QGIS dla projektantów światłowodów

Czas trwania: 2 dni
Poziom: Podstawowy
Cena:

 • szkolenie stacjonarne: 1390 zł netto
 • szkolenie zdalne: 990 zł netto
 • kurs on-line: 990 zł netto

(dowiedz się więcej o dofinansowaniu z KFS i PARP

Najbliższe terminy szkoleń:
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego szkolenia stacjonarne zostały odwołane.
Zachęcamy do kontaktu (tel. 570 979 682) w celu umówienia terminów szkoleń zdalnych i kursów on-line.

To szkolenie może być zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego w ustalonym miejscu i terminie.
Jeżeli Warszawa jest zbyt daleko, a szkolenie on-line jest niekomfortowe wypełnij formularz.


Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów sieci światłowodowych, którzy planują przenieść swoje projekty ze środowiska CAD do QGIS. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z funkcjami programu QGIS, dzięki którym będą mogli w pełni dostosować efekt realizacji projektu do wymagań zamawiającego. Ze względu na wielofunkcyjność oraz darmową licencję, program ten może z powodzeniem zastąpić inne aplikacje projektowe (CAD), oferując przy tym szeroki wybór narzędzi do wyświetlania danych pochodzących z różnych źródeł (mapy zasadnicze, ortofotomapy), tworzenia i inwentaryzacji własnej sieci oraz wykonywania przydatnych analiz przestrzennych, np. automatycznego przypisania odcinkom sieci numeru działek, przez które przebiegają.

Nasi trenerzy mają duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla firm zajmujących się projektami sieciowymi.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili m.in.:

 • wyświetlać w jednym projekcie QGIS dane z różnych źródeł, np. projekty CAD, działki ewidencyjne, punkty adresowe
 • konwertować i edytować dane CAD w środowisku GIS
 • wykorzystać kreator wydruków do automatycznego generowania dużej liczby map o ustalonym szablonie
 • zautomatyzować wielokrotnie powtarzane czynności w QGIS

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Podstawy GIS  (wykład)

 1. Podstawowe definicje (absolutne minimum teorii)   
 2. Układy współrzędnych  
 3. Formaty danych z jakimi pracujemy w QGIS  
 4. Źródła danych GIS (przegląd instytucji i baz, które gromadzą i udostępniają dane przestrzenne)  

Moduł II Podstawy pracy z QGIS  

 1. Ustawienie układu współrzędnych projektu w QGIS   
 2. Wyszukiwanie i instalacja wartościowych wtyczek do QGIS   (QuickMapServices, GeoCoding, MMQGIS)  
 3. Wczytywanie danych wektorowych (SHP, GML, KML, CSV, TXT)   
 4. Dodawanie zeskanowanej mapy papierowej do QGIS (georeferencja)  
 5. Dodawanie danych z zewnętrznych źródeł WMS, WFS (np. ortofotomapa z geoportal.gov.pl)   
 6. Wyszukiwanie działek ewidencyjnych z EGIB
 7. Wyświetlanie statystyk w QGIS

Moduł III Tworzenie i edycja danych

 1. Tworzenie nowych warstw wektorowych (punkty, linie, poligony)  
 2. Rysowanie obiektów, edycja ich kształtu i wartości
 3. Narzędzia kontroli topologii
 4. Korzystanie z tabeli atrybutów  
 5. W jaki sposób filtrować/przeszukiwać dane wektorowe? (zaznaczanie przez lokalizację, zaznaczanie w obszarze, kreator wyrażeń)  
 6. Automatyczne wykonywanie pomiarów (pole powierzchni działki, długość odcinka linii)

Moduł IV Symbolizacja danych CAD w QGIS  

 1. Import projektu dwg/dxf do QGIS
 2. Filtrowanie i symbolizacja warstw z CAD (działki, klasoużytki, infrastruktura podziemna)
 3. Konwersja danych dxf/dwg do shp (konwersja linii na poligony)
 4. Wykonywanie złączeń atrybutów (np. przypisanie odcinkowi linii numeru działki)

Moduł V Analizy przestrzenne 

 1. Znalezienie miejsca odpowiedniego do lokalizacji inwestycji np. farmy wiatrowej  
 2. Stworzenie listy działek, przez które przebiega inwestycja liniowa
 3. Narzędzia do analiz wektorowych (bufory, przecięcia, długość linii w poligonie, weryfikacja przecięcia działek np. odcinkiem sieci)   
 4. Modelarz graficzny (stworzenie skryptu do przypisywania numerów działek odcinkom linii)

Moduł VI Tworzenie map w QGIS

 1. Przygotowanie siatki arkuszy do stworzenia atlasu map
 2. Definiowanie właściwości arkusza mapy 
 3. Tworzenie kompozycji z elementów (mapa, skala, legenda, tytuł itd.)   
 4. Generowanie atlasu map na podstawie stworzonej siatki arkuszy

Informacje organizacyjne:

Catering:

 • przerwa kawowa podczas trwania szkolenia
 • lunch na ciepło

Materiały szkoleniowe:

 • uczestnicy otrzymują wydrukowane materiały szkoleniowe (prezentacje + skrypt), notes oraz długopis
 • oferujemy dostęp dostęp do materiałów filmowych, które bardzo ułatwiają wykorzystanie przyswojonej wiedzy
  w praktyce

(https://centrumwspolna.pl/)