Python w QGIS

2-3 dni

Poziom:

PODSTAWOWY – 3 dni
ZAAWANOWANY – 2 dni

CENA:

Kurs on-line – dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej Akademia GIS Support (ok. 16 h pracy, w tym 7 h wideo, notatki, dane do pobrania)  + 1 h indywidualnych konsultacji. 

2290 zł netto (21 h pracy)

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie w oparciu o telekonferencje (na żywo z trenerem) oraz materiały szkoleniowe na platformie e-learningowej Akademia GIS Support (7 h wideo, notatki, dane do pobrania). 

2490 zł netto (3 dni)

Szkolenie stacjonarne – tradycyjne szkolenie w sali szkoleniowej lub w siedzibie Zamawiającego. Grupy 5-10 osób. 

2790 zł netto (3 dni)

(dowiedz się więcej o dofinansowaniu z KFS i PARP

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

 • 20-22 października 2020 Warszawa

+48 570 979 682 szkolenia@gis-support.pl

To szkolenie może być zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego w ustalonym miejscu i terminie.

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób chcących rozszerzyć standardowe możliwości QGIS 3 o nowe funkcjonalności. Narzędzia geoprocessingu stanowią centralny punkt, w którym zebrane są algorytmy służące tworzeniu, zarządzaniu i analizowaniu danych przestrzennych. Dzięki możliwości pisania własnych skryptów w języku programowania Python pozwalają one również na uproszczenie przetwarzania warstw wektorowych i rastrowych oraz zautomatyzowanie wykonywania czasochłonnych operacji.

Na zajęciach wykorzystywana będzie oficjalna dokumentacja, dzięki czemu uczestnicy poznają sposób poruszania się po niej i po zakończonym szkoleniu będą mogli w łatwy sposób dalej pogłębiać swoją wiedzę.

W naszej ofercie zapewniamy uczestnikom przedstawienie wiedzy od samych podstaw. Znajomość programowania nie jest wymagana, lecz będzie atutem przyspieszającym zdobywanie nowej wiedzy. Dla osób, które rozpoczynają naukę Pythona oraz dla tych, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie przewidujemy przybliżenie podstaw tego języka programowania.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • omówić wewnętrzną budowę QGIS 
 • posługiwać się interfejsem programowania aplikacji (tzw. API)
 • korzystać z  niemal wszystkich istniejących funkcjonalności QGIS do własnych celów
 • wykonać szereg algorytmów pokazujących różne aspekty zastosowania QGIS API do przetwarzania danych przestrzennych, zarówno rastrowych jak i wektorowych. 

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Podstawy programowania w języku Python.
(dla osób nie znających języka Python)

 1. Główne cechy i składnia języka.
 2. Biblioteki i ich wykorzystanie.
 3. Omówienie podstawowych typów danych oraz operacji na nich.
 4. Stosowanie warunków i pętli oraz obsługa wyjątków.
 5. Funkcje i klasy.

Dzień 2

Moduł II QGIS API.

 1. Omówienie budowy aplikacji QGIS oraz powiązanych komponentów.
 2. Przegląd najważniejszych klas wykorzystywanych do manipulacji danymi przestrzennymi.
 3. Obsługa danych rastrowych.
 4. Praca z danymi wektorowymi.

Dzień 3

Moduł III Tworzenie skryptów dla aplikacji QGIS.

 1. Zapoznanie się z możliwościami Narzędzi Geoprocessingu.
 2. Omówienie działania skryptów pisanych w języku Python.
 3. Tworzenie własnych algorytmów.

Zaufali nam

Podczas szkolenia "Python w QGIS" udało nam się stworzyć narzędzie, jakie na co dzień wykorzystywać będziemy w swojej pracy. Przygotowane narzędzie było zgodne z naszymi oczekiwaniami i dostosowane do potrzeb.

Mateusz Szpórnóg - Projektant w firmie VIA VISTULA

GIS Support
5
2020-02-13T11:23:19+01:00

Mateusz Szpórnóg - Projektant w firmie VIA VISTULA

Mateusz Szpórnóg - Projektant w firmie VIA VISTULA

Zaufali nam

Na szkoleniu "Python w QGIS" Opracowane skrypty zostały dopasowane do potrzeb oraz ułatwią pracę nad realizowanymi projektami. Dobre przygotowanie do szkolenia, trener posiada szeroki zakres wiedzy oraz umiejętnie ją przekazuje.

Pracownik firmy AQUA-TECH Smilewicz, Tuz Sp. j.

GIS Support
5
2020-02-13T11:59:32+01:00

Pracownik firmy AQUA-TECH Smilewicz, Tuz Sp. j.

Na szkoleniu "Python w QGIS" Opracowane skrypty zostały dopasowane do potrzeb oraz ułatwią pracę nad realizowanymi projektami. Dobre przygotowanie do szkolenia, trener posiada szeroki zakres wiedzy oraz umiejętnie ją przekazuje.

Zaufali nam

Przygotowany program szkolenia był ciekawie usystematyzowany i bogaty merytorycznie, w pełni uwzględniający specyfikę pracy uczestników. Szkolenie to w pełni spełniło nasze oczekiwania, a zdobyta wiedza i przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na uzyskanie większej pewności siebie w pełnieniu codziennych obowiązków służbowych.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

GIS Support
5
2020-06-26T12:51:50+02:00

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

Przygotowany program szkolenia był ciekawie usystematyzowany i bogaty merytorycznie, w pełni uwzględniający specyfikę pracy uczestników. Szkolenie to w pełni spełniło nasze oczekiwania, a zdobyta wiedza i przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na uzyskanie większej pewności siebie w pełnieniu codziennych obowiązków służbowych.

Zaufali nam

Sposób przeprowadzenia szkolenia świadczył o dobrym przygotowaniu merytorycznym trenera, dużej wiedzy praktycznej, umiejętności przekazywania informacji i dostosowania ich do potrzeb grupy szkoleniowej.

PGI DKTECH Dariusz Kobiałka

GIS Support
5
2020-06-26T15:17:32+02:00

PGI DKTECH Dariusz Kobiałka

Sposób przeprowadzenia szkolenia świadczył o dobrym przygotowaniu merytorycznym trenera, dużej wiedzy praktycznej, umiejętności przekazywania informacji i dostosowania ich do potrzeb grupy szkoleniowej.
5
4
GIS Support