Dane środowiskowe

Danych środowiskowych jest bardzo dużo. Część jest do pobrania, część tylko do przeglądania. Bardzo trudno podjąć się opisania i usystematyzowania tych zbiorów. Jeżeli ktoś chciałby podzielić się swoją wiedzą to zachęcamy do pisania w komentarzach – wspólnie spróbujemy stworzyć najlepszy opis tych danych. Dużo danych, również nieprzestrzennych znajduje się na stronie ekoportal.gov.pl

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Parki Narodowe, Rezerwaty, Parki Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu, Natura 2000 i wiele innych. Dane przestrzenne, którymi zarządza Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w formacie WMS, WFS, SHP. Najpewniejsze źródło danych przestrzennych o formach ochrony przyrody. GDOŚ publikuje też dane na swoim geoportalu: geoserwis.gdos.gov.pl Wszystko jest pięknie opisane pod poniższym linkiem:

Przejdź do strony pobierania (GDOŚ)

Bank Danych o Lasach (Lasy Państwowe)

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

PIG posiada tak imponującą ilość geoportali i stron internetowych, że trudno się w tym wszystkim połapać.

 1. https://www.pgi.gov.pl/dane-geologiczne/geologiczne-bazy-danych.html#opis-bazy-17
 2. http://emgsp.pgi.gov.pl/raporty/
 3. https://cbdgportal.pgi.gov.pl/waterprotect/
 4. http://geologia.pgi.gov.pl/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=8d14826a895641e2be10385ef3005b3c
 5. https://geolog.pgi.gov.pl/#/landing
 6. http://baza.pgi.gov.pl/
 7. Geologia Środowiskowa http://geoportal.pgi.gov.pl/srodowiskowa/mapy/geosrodowiskowa
 8. E-PSH http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
  1. Mapy hydrogeologiczne
  2. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
  3. Jednolite Części Wód Podziemnych
  4. Otwory hydrogeologiczne Centralnej Bazy Danych Hydrogeologicznych (CBDH) – studnie/ujęcia
 9. http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/Psh.html Państwowa Służba Hydrogeologiczna. Ujęcia wód podziemnych
 10. SOPO – System Ochrony Przeciwosuwiskowej – Mapy osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych w poszczególnych województwach – http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO/download

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

http://inspire.gios.gov.pl/portal/

Dane, które można tam znaleźć to między innymi:

 1. Monitoring pól elektromagnetycznych
 2. Monitoring chemizmu gruntów ornych
 3. Monitoring jakości wód podziemnych

 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000, obejmująca zasięgiem cały obszar Polski, łącznie z częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi poza granicami kraju.

Czytaj więcej o Rastrowej Mapie Podziału Hydrograficznego Polski. Strona pobierania z portalu Dane publiczne

http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/

 1. Dane hydrologiczne – Mapa Podziału Hydrograficznego
 2. Obiekty piętrzące
 3. Obszary dorzeczy

Europejska Agencja Środowiskowa

Na stronie Europejskiej Agencji Środowiskowej dostępne są liczne bazy danych o środowisku dla obszaru Europy, między innymi:

CORINE Land Cover – pokrycie terenu

EU Hydro – hydrografia

Regiony Fizycznogeograficzne

Opublikowana w czasopiście Geographia Polonica najnowsza regionalizacja fizycznogeograficzną Polski.

Dane w formacie SHP Pobierz

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcejBrak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *