QGIS w branży OZE

3 dni

Poziom:

PODSTAWOWY

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

22-24 marca 2021 (zdalne z trenerem)

CENA:

Kurs on-line – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania) + 1 godzina indywidualnych konsultacji. 

990 zł netto (20 godzin pracy)

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania)  i bezpośredni kontakt z trenerem, który na bieżąco rozwiązuje problemy i odpowiada na pytania (stałe połączenie poprzez Meet, Zoom itp.)

1490 zł netto (3 dni)

(zobacz opinie o szkoleniach zdalnych)

Szkolenie stacjonarne – tradycyjne szkolenie w sali szkoleniowej lub w siedzibie Zamawiającego. Grupy 5-10 osób. 

1890 zł netto (3 dni lub 2+1)

(dowiedz się więcej o formule 2+1)

Opis szkolenia

Podjęcie decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością zgromadzenia oraz analizy często znacznej ilości danych przestrzennych, np. granic działek ewidencyjnych, obszarów objętych ochroną, czy ukształtowania terenu. Możliwość szybkiego wyświetlenia tych informacji w jednym miejscu oraz dostęp do szerokiego spektrum prostych w obsłudze narzędzi analitycznych ma więc kluczowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu decyzyjnego. Wszystkie te funkcje znajdą Państwo darmowym programie QGIS, dzięki czemu z powodzeniem zastąpi szereg aplikacji komercyjnych.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu będziesz potrafił: 

 • wyszukać działkę po numerze lub adresie oraz przygotować dane do analizy – zaznaczyć  obszar zainteresowania, obliczyć powierzchnię i ocenić kształt działki.
 • sprawdzić, czy dostępny jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Kierunków i Uwarunkowań i na tej podstawie dowiedzieć się jakie jest przeznaczenie terenu
 • zweryfikować uzbrojenie terenu –  ocenić dostęp do istniejących mediów, zmierzyć odległość dzielącą nieruchomości od infrastruktury sieciowej (np.  sieci średniego napięcia)
 • ocenić sąsiedztwo terenu – dostęp do drogi, obszarów chronionych
 • określić orientację obiektu względem stron świata
 • wyszukać informację o obszarach zagrożonych powodzią

BONUS

 • przetwarzanie danych wysokościowych do postaci rastrowej
 • określanie nachylenia oraz ekspozycji terenu
 • wykonanie analizy widoczności
 • ocena potencjału solarnego

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Wstęp do GIS – wykład wprowadzający, dający podstawy merytoryczne do realizacji dalszych zadań

 1. Wykład wprowadzający. Jakie typy danych będziemy wykorzystywać w programie klasy GIS? Czym się różni raster od wektora oraz jak odpowiednio dobrać układ współrzędnych? Minimum teorii niezbędnej do pracy z QGIS.

Moduł II Podstawy QGIS

 1. Instalacja QGIS. OSGeo czy samodzielny instalator? Pomagamy dobrać wersję programu dopasowaną do potrzeb.
 2. Wprowadzenie do programu. Gdzie i co kliknąć, by komfortowo zacząć pracę z programem.
 3. Dodawanie danych przestrzennych. Jak wczytać warstwy, w szczególności WMS z Ewidencją Gruntów i Budynków, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego itd.
 4. Tworzenie danych wektorowych.  Projektujemy własną warstwy od zera – tworzymy kolumny (atrybuty), określamy ich typ (liczbowe, opisowe), a na końcu zapełniamy je nowymi obiektami punktowymi, liniowymi i powierzchniowymi. 
 5. Podstawowe metody symbolizacji danych wektorowych. Jak wyświetlić dane, aby były czytelne i proste w odbiorze? Zmieniany sposób wyświetlania obiektów – przykładowo tak, aby działka była wyraźnie zaznaczona na czerwono, a obszar Parku Narodowego na zielono.
 6. Co zrobić jeżeli posiadamy tylko skan MPZP, Studium itd? Georeferencja danych rastrowych. Jak wydobyć z zeskanowanych map maksimum informacji, osadzając je w odpowiednim miejscu i wyświetlając na tle dowolnego podkładu.

Dzień 2

Moduł III Zarządzanie danymi w QGIS

 1. Zaznaczanie i identyfikacja danych w QGIS. Wyszukiwanie na mapie obiektów o określonych kryteriach (np. miejscowości leżące w pobliżu obszarów przyrody chronionej).
 2. Praca z tabelą atrybutów. automatyczne obliczanie długości, powierzchni oraz przyłączanie do warstw dodatkowych danych z arkuszy kalkulacyjnych.
 3. Zaawansowane metody symbolizacji. Testujemy dodatkowe narzędzia wizualizacji warstw  (m.in. rozróżnienie obiektów ze względu na unikalną wartość, stopniowanie barwne na podstawie wartości liczbowej – np. areału obiektu).
 4. Kreator wydruków. Własna, piękna mapa z legendą, opisem, skalą (a nawet strzałką północy!) w jednym lub kilku formatach (tak, w PDF również :)).

Moduł IV Analizy przestrzenne w QGIS

 1. Wyznaczanie stref, zasięgów czyli bufory, przecięcia, agregacje i iloczyny danych wektorowych. Poznajemy podstawowe narzędzia do wykonywania analiz przestrzennych.
 2. Czyny, nie słowa! Kilka przykładów praktycznego wykorzystania narzędzi processingu.
 • Ile miejscowości znajduje się w odległości 5 km od rezerwatów przyrody 
 • Szukamy miejsca pod budowę farmy wiatrowej (analiza wielokryterialna)

Dzień 3

Moduł V Zagadnienia specjalistyczne

 1. Wizualizacja danych wysokościowych i podstawowe analizy terenu. Tworzymy plastyczne zobrazowania rzeźby terenu, generujemy mapy spadków i ekspozycji, grupujemy wartości rastrów w kategorie (np. określone spadki terenu, stoki o konkretnej ekspozycji).
 2. Ewaluacja nasłonecznienia. Szukamy obszarów nadających się pod instalację fotowoltaiki.
 3. Analiza widoczności. Wizualizujemy zasięgi widzenia jednego lub grupy obserwatorów, korzystając z NMPT.
 4. Określenie azymutu. Opracowujemy formułę, która obliczy nam wartość odchylenia działki od kierunku północnego.
 5. Analiza zacienienia. Odpowiadamy na pytanie, jaka powierzchnia działki znajduje się w cieniu i w jaki sposób wartość ta zmienia się w zależności od daty pomiaru.

Zaufali nam

Nabyta podczas szkolenia wiedza i praktyczne umiejętności z są przydatne zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Polecam firmę GIS Support Sp. z o.o. jako partnera rozumiejącego potrzeby klienta.

Uczestniczka szkolenia Klaudia Wala WYG International Sp. z o.o

GIS Support
5
2020-06-26T15:20:43+02:00

Uczestniczka szkolenia Klaudia Wala WYG International Sp. z o.o

Nabyta podczas szkolenia wiedza i praktyczne umiejętności z są przydatne zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Polecam firmę GIS Support Sp. z o.o. jako partnera rozumiejącego potrzeby klienta.

Zaufali nam

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Wykładowca przedstawił wszystkie kluczowe aspekty istotne dla specyfiki naszej pracy, odwołując się do praktycznych zagadnień i angażując uczestników do wspólnego wykonywania analiz komputerowych w ramach szkolenia.

Firma "Zielone Oko"

GIS Support
5
2020-06-26T15:22:18+02:00

Firma "Zielone Oko"

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Wykładowca przedstawił wszystkie kluczowe aspekty istotne dla specyfiki naszej pracy, odwołując się do praktycznych zagadnień i angażując uczestników do wspólnego wykonywania analiz komputerowych w ramach szkolenia.

Zaufali nam

Plusy szkolenia:
- duża wiedza i znajomość tematu prowadzącego
- szybkie wykrywanie błędów uczestników szkolenia w trakcie wykonywania ćwiczeń i przedstawienie rozwiązania
- przekazane treści zachęcają do samodzielnej pracy w przyszłości
- uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania

Uczestnik szkolenia korzystający z dofinansowania Bazy Usług Rozwojowych

GIS Support
5
2020-12-09T10:05:40+01:00

Uczestnik szkolenia korzystający z dofinansowania Bazy Usług Rozwojowych

Plusy szkolenia: - duża wiedza i znajomość tematu prowadzącego - szybkie wykrywanie błędów uczestników szkolenia w trakcie wykonywania ćwiczeń i przedstawienie rozwiązania - przekazane treści zachęcają do samodzielnej pracy w przyszłości - uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania

Zaufali nam

Prowadzący wykazał się wysokim poziomem przygotowania zarówno merytorycznego jak również praktycznego. Wiedza była podawana przejrzyście, ciekawie i w odpowiednim tempie. Z pełną odpowiedzialnością polecamy Firmę GIS Support Sp. z o.o. jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych.

Stacja Biologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

GIS Support
5
2020-08-04T08:44:42+02:00

Stacja Biologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Prowadzący wykazał się wysokim poziomem przygotowania zarówno merytorycznego jak również praktycznego. Wiedza była podawana przejrzyście, ciekawie i w odpowiednim tempie. Z pełną odpowiedzialnością polecamy Firmę GIS Support Sp. z o.o. jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych.
5
4
GIS Support