QGIS w inwentaryzacji przyrodniczej

3 dni

Poziom:

PODSTAWOWY

Kurs on-line – szkolenie polega na samodzielnej pracy uczestnika w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania) + 1 godzina indywidualnych konsultacji. 

990 zł netto (20 godzin pracy)

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie polega na samodzielnej pracy uczestnika w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania)  i bezpośredni kontakt z trenerem, który na bieżąco rozwiązuje problemy i odpowiada na pytania (stałe połączenie poprzez Meet, Zoom itp.)

1490 zł netto (3 dni)

(Prowadzimy tez szkolenia w których trener prezentuje na żywo przygotowane ćwiczenia) -> dowiedz się więcej

Szkolenie stacjonarne – tradycyjne szkolenie w sali szkoleniowej lub w siedzibie Zamawiającego. Grupy 5-10 osób. 

1890 zł netto (3 dni lub 2+1)

(dowiedz się więcej o formule 2+1)

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

17-19 stycznia 2022  (zdalne z trenerem)

22-24 lutego 2022  (zdalne z trenerem)

29-31 marca 2022 (zdalne z trenerem)

Opis szkolenia

Inwentaryzacja przyrodnicza w QGIS to szkolenie przeznaczone dla osób wykonujących opracowania przyrodnicze. Swoim zakresem obejmuje kwestie istotne przed przystąpieniem do pracy w QGIS, przegląd instytucji przydatnych w gromadzeniu danych dla inwentaryzacji środowiska oraz pozwala zapoznać się z narzędziami niezbędnymi do wykonania opracowania w QGIS.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu uczestnik będziesz potrafił:

 • wczytać dane z ośrodka (zarówno w formie skanów map jak i wektorowej: DXF, GML, SHP)
 • wczytać dane z zewnętrznych źródeł (WMS i WFS), rastry
 • stworzyć materiały kartograficzne do inwentaryzacji przyrodniczej (np. mapa lokalizacji obiektów hydrotechnicznych)
 • narysować plan z użyciem narzędzi zaawansowanej edycji w QGIS oraz nadać mu odpowiednia symbolizację
 • dokonać obliczeń (powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna)
 • wygenerować mapę – załącznik graficzny do opracowania

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Wprowadzenie do GIS

 1. Wykład wprowadzający – wiedza o GIS i QGIS w pigułce. Przedstawiamy i omawiamy typy danych przestrzennych oraz pomagamy okiełznać układy współrzędnych.

Moduł II Podstawy GIS

 1. Instalacja QGIS. OSGeo czy samodzielny instalator? Pomagamy w doborze wersji programu do potrzeb użytkownika.
 2. Wprowadzenie do programu. Gdzie i co kliknąć, żeby dobrze zacząć.
 3. Dodawanie danych przestrzennych. Jak wczytać WMS, sho, gml, gpx i csv aby dane wyświetliły się w odpowiednim miejscu
 4. Georeferencja danych rastrowych. Jak wydobyć z zeskanowanych map maksimum informacji, osadzając je w odpowiednim miejscu i wyświetlając na tle dowolnego podkładu mapowego.
 5. Tworzenie danych wektorowych. Od zera, z własnoręcznie zaprojektowaną tabelą atrybutów i samodzielnie dodanymi obiektami. Oczywiście wszystko bezpiecznie zapisane na dysku.
 6. Porównanie standardów inwentaryzacji GIS GDOŚ ze standardem Łochyńskiego i Guzika.
 7. Symbolizacja danych wektorowych. Nadajemy naszym danym profesjonalny wygląd, dostosowując je do obowiązujących standardów.

Dzień 2

Moduł III Tworzenie kompozycji kartograficznych

 1. Kreator wydruków. Tworzymy nową mapę – od podstaw, ze wszystkimi niezbędnymi elementami, takimi jak podkład mapowy, legenda, skala, tytuł i strzałka północy.
 2. Tworzenie atlasu. Wykorzystujemy narzędzie Atlas do stworzenia serii map na podstawie wcześniej opracowanego szablonu. Gotowy zestaw opracowań zapisujemy na dysku w postaci dokumentu PDF lub serii plików graficznych.

Dzień 3

Moduł IV Zarządzanie danymi przestrzennymi

 1. Zaznaczanie i identyfikacja. Wykorzystujemy narzędzia QGIS do zaznaczania większej liczby obiektów na podstawie określonych kryteriów (np. gatunki w obrębie pasa terenu objętego inwentaryzacją) oraz szybkiego wglądu w przypisane im informacje.
 2. Praca z tabelą atrybutów i kalkulatorem pól. Uczymy się, jak łączyć kolumny z różnych warstw, obliczać atrybuty geometrii (koordynaty, długości, pola powierzchni) oraz hurtowo uzupełniać wartości pól (m.in.) przy użyciu wyrażeń warunkowych.
 3. Narzędzie do zmiany pól. Pokazujemy, jak w prosty sposób zmienić typy oraz nazwy kolumn w tabeli atrybutów. 
 4. Zdjęcia geotagowane. Wyświetlamy lokalizacje naszych zdjęć na wybranym podkładzie mapowym.

Moduł V Analizy przestrzenne

 1. Bufory, przecięcia, agregacje i iloczyny danych wektorowych. Poznajemy podstawowe narzędzia do wykonywania analiz przestrzennych.
 2. Czyny, nie słowa! Kilka przykładów praktycznego zastosowania narzędzi geoprocessingu.
  • Obliczanie gęstości sieci drogowej
  • Zaznaczanie miejscowości znajdujących się w odległości do 5 km od rezerwatów przyrody
  • Wyznaczanie obszaru pod budowę farmy wiatrowej
  • Wykonanie TEGO zadania, przez które zaczęłaś/zacząłeś szukać informacji o szkoleniu z QGISa  🙂
 

Zaufali nam

Zasób materiałów szkoleniowych i sposób ich prezentacji przerósł nasze oczekiwania. Dla nas szczególnie ważne były filmiki szkoleniowe z możliwością regulacji tempa mówienia i wykonywania poszczególnych czynności. Pozwoliło to na dokładniejsze przeanalizowanie zagadnień, które były dla nas nowe (wybór wolniejszego tempa). Natomiast dla zagadnień już nam znanych, możliwy był wybór szybszego tempa, co pozwoliło nam zaoszczędzić czas i skupić się na tym, co nas najbardziej interesuje. To było drugie szkolenie realizowane przez firmę GIS Support Sp. z o.o. i na pewno nie ostatnie, ponieważ szczególnie cenimy sobie zaangażowanie i wysokiej jakości obsługę.

EKOMOS Ochrona Środowiska Monika Szulc

GIS Support
5
2021-01-22T08:37:02+01:00

EKOMOS Ochrona Środowiska Monika Szulc

Zasób materiałów szkoleniowych i sposób ich prezentacji przerósł nasze oczekiwania. Dla nas szczególnie ważne były filmiki szkoleniowe z możliwością regulacji tempa mówienia i wykonywania poszczególnych czynności. Pozwoliło to na dokładniejsze przeanalizowanie zagadnień, które były dla nas nowe (wybór wolniejszego tempa). Natomiast dla zagadnień już nam znanych, możliwy był wybór szybszego tempa, co pozwoliło nam zaoszczędzić czas i skupić się na tym, co nas najbardziej interesuje. To było drugie szkolenie realizowane przez firmę GIS Support Sp. z o.o. i na pewno nie ostatnie, ponieważ szczególnie cenimy sobie zaangażowanie i wysokiej jakości obsługę.

Zaufali nam

Nabyta podczas szkolenia wiedza i praktyczne umiejętności z są przydatne zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Polecam firmę GIS Support Sp. z o.o. jako partnera rozumiejącego potrzeby klienta.

Uczestniczka szkolenia Klaudia Wala WYG International Sp. z o.o

GIS Support
5
2020-06-26T15:20:43+02:00

Uczestniczka szkolenia Klaudia Wala WYG International Sp. z o.o

Nabyta podczas szkolenia wiedza i praktyczne umiejętności z są przydatne zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Polecam firmę GIS Support Sp. z o.o. jako partnera rozumiejącego potrzeby klienta.

Zaufali nam

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Wykładowca przedstawił wszystkie kluczowe aspekty istotne dla specyfiki naszej pracy, odwołując się do praktycznych zagadnień i angażując uczestników do wspólnego wykonywania analiz komputerowych w ramach szkolenia.

Firma "Zielone Oko"

GIS Support
5
2020-06-26T15:22:18+02:00

Firma "Zielone Oko"

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Wykładowca przedstawił wszystkie kluczowe aspekty istotne dla specyfiki naszej pracy, odwołując się do praktycznych zagadnień i angażując uczestników do wspólnego wykonywania analiz komputerowych w ramach szkolenia.

Zaufali nam

Plusy szkolenia:
- duża wiedza i znajomość tematu prowadzącego
- szybkie wykrywanie błędów uczestników szkolenia w trakcie wykonywania ćwiczeń i przedstawienie rozwiązania
- przekazane treści zachęcają do samodzielnej pracy w przyszłości
- uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania

Uczestnik szkolenia korzystający z dofinansowania Bazy Usług Rozwojowych

GIS Support
5
2020-12-09T10:05:40+01:00

Uczestnik szkolenia korzystający z dofinansowania Bazy Usług Rozwojowych

Plusy szkolenia: - duża wiedza i znajomość tematu prowadzącego - szybkie wykrywanie błędów uczestników szkolenia w trakcie wykonywania ćwiczeń i przedstawienie rozwiązania - przekazane treści zachęcają do samodzielnej pracy w przyszłości - uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania

Zaufali nam

Prowadzący wykazał się wysokim poziomem przygotowania zarówno merytorycznego jak również praktycznego. Wiedza była podawana przejrzyście, ciekawie i w odpowiednim tempie. Z pełną odpowiedzialnością polecamy Firmę GIS Support Sp. z o.o. jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych.

Stacja Biologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

GIS Support
5
2020-08-04T08:44:42+02:00

Stacja Biologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Prowadzący wykazał się wysokim poziomem przygotowania zarówno merytorycznego jak również praktycznego. Wiedza była podawana przejrzyście, ciekawie i w odpowiednim tempie. Z pełną odpowiedzialnością polecamy Firmę GIS Support Sp. z o.o. jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych.

Zaufali nam

Polecamy GIS Support jako wykonawcę. Szkolenie zostało zrealizowane w sposób rzetelny.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

GIS Support
5
2021-01-29T12:14:58+01:00

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Polecamy GIS Support jako wykonawcę. Szkolenie zostało zrealizowane w sposób rzetelny.
5
6
GIS Support