QGIS dla użytkowników CAD

3 dni

Poziom:

PODSTAWOWY

Kurs on-line – szkolenie polega na samodzielnej pracy uczestnika w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania) + 1 godzina indywidualnych konsultacji. 

990 zł netto (20 godzin pracy)

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie polega na samodzielnej pracy uczestnika w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania)  i bezpośredni kontakt z trenerem, który na bieżąco rozwiązuje problemy i odpowiada na pytania (stałe połączenie poprzez Meet, Zoom itp.)

1490 zł netto (3 dni)

(Prowadzimy tez szkolenia w których trener prezentuje na żywo przygotowane ćwiczenia) -> dowiedz się więcej

Szkolenie stacjonarne – tradycyjne szkolenie w sali szkoleniowej lub w siedzibie Zamawiającego. Grupy 5-10 osób. 

1890 zł netto (3 dni lub 2+1)

(dowiedz się więcej o formule 2+1)

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

17-19 stycznia 2022  (zdalne z trenerem)

22-24 lutego 2022  (zdalne z trenerem)

29-31 marca 2022 (zdalne z trenerem)

Opis szkolenia

Użytkownicy oprogramowania CAD, coraz częściej widzą korzyści jakie daje wykorzystanie oprogramowania typu GIS. Szkolenie ma na celu zaznajomić użytkowników CAD z podstawowymi różnicami między CAD i GIS oraz nauczyć szybkiej

i optymalnej pracy na obydwu typach oprogramowania.

 1. Jak zebrać i wyświetlić wszystkie dane dotyczące projektu w jednym miejscu?
 2. Jak daleko jest od granicy inwestycji do najbliższych form ochrony przyrody?
 3. Jak wyświetlić dane na temat inwestycji w lokalnym geoportalu (w celu dokonania uzgodnień)?

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • wczytać dane CAD (DXF, DWG) do QGIS
 • przekonwertować pliki w formatach GIS (SHP, GML, KML itp) do formatów CAD
 • podpiąć dane udostępniane w geoportalach (geoportal.gov.pl, e-mapa.net) do QGIS
 • dokonać edycji i symbolizacji danych GIS
 • stworzyć warstwę z własnymi danymi.

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Wstęp do GIS (wykład)

 1. Wykład wprowadzający. Czym się różni raster od wektora oraz jak odpowiednio dobrać układ współrzędnych? Minimum teorii niezbędnej do pracy z QGIS.
 2. Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Polsce. Skąd się biorą dane w GIS? Rzecz o geoportalach, WMSach i źródłach danych na 20 slajdach.

Moduł II Podstawy QGIS

 1. Wprowadzenie do programu, czyli gdzie kliknąć, żeby dobrze zacząć. Konfiguracja projektu, ustawienie układu współrzędnych, instalacja wtyczek.
 2. Dodawanie danych przestrzennych. WMS, shp, gml, gpx, csv i wiele innych, a wszystko w jednym miejscu.
 3. Zaznaczanie, identyfikacja i lokalizacja obiektów w oknie mapy. 
 4. Tworzenie danych wektorowych. Od zera, z własnoręcznie zaprojektowaną tabelą danych i samodzielnie dodanymi obiektami.
 5. Pozyskiwanie gotowych zestawów danych wektorowych ze zbiorów OpenStreetMap.
 6. Georeferencja danych rastrowych. Jak wydobyć z zeskanowanych map maksimum informacji, osadzając je w odpowiednim miejscu i wyświetlając na tle dowolnego podkładu.
 7. Dodawanie plików DXF/DWG do QGIS. Osadzenie danych projektowych w wybranym układzie współrzędnych.

Dzień 2

Moduł III Przetwarzanie danych z projektów CAD w QGIS

 1. Metody filtrowania danych. Z bezliku warstw wybieramy te, które aktualnie chcemy wyświetlić.
 2. Konwersja danych CAD. Jak zapisać warstwy z plików DWG/DXF w formacie shp?
 3. Podstawowe działania na danych. Dodajemy nowe kolumny do naszej tabeli, obliczamy długości i pola powierzchni, automatycznie aktualizujemy wartości.
 4. Zaawansowane metody wizualizacji. Wykorzystanie danych liczbowych i opisowych do zróżnicowania symbolizacji warstw. 
 5. Przygotowanie wydruku. Wykorzystujemy dane z projektu do stworzenia mapy ze skalą, legendą, tytułem i strzałką północy.
 1.  

Dzień 3

Moduł IV Analizy przestrzenne. Jak obliczyć długość inwestycji liniowej lub oszacować służebność dla poszczególnych działek?

 1. Przypisanie granicom działek ich numerów. Złączenia atrybutów z kilku warstw.
 2. Obliczenie długości odcinków inwestycji na na poszczególnych działkach.
 3. Stworzenie strefy buforowej o określonej szerokości wzdłuż inwestycji.
 4. Obliczenie służebności dla działek, przez które przebiega inwestycja.
 5. Modelarz graficzny. Wykorzystanie narzędzia do automatyzacji czynności związanych z przetwarzaniem danych w QGIS.
  1.  

Zaufali nam

Sposób prowadzenia zajćc przez trenera oraz zawartość merytoryczna szkolenia została oceniona bardzo wysoko przez naszych pracowników i spełnia nasze oczekiwania jakościowe wobec dostawcy usług szkoleniowych.

Lucatel NOVA Sp. z o.o.

GIS Support
5
2020-06-12T12:49:52+02:00

Lucatel NOVA Sp. z o.o.

Sposób prowadzenia zajćc przez trenera oraz zawartość merytoryczna szkolenia została oceniona bardzo wysoko przez naszych pracowników i spełnia nasze oczekiwania jakościowe wobec dostawcy usług szkoleniowych.

Zaufali nam

Uważamy, że firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.

Electronic Control Systems S.A.

GIS Support
5
2020-10-28T10:57:39+01:00

Electronic Control Systems S.A.

Uważamy, że firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.
5
2
GIS Support