QGIS dla wodociągów i kanalizacji

3 dni

Poziom:

PODSTAWOWY

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

17-19 lutego 2021 (zdalne z trenerem)

CENA:

Kurs on-line – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania) + 1 godzina indywidualnych konsultacji. 

990 zł netto (20 godzin pracy)

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania)  i bezpośredni kontakt z trenerem, który na bieżąco rozwiązuje problemy i odpowiada na pytania (stałe połączenie poprzez Meet, Zoom itp.)

1490 zł netto (3 dni)

Szkolenie stacjonarne – tradycyjne szkolenie w sali szkoleniowej lub w siedzibie Zamawiającego. Grupy 5-10 osób. 

1890 zł netto (3 dni lub 2+1)

(dowiedz się więcej o formule 2+1)

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm zarządzających sieciami wodociągowymi, światłowodowymi, elektroenergetycznymi, gazowymi oraz ciepłowniczymi. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do opracowania baz danych w QGIS dotyczących funkcjonowania infrastruktury sieciowej. Szkolenie obejmuje: podstawy QGIS, stworzenie modelu danych (czyli określenie, jakie dane inwentaryzujemy) pozyskanie (od map papierowych po pliki wektorowe), obróbkę , edycję oraz analizę danych (obliczanie długości sieci, wyszukiwanie budynków znajdujących się w określonej odległości od sieci itp.) oraz tworzenie kompozycji mapowych.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • wyświetlić dane z różnych źródeł w jednym projekcie QGIS
 • przenosić i edytować w QGIS istniejące odcinki sieci oraz tworzyć nowe projekty od zera
 • filtrować i zaznaczać obiekty na podstawie ich cech (np. typ, długość, właściciel)
 • tworzyć rozbudowane formularze, przyspieszające wprowadzanie nowych rekordów do baz danych
 • wykorzystywać mobilne aplikacje GIS do inwentaryzacji terenowych oraz przenosić pozyskane dane do projektów QGIS
 • automatycznie tworzyć zestandaryzowane kompozycje mapowe według opracowanego wcześniej szablonu
 • zarządzać informacją o sieci w QGIS Desktop

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I – Podstawowa konfiguracja projektu

 1. Wykład wprowadzający
 2. Stworzenie projektu, wgranie polecanych wtyczek oraz wczytanie ogólnodostępnych danych, które warto mieć (OpenStreetMap, Ortofotomapa, Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu, Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów, punkty adresowe, budynki itp. )
 3. Dodanie danych rastrowych oraz danych CAD z mapa zasadniczą.
 4. Dodanie danych będących w posiadaniu firmy (w przypadku szkolenia zamkniętego)
 5. Wyszukiwanie działek ewidencyjnych

Moduł II – Model danych

 1. Wykład na temat tworzenia modelu danych oraz zasad edycji danych wektorowych (budowa tabeli atrybutów, określanie słowników, dociąganie obiektów (snaping)
 2. Digitalizacja danych z plików rastrowych
 3. Transformacja danych CAD do określonego modelu danych GIS
 4. Dodawanie załączników do obiektów

Dzień 2

Moduł III – Moduły dziedzinowe

 1. Zaawansowane wydruki
 2. Stworzenie i obsługa rejestru awarii
 3. Stworzenie rejestru przeglądu hydrantów
 4. Integracja z systemem billingowym (wczytanie widoków bazodanowych/plików i połączenie z wodomierzami)

Dzień 3

Moduł IV: Analizy przestrzenne w QGIS

 1. Obliczenie podstawowych statystyk dla sieci (np. długość w podziale na producenta przewodów)
 2. Wyznaczanie przecięć przebiegu infrastruktury z działkami ewidencyjnymi w celu monitorowanie służebności
 3. Jak stworzyć bufor wokół miejsca wystąpienia zdarzenia? Wyznaczanie stref niebezpiecznych, stref ochronnych, stref zagrożenia
 4. Ile gospodarstw domowych znajduje się w strefie zagrożonej? Obliczanie ilości budynków w poligonie
 5. Jak dojechać na miejsce zdarzenia? Wyznaczanie trasy przejazdu oraz generowanie stref dojazdu

Zaufali nam

Bardzo profesjonalne szkolenie przeprowadzone w miłej i profesjonalnej atmosferze. Wszelka pomoc w wyjaśnianiu problemów i zagadnień. Duża wiedza merytoryczna.
GIS Support
5
2020-06-04T12:19:39+02:00
Bardzo profesjonalne szkolenie przeprowadzone w miłej i profesjonalnej atmosferze. Wszelka pomoc w wyjaśnianiu problemów i zagadnień. Duża wiedza merytoryczna.

Zaufali nam

Poznałam wiele nowych zastosowań oraz możliwości programu QGIS, co znacznie ułatwi i przyspieszy mi pracę. Nowe wiadomości pozwolą również wzbogacić nasz projekt o dodatkowe wizualizacje danych. Myślę, że w stopniu podstawowym będę potrafiła również wykonać proste analizy danych, natomiast skrypt pozwoli mi wrócić do informacji ze szkolenia.

Anna Walas

GIS Support
5
2020-06-04T12:32:11+02:00

Anna Walas

Poznałam wiele nowych zastosowań oraz możliwości programu QGIS, co znacznie ułatwi i przyspieszy mi pracę. Nowe wiadomości pozwolą również wzbogacić nasz projekt o dodatkowe wizualizacje danych. Myślę, że w stopniu podstawowym będę potrafiła również wykonać proste analizy danych, natomiast skrypt pozwoli mi wrócić do informacji ze szkolenia.

Zaufali nam

Szkolenie było bardzo ciekawe, dowiedziałam się o kilku nowych wtyczkach.Poszerzyło to moją dotychczasową wiedzę.

Ewa Kalińska

GIS Support
5
2020-06-04T12:39:21+02:00

Ewa Kalińska

Szkolenie było bardzo ciekawe, dowiedziałam się o kilku nowych wtyczkach.Poszerzyło to moją dotychczasową wiedzę.

Zaufali nam

Prowadzący szkolenie wykazał się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej oraz profesjonalizmem. Warsztatowy charakter realizacji zajęć angażował pracowników do aktywnego udziału w szkoleniu.

PGE Dystrybucja S.A.

GIS Support
5
2020-06-26T12:38:59+02:00

PGE Dystrybucja S.A.

Prowadzący szkolenie wykazał się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej oraz profesjonalizmem. Warsztatowy charakter realizacji zajęć angażował pracowników do aktywnego udziału w szkoleniu.

Zaufali nam

Uważam, iż przeprowadzone szkolenie przez firmę GIS SUPPORT Sp. z. o.o. w branży telekomunikacyjnej okazało się bardzo przydatnym. Dzięki temu szkoleniu zdobyłam wartościową wiedzę, która uefektywniła moją prace codzienną i poszerzyła horyzonty. Zdecydowanie gorąco polecam.

Uczestnik szkolenia korzystający z dofinansowania Bazy Usług Rozwojowych

GIS Support
5
2020-12-09T09:12:56+01:00

Uczestnik szkolenia korzystający z dofinansowania Bazy Usług Rozwojowych

Uważam, iż przeprowadzone szkolenie przez firmę GIS SUPPORT Sp. z. o.o. w branży telekomunikacyjnej okazało się bardzo przydatnym. Dzięki temu szkoleniu zdobyłam wartościową wiedzę, która uefektywniła moją prace codzienną i poszerzyła horyzonty. Zdecydowanie gorąco polecam.
5
5
GIS Support