QGIS dla geologów

3 dni

Poziom:

PODSTAWOWY

CENA:

Kurs on-line – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania) + 1 godzina indywidualnych konsultacji. 

990 zł netto (20 godzin pracy)

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania)  i bezpośredni kontakt z trenerem, który na bieżąco rozwiązuje problemy i odpowiada na pytania (stałe połączenie poprzez Meet, Zoom itp.)

1490 zł netto (3 dni)

Szkolenie stacjonarne – tradycyjne szkolenie w sali szkoleniowej lub w siedzibie Zamawiającego. Grupy 5-10 osób. 

1890 zł netto (3 dni lub 2+1)

(dowiedz się więcej o formule 2+1)

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

 • 02-04 grudnia 2020
  ZDALNE Z TRENEREM
 • 14-16 kwietnia 2021
  ZDALNE Z TRENEREM

+48 570 979 682 szkolenia@gis-support.pl

Opis szkolenia

Program skierowany jest do osób z firm geologicznych, które chcą dowiedzieć się jak sprawnie pracować z danymi zebranymi w jedno miejsce. Punkty z terenu, dane od Zamawiającego i dane udostępniane przez serwisy PIG-PIB zostaną umieszczone w jednym projekcie QGIS. W przypadku szkoleń organizowanych dla grup osób z jednej instytucji, zestaw ćwiczeń jest dostosowywany do rozwiązania konkretnych problemów, z którymi przyjdzie się zmierzyć w pracy zawodowej.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • samodzielnie stworzyć i zapisać swój projekt
 • wyświetlić warstwy tematyczne z geoportalu 
 • przygotować własne dane tj. punkty reprezentujące odwierty, linie przekrojów topograficznych czy poligony z wydzieleniami
 • przechowywać informacje o obiektach w tabeli 
 • prowadzić obliczenia oraz filtrowanie danych na podstawie zdefiniowanych kryteriów 
 • przygotować kompozycję mapową do w kreatorze wydruków QGIS
 • zlokalizować obiekty na mapie na podstawie podanych współrzędnych 
 • dodawać załączniki do warstw przestrzennych

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Dane GIS dla geologów (wykład)

 1. Jakie źródła możemy wykorzystać do pracy z danymi GIS? (wektor, raster, WMS)
 2. Przegląd instytucji udostępniających dane wykorzystywane na etapie planowania prac terenowych
  • Granice administracyjne
  • Dane PIG
  • Dane tworzone przez społeczność OpenStreetMap
  • Numeryczne modele terenu, dane terenowe z GPS

Moduł II Zbieranie danych w terenie z wykorzystaniem narzędzi GIS

 1. Przegląd aplikacji do gromadzenia danych w terenie
 2. Omówienie najprzydatniejszych funkcji aplikacji mobilnych
  • dodawanie podkładów mapowych, wczytywanie map offline (np. numeryczny model terenu)
  • dodawanie, tworzenie i modyfikacja warstw wektorowych (lokalizacja otworów, granice działek)

Dzień 2

Moduł III Obsługa danych w QGIS – prace kameralne

 1. Wstęp do programu
  • omówienie poszczególnych elementów interfejsu programu QGIS (lokalizacja, włączanie/wyłączanie z widoku poszczególnych paneli i pasków narzędzi)
  • definiowanie właściwości projektu – wybór układu współrzędnych
  • instalacja wtyczek – dodatków rozszerzających możliwości QGIS (m.in. przeglądarka podkładów mapowych QMS, narzędzia geokodowania adresów, wyszukiwarka działek ewidencyjnych ULDK)
 2. Wczytywanie danych
  • wektorowych (shp, gml, geopackage)
  • opracowanych w środowisku CAD (projekty w formatach dxf i dwg)
  • zebranych w trakcie prac terenowych
  • WMS/WFS – udostępnianych w internecie w postaci rastrowej np. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, otwory wiertnicze CBDG, ortofotomapa z geoportalu
  • arkuszy kalkulacyjnych wraz z współrzędnymi – stworzenie warstwy punktów z danych dostępnych dotychczas wyłącznie z poziomu Excela (wczytanie danych tabelarycznych z pliku XLS i CSV)
 3. Tworzenie nowych danych wektorowych w QGIS
  • tworzenie własnych warstw (otwory badawcze, siatka badawcza, przekroje geologiczne, granice obszarów eksploatowanych górniczo)
  • edycja atrybutów – dodawanie informacji o współrzędnych X i Y, głębokości otworu, poziomu wody gruntowej, etc.
  • narzędzia przyciągania – zachowywanie poprawności topologicznej
 4. Symbolizacja danych w QGIS – czytelne i atrakcyjne wyświetlanie danych
  • nadawanie odrębnej symbolizacji obiektom w ramach jednej warstwy, np. dla otworów i sond badawczych 
  • etykietowanie – wyświetlanie informacji o danych na mapie
  • kopiowanie i zapisywanie symbolizacji
 5. Kalibracja map (wpasowanie do układu współrzędnych)
  • osadzenie arkuszy SMGP w projekcie
  • łączenie kilku map w jedną kompozycję
  • wizualizacja rastra – usuwanie „czarnych ramek” powstałych w trakcie kalibracji

Dzień 3

Moduł IV Tworzenie kompozycji kartograficznych

 1. Praca z kompozytorem wydruków
  • tworzenie granic arkuszy dla atlasu map
  • przygotowanie szablonu mapy – orientacja wydruku, dodawanie tytułu, legendy, skali, tabelki z danymi o projekcie
  • generowanie atlasu – automatycznego zestawu map
  • eksport map do formatów graficznych i pliku pdf

Moduł V Analizy przestrzenne

 1. Podstawowe analizy danych wektorowych
  • stworzenie kilometrażu dla linii
  • stworzenie etykiet z informacją o kilometrażu (kilometr + metry)
  • stworzenie profilu topograficznego (w postaci graficznej i warstwy CSV)
  • interpolacja danych pomiarowych – przygotowanie mapy warstwicowej na podstawie danych punktowych
 2. Podstawowe analizy danych rastrowych
  • mapy spadków
  • mapy ekspozycji
  • kalkulator rastra – automatyczne wyznaczanie terenów o określonym nachyleniu i ekspozycji
 3. Zdjęcia w QGIS
  • wyświetlanie zdjęć wraz z lokalizacją

Zaufali nam

Szkolenie zostało przeprowadzone ze szczegółową analizą potrzeb wśród uczestników, uwzględniając ich oczekiwania i poziom wiedzy. Przykłady prezentowanych treści były dopasowane do profilu działalności naszej jednostki.

GEOPROFIL Andrzej Stube

GIS Support
5
2020-06-12T12:40:15+02:00

GEOPROFIL Andrzej Stube

Szkolenie zostało przeprowadzone ze szczegółową analizą potrzeb wśród uczestników, uwzględniając ich oczekiwania i poziom wiedzy. Przykłady prezentowanych treści były dopasowane do profilu działalności naszej jednostki.

Zaufali nam

W trakcie realizacji trener reagował na potrzeby uczestników akcentując
elementy, które miały największe znaczenie. Uczestnicy szkolenia zdobyli praktyczną
wiedzę, która na pewno okaże się przydatna w codziennej pracy. Współpracę z firmą GIS Support sp. z o.o. polecamy każdej firmie, której zależy na podniesieniu kwalifikacji i umiejętności pracowników.

Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie

GIS Support
5
2020-10-28T11:37:50+01:00

Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie

W trakcie realizacji trener reagował na potrzeby uczestników akcentując elementy, które miały największe znaczenie. Uczestnicy szkolenia zdobyli praktyczną wiedzę, która na pewno okaże się przydatna w codziennej pracy. Współpracę z firmą GIS Support sp. z o.o. polecamy każdej firmie, której zależy na podniesieniu kwalifikacji i umiejętności pracowników.
5
2
GIS Support