GeoCoding plugin
Nazwa: GeoCoding
Autor: Dr. Alessandro Pasotti
Wersja: 2.13
Repozytorium: QGIS Contributed Repository
Data aktualizacji: 15.03.2017

Instalacja i uruchomienie:

Wtyczkę instalujemy przez Instalator wtyczek. Po instalacji w pasku menu przybędzie jedna nowa ikona wywołująca funkcję geokodowania wtyczki.  Dostęp do ustawień oraz innych funkcji uzyskamy przez poprzez „Wtyczki –> Geocode”. Możemy również wybrać geokoder Google lub Open Street Map.

geocodesettings

Rozpoczynając pracę z wtyczką należy pamiętać o ustawieniu układu odniesień projektu (układ warstw Google to: WGS84/Pseudo Mercator, EPSG: 3875), klikając w oknie Qgis  „Ustawienia —> Właściwości projektu —> Układ współrzędnych”. 

Działanie:

  • Funkcja „Geocode” – wywołujemy ją poprzez kliknięcie dodanej przez instalator ikony, bądź klikając „Wtyczki —> Geocode —> Geocode”. W nowo otwartym oknie wpisujemy adres, którego lokalizację chcemy uzyskać, w formacie znanym z wyszukiwarki adresów Google Maps.

geocode adress

W tabeli zawartości pojawi się warstwa „GeoCoding Plugin Results” , którą możemy zapisać na dysku w jednym z dostępnych formatów klikając (w oknie Qgis) prawym klawiszem myszy na warstwę, a następnie „Zapisz jako…”.

  • Funkcja „Reverse GeoCode” – dzięki niej po wczytaniu warstw podkładowych (np. Open Street Map lub inne) możemy kliknąć wybrany punkt na mapie, tym samym określając współrzędne, dla których zostanie wyszukany adres. Wyniki wyświetlone zostaną w nowym oknie. Wynik również pojawi się w tabeli zawartości i może być zapisany na dysku jako shape lub inny format.

Należy podkreślić, że możemy wielokrotnie stosować zabieg geokodowania jak i geokodowania odwróconego, a wyniki będą dodawane do warstwy „GeoCoding Plugin Results”.

Wykorzystanie

W obecnym stadium rozwoju wtyczka, może być stosowana jedynie do prostych zadań. Dzięki Google Maps API możemy geokodować do 2500 adresów dziennie (w wersji premium do 100 000), niemniej wtyczka nie posiada funkcji geokodowania wsadowego co uczyniło by ją bardziej użyteczną. W zapisanym pliku odnajdziemy adres w tabeli atrybutów tylko gdy warstwę włączymy do edycji i ponownie zapiszemy, nie zawsze wyniki narzędzia „Geocode” wyświetlane są prawidłowo. Podawane współrzędne są ujemne, a dopiero po zapisaniu na dysku i wczytaniu ponownie do Qgis, wyświetlane są poprawnie. Dlatego wciąż do tego typu zadań lepiej sprawdzają się rozwiązania takie jak choćby batchgeocode.com czy wdrożone przez nas divi.io

 

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej