terminy:

 

9 listopada 2018 Warszawa

 

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem
w innym terminie: zgłoś się.
Będziemy w kontakcie.
Po zebraniu się min. 5 chętnych osób ustalimy datę oraz lokalizację.
Regulamin szkoleń

Opis

Inwentaryzacja przyrodnicza w QGIS to szkolenie przeznaczone dla osób wykonujących opracowania przyrodnicze. Swoim zakresem obejmuje kwestie istotne przed przystąpieniem do pracy w QGIS, przegląd instytucji przydatnych w gromadzeniu danych dla inwentaryzacji środowiska oraz pozwala zapoznać się z narzędziami niezbędnymi do wykonania opracowania w QGIS.

Informacje organizacyjne:

Proponowane lokalizacje:

 • Warszawa: Pankiewicza 3 (zobacz na Google Maps) – 3 minuty pieszo z dworca Warszawa Centralna
 • Poznań: Towarowa 35 (zobacz na Google Maps) – 4 minuty pieszo z dworca Poznań Główny
 • Lublin: Dobrzańskiego 3 (zobacz na Google Maps) – 20 min komunikacją miejską od dworca Lublin Główny – 3 km od zjazdu z obwodnicy Lublina, wygodny parking

Catering:

 • przerwa kawowa podczas trwania szkolenia
 • lunch na ciepło

Materiały szkoleniowe:

 • uczestnicy otrzymują wydrukowane materiały szkoleniowe (prezentacje), notes oraz długopis
 • dodatkowo uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów filmowych, na których przedstawione są wszystkie ćwiczenia wykonywane podczas szkolenia – materiały instruktażowe bardzo ułatwiają wykorzystanie przyswojonej wiedzy w praktyce

Po szkoleniu uczestnik bedzie potrafił:

 • wczytać dane z ośrodka (zarówno w formie skanów map jak i wektorowej: DXF, GML, SHP)
 • wczytać dane z zewnętrznych źródeł (WMS i WFS), rastry
 • stworzyć materiały kartograficzne do inwentaryzacji przyrodniczej (np. mapa lokalizacji obiektów hydrotechnicznych)
 • narysować plan z użyciem narzędzi zaawansowanej edycji w QGIS oraz nadać mu odpowiednia symbolizację
 • dokonać obliczeń (powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna)
 • wygenerować mapę – załącznik graficzny do opracowania

 

Program

Dzień 1

Moduł I Co trzeba wiedziec przed przystapieniem do pracy z danymi GIS?

 1. Jakie dane mozemy wykorzystac w naszej pracy z QGIS?
 2. Aspekty prawne pozyskiwania danych i zwiazane z tym problemy
 3. Przeglad instytucji przydatnych w gromadzeniu danych dla inwentaryzacji środowiska (GUGiK, WODGiK, PODGiK, GDOS, PIG, Bank Danych o Lasach, OpenStreetMap, Numeryczne modele terenu, Dane GPS)

Moduł II Jak prawidłowo obsługiwac dane w QGIS?

 1. Zapoznanie z interfejsem programu.
  ‣ definiowanie własciwosci projektu – wybór układu współrzednych
  ‣ instalacja wtyczek – dodatków rozszerzajacych mozliwosci QGIS (m.in. do ustalania współrzednych na podstawie danych adresowych – Geocoding, Baza map podkładowych QMS, Wyszukiwarka działek LPIS, Konwerter Dxf2Shp, czy moduł statystyk Statist)
 2. Wczytywanie posiadanych danych
  ‣ wektorowych (shp, gml, dxf, dwg)
  ‣ rastrowych (geotiff, pdf, jpg)
  ‣ kalibracja map – osadzenie w przestrzeni plików rastrowych
  ‣ danych z zewnetrznych zródeł (WMS) udostępnianych w internecie w postaci rastrowej np. ortofotomapa z geoportalu, obszary chronionego krajobrazu z geoserwisu GDOS
  dodawanie arkuszy kalkulacyjnych wraz z współrzednymi – wyswietlenie na mapie danych dostepnych dotychczas wyłacznie z poziomu Excela – wczytanie danych tabelarycznych z pliku XLS i CSV
 3. Tworzenie nowych danych wektorowych w QGIS
  ‣ dodawanie własnych warstw i obiektów
  ‣ eksport danych do powszechnie wymaganego formatu shp
  ‣ edycja atrybutów – prowadzenie bazy danych w tabeli w QGIS
  ‣ przyciaganie – zachowanie poprawnosci topologicznej
 4. DIVI mobile i GPS tracker – zbieranie danych w terenie
 5. Symbolizacja danych w QGIS – czytelne i atrakcyjne wyswietlanie danych
  ‣ nadawanie symbolizacji zgodnej ze standardami
  ‣ etykietowanie danych – opisy ułatwiajace odbiór mapy
  ‣ kopiowanie i zapisywanie symbolizacji – przyspieszenie pracy
 6. Przygotowywanie gotowych do wydruku kompozycji kartograficznych

Moduł III Praca z danymi przestrzennymi

 1. Praca z tabela atrybutów – sprawne wyszukiwanie danych
  ‣ kalkulator pól – masowe uzupełnianie atrybutów
  ‣ statystyki (obliczanie wielkosci terenu, powierzchni zabudowy)
 2. Podstawowe analizy danych
  ‣ narzedzia geoprocesingu (bufor – wyznaczanie stref ochronnych, liczba punktów w poligonie – pomniki przyrody w PN, złączenie atrybutów wg lokalizacji)
  ‣ rastrowe analizy terenu (mapy spadków i ekspozycji)