QGIS dla projektantów światłowodów

3 dni

Poziom:

PODSTAWOWY

Kurs on-line – szkolenie polega na samodzielnej pracy uczestnika w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania) + 1 godzina indywidualnych konsultacji. 

990 zł netto (20 godzin pracy)

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie polega na samodzielnej pracy uczestnika w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania)  i bezpośredni kontakt z trenerem, który na bieżąco rozwiązuje problemy i odpowiada na pytania (stałe połączenie poprzez Meet, Zoom itp.)

1490 zł netto (3 dni)

(Prowadzimy tez szkolenia w których trener prezentuje na żywo przygotowane ćwiczenia) -> dowiedz się więcej

Szkolenie stacjonarne – tradycyjne szkolenie w sali szkoleniowej lub w siedzibie Zamawiającego. Grupy 5-10 osób. 

1890 zł netto (3 dni lub 2+1)

(dowiedz się więcej o formule 2+1)

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

Na prośbę klientów uruchomiliśmy szkolenie weekendowe  04-05 grudnia 2021 (zdalne z trenerem)

16-18 listopada 2021 (zdalne z trenerem)

07-09 grudnia 2021 (zdalne z trenerem)

Opis szkolenia

Szkolenie “QGIS dla projektantów światłowodów” przeznaczone jest dla osób, które miały wcześniej kontakt z programem i znają jego podstawowe funkcje. Jeśli dotąd nie mieli Państwo styczności z Systemami Informacji Geograficznej, zalecamy zacząć od kursu “Podstawy GIS z QGIS”. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób usprawnić proces projektowania i zarządzania siecią światłowodową z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi programu, takich jak atlas, czy modelarz graficzny. 

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • wizualizować dane adresowe
 • wyszukiwać działki ewidencyjne
 • tworzyć własne dane wektorowe z wykorzystaniem rozbudowanych słowników i wyrażeń, umożliwiających automatyczne wypełnianie pól
 • przetwarzać i konwertować dane z projektów CAD
 • tworzyć zaawansowane wizualizacji opartych na danych liczbowych i opisowych z tabeli atrybutów
 • opracowywać siatki arkuszy dla infrastruktury sieciowej w i wygenerowanie zestawu map według zestandaryzowanego szablonu
 • obliczać pow. robót dla projektowanych odcinków infrastruktury
 • wykonać automatyzację procedur przetwarzania danych przestrzennych poprzez tworzenie skryptów w modelarzu graficznym

Nasi trenerzy mają duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla firm zajmujących się projektami sieciowymi.

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Dodawanie danych w QGIS

 1. Dodawanie danych wektorowych (krótkie przypomnienie – geopaczki, dxf)
 2. Wtyczka GIS Support – zintegrowane narzędzie do dodawania podkładów mapowych i wyszukiwania działek ewidencyjnych

Moduł II Tworzenie danych w QGIS

 1. Tworzenie i edycja warstw wektorowych
  1. Tworzenie nowych warstw (rysowanie tras kablowych, oznaczanie muf, przełącznic)
  2. Tworzenie i modyfikacja tabeli atrybutów – dodawanie nowych kolumn, automatyczne uzupełnianie wartości (np. numeracja słupów, wymiarowanie linii między słupami/studniami)
  3. Formularz atrybutów – narzędzie do automatycznej numeracji rekordów, załączania załączników, etc.
  4. Słowniki – stworzenie rozwijanej listy wartości dla atrybutów
 2. Georeferencja map zasadniczych (przypomnienie)

Dzień 2

Moduł III Przetwarzanie danych z projektów CAD w QGIS

 1. Metody filtrowania danych. Z bezliku warstw wybieramy te, które aktualnie chcemy wyświetlić.
 2. Konwersja danych CAD. Jak zapisać warstwy z plików DWG/DXF w formacie shp lub geopaczce?
 3. Zaawansowane metody wizualizacji. Wykorzystanie danych liczbowych i opisowych do zróżnicowania symbolizacji warstw. 
 4. Tworzenie arkuszy wzdłuż przebiegu sieci – wstęp do generowania atlasu
 5. QGIS Atlas – tworzenie map orientacji sieci z podziałem na arkusze

Dzień 3

Moduł IV Analizy przestrzenne

 1. Przypisanie granicom działek ich numerów. Złączenia atrybutów z kilku warstw.
 2. Obliczenie długości odcinków inwestycji na na poszczególnych działkach.
 3. Stworzenie strefy buforowej o określonej szerokości wzdłuż inwestycji.
 4. Obliczenie służebności dla działek, przez które przebiega inwestycja.
 5. Modelarz graficzny. Wykorzystanie narzędzia do automatyzacji czynności związanych z przetwarzaniem danych w QGIS.
 6. Export danych do CAD.

Zaufali nam

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, w dobrym tempie umożliwiającym poznanie funkcjonalności systemu. Warsztatowy charakter szkolenia zapewniał uczestnikom możliwość użycia nowego narzędzia. Ponadto uczestnicy docenili przygotowanie merytoryczne trenera, które pozwoliło im uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania. Sposób realizacji zajęć angażował pracowników do aktywnego udziału w warsztatach.

Zicom Next Sp. z o.o.

GIS Support
5
2020-06-12T13:03:26+02:00

Zicom Next Sp. z o.o.

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, w dobrym tempie umożliwiającym poznanie funkcjonalności systemu. Warsztatowy charakter szkolenia zapewniał uczestnikom możliwość użycia nowego narzędzia. Ponadto uczestnicy docenili przygotowanie merytoryczne trenera, które pozwoliło im uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania. Sposób realizacji zajęć angażował pracowników do aktywnego udziału w warsztatach.

Zaufali nam

Uważam, iż przeprowadzone szkolenie przez firmę GIS SUPPORT Sp. z. o.o. w branży telekomunikacyjnej okazało się bardzo przydatnym. Dzięki temu szkoleniu zdobyłam wartościową wiedzę, która uefektywniła moją prace codzienną i poszerzyła horyzonty. Zdecydowanie gorąco polecam.

Uczestnik szkolenia korzystający z dofinansowania Bazy Usług Rozwojowych

GIS Support
5
2020-12-09T09:12:56+01:00

Uczestnik szkolenia korzystający z dofinansowania Bazy Usług Rozwojowych

Uważam, iż przeprowadzone szkolenie przez firmę GIS SUPPORT Sp. z. o.o. w branży telekomunikacyjnej okazało się bardzo przydatnym. Dzięki temu szkoleniu zdobyłam wartościową wiedzę, która uefektywniła moją prace codzienną i poszerzyła horyzonty. Zdecydowanie gorąco polecam.
5
2
GIS Support