GeoCoding

Nazwa: GeoCoding
Autor: Alessandro Pasotti
Wersja: 2.18
Repozytorium: QGIS Contributed Repository
Data aktualizacji: 23.01.2020

Instalacja i uruchomienie:

Wtyczkę instalujemy przez Zarządzanie wtyczkami. Po instalacji w pasku menu przybędzie jedna nowa ikona wywołująca funkcję geokodowania wtyczki.  Dostęp do ustawień oraz innych funkcji uzyskamy przez poprzez “Wtyczki –> Geocode”.

geocodesettings

Działanie:

  • Funkcja “Geocode” – wywołujemy ją poprzez kliknięcie dodanej przez instalator ikony, bądź klikając “Wtyczki —> Geocode —> Geocode”. W nowo otwartym oknie wpisujemy adres, którego lokalizację chcemy uzyskać, w formacie znanym z wyszukiwarki adresów Google Maps.

geocode adress

W tabeli zawartości pojawi się warstwa “GeoCoding Plugin Results” , którą możemy zapisać na dysku w jednym z dostępnych formatów klikając (w oknie Qgis) prawym klawiszem myszy na warstwę, a następnie “Zapisz jako…”.

  • Funkcja “Reverse GeoCode” – dzięki niej po wczytaniu warstw podkładowych (np. Open Street Map lub inne) możemy kliknąć wybrany punkt na mapie, tym samym określając współrzędne, dla których zostanie wyszukany adres. Wyniki wyświetlone zostaną w nowym oknie. Wynik również pojawi się w tabeli zawartości i może być zapisany na dysku jako shape lub inny format.

Należy podkreślić, że możemy wielokrotnie stosować zabieg geokodowania jak i geokodowania odwróconego, a wyniki będą dodawane do warstwy “GeoCoding Plugin Results”.