Cyfryzacja aktów planowania przestrzennego

3 dni

Poziom:

PODSTAWOWY

Po szkoleniu będziesz potrafił

 • zainstalować na swoim komputerze darmowy program QGIS
 • wczytać dane z zasobów gminy, czy otrzymane z ośrodka (zarówno w formie skanów map jak i wektorowej: DXF, GML, SHP)
 • wczytać dane z ogólnodostępnych zewnętrznych źródeł (WMS i WFS), podkłady mapowe
 • nadać georeferencję – stworzyć raster z odniesieniem przestrzennym (GEOTIFF)
 • narysować granicę planu z wykorzystaniem dostępnych narzędzi (tworzenie SHP)
 • dokonać obliczeń (powierzchnia zabudowy, analizy terenu dla wydawania decyzji)
 • wygenerować pliki GML  z wykorzystaniem Wtyczki APP
 • zrozumieć pojęcia o których mowa w rozporządzeniu z dnia 26.10.2020 r.

Nasze szkolenia

Kurs on-line

Kurs on-line – szkolenie polega na samodzielnej pracy uczestnika w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej.

Co otrzymujesz?

 1. Natychmiastowy dostęp
 2. Dożywotni dostęp do kursu
 3. Dostęp do materiałów 24/7
 4. Co najmniej 20 godzin nauki
 5. Indywidualną konsultacje z trenerem

1190 zł netto (1463,7 zł brutto)

Możliwe dofinansowanie z KFS i PARP

Szkolenie dedykowane

Szkolenie dedykowane – tradycyjne szkolenie, na którym trener pracuje z uczestnikami na żywo w oparciu o dedykowane, interaktywne materiały. Realizacja w centrum szkoleniowym (Warszawa), w siedzibie Zamawiającego lub w formie zdalnego połączenia przez komunikator Meet. Standardowy czas wykonania to 3 dni. Szkolenie dla grupy minimum 5 uczestników. 

2490 zł netto za osobę (2447,70 zł brutto) 

Możliwe dofinansowanie z KFS i PARP

 

Skontaktuj się z nami w ulubiony sposób:

Zadzwoń:

570 979 682

lub wyślij numer, my zadzwonimy

Napisz:

szkolenia@gis-support.pl

Zastanawiasz się, czy forma zdalna jest dla Ciebie?

Jeżeli zastanawiasz się, czy szkolenie prowadzone on-line pomoże Ci zdobyć wiedzę? – zajrzyj do naszej Pierwszej Lekcji QGIS – przejdź do naszej platformy, złóż zamówienie i załóż konto i otrzymaj dostęp do darmowego kursu. W takiej samej formie przekazujemy naszym kursantom materiały szkoleniowe do kursu on-line, szkolenia zdalnego z trenerem i szkoleń zamkniętych.

Zaufali nam

Zaufali nam

Szkolenie spełniło moje oczekiwania i jestem z niego bardzo zadowolony, a tym samym moja opinia wyraża jedynie moje ogromne zadowolenie z tego, że skorzystałem z Państwa usług.

Urbanista Tomasz Staszewski

GIS Support
5
2020-06-04T12:45:14+02:00

Urbanista Tomasz Staszewski

Szkolenie spełniło moje oczekiwania i jestem z niego bardzo zadowolony, a tym samym moja opinia wyraża jedynie moje ogromne zadowolenie z tego, że skorzystałem z Państwa usług.

Zaufali nam

Praca z tym oprogramowaniem wymaga wielu umiejętności. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas szkolenia pozwoliły na wykorzystanie programu QGIS w pracy projektowej.

Rapalska-Kaczmarek Grocholewska ARCHITEKCI s.c.

GIS Support
5
2020-06-12T13:11:41+02:00

Rapalska-Kaczmarek Grocholewska ARCHITEKCI s.c.

Praca z tym oprogramowaniem wymaga wielu umiejętności. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas szkolenia pozwoliły na wykorzystanie programu QGIS w pracy projektowej.

Zaufali nam

Materiały znajdujące się na platformie e-learningowej Akademia GIS Support są
przygotowane bardzo dobrze pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Treści kursów
są przystępne, zrozumiałe i poukładane tak, aby kursant nie miał problemów z ich
opracowaniem. Ważną kwestią, którą należy podkreślić jest wsparcie poszkoleniowe i
możliwość skorzystania z konsultacji poszkoleniowej z trenerem.

Uczestniczka szkolenia Małgorzata Ząbkiewicz

GIS Support
5
2020-10-28T11:14:31+01:00

Uczestniczka szkolenia Małgorzata Ząbkiewicz

Materiały znajdujące się na platformie e-learningowej Akademia GIS Support są przygotowane bardzo dobrze pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Treści kursów są przystępne, zrozumiałe i poukładane tak, aby kursant nie miał problemów z ich opracowaniem. Ważną kwestią, którą należy podkreślić jest wsparcie poszkoleniowe i możliwość skorzystania z konsultacji poszkoleniowej z trenerem.

Zaufali nam

Uważamy, że firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.

Gmina Jarocin

GIS Support
5
2021-01-22T09:03:58+01:00

Gmina Jarocin

Uważamy, że firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.

Zaufali nam

Trener prowadzący szkolenie wykazał się bardzo dużą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym, stwarzając jednocześnie przyjemną atmosferę podczas szkolenia. Zostały zaprezentowane cenne wskazówki i rozwiązania, które są przydatne naszym pracownikom w codziennej pracy. Program szkolenia i sposób prowadzenia zajęć pozwolił na podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników.

Polskie Koleje Państwowe S.A.

GIS Support
5
2021-01-22T09:06:33+01:00

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Trener prowadzący szkolenie wykazał się bardzo dużą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym, stwarzając jednocześnie przyjemną atmosferę podczas szkolenia. Zostały zaprezentowane cenne wskazówki i rozwiązania, które są przydatne naszym pracownikom w codziennej pracy. Program szkolenia i sposób prowadzenia zajęć pozwolił na podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników.

Zaufali nam

Podczas szkoleń trener potrafił w sposób interesujący przekazać posiadaną wiedzę, reprezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego podpartego własnym doświadczeniem. Czas spędzony na szkoleniach był dla nas czasem aktywnego podnoszenia kwalifikacji.

Urząd Miejski Gniezno

GIS Support
5
2021-01-22T09:19:04+01:00

Urząd Miejski Gniezno

Podczas szkoleń trener potrafił w sposób interesujący przekazać posiadaną wiedzę, reprezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego podpartego własnym doświadczeniem. Czas spędzony na szkoleniach był dla nas czasem aktywnego podnoszenia kwalifikacji.

Zaufali nam

Szkolenie przygotowane zostało w sposób umożliwiający efektywne przyswojenie wiedzy przez uczestników za pomocą licznych ćwiczeń praktycznych, aby następnie móc wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej. Szkolenie odnosiło się również do przykładów spotykanych przez uczestników w swojej codziennej pracy.

Urząd Miejski w Rajgrodzie

GIS Support
5
2021-01-29T12:32:16+01:00

Urząd Miejski w Rajgrodzie

Szkolenie przygotowane zostało w sposób umożliwiający efektywne przyswojenie wiedzy przez uczestników za pomocą licznych ćwiczeń praktycznych, aby następnie móc wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej. Szkolenie odnosiło się również do przykładów spotykanych przez uczestników w swojej codziennej pracy.
5
7
GIS Support

Dodatkowe informacje

Opis szkolenia

Jak przygotować się do cyfryzacji aktów planowania przestrzennego w aplikacji GIS? Jak zainstalować na swoim komputerze darmowy program QGIS? Jak nadać georeferencję i stworzyć zasięg przestrzenny planu? Jak przygotować zbiory danych przestrzennych? Czym są metadane? Innymi słowy, jak dostosować się do nowych przepisów.

Cyfryzacja aktów planowania przestrzennego w QGIS to szkolenie przeznaczone dla pracowników samorządów, planistów, urbanistów oraz wszystkich osób zaangażowanych w proces planistyczny. Swoim zakresem, obejmuje podstawy korzystania z programu QGIS. Wyjątkowy nacisk, kładziemy na przejście przez cyfryzację planów: nadawanie georeferencji, tworzenie wektorowej granicy aktu planowania przestrzennego oraz wytworzenie plików GML z wykorzystaniem Wtyczki APP.

BONUS

 • kontrola topologii (zbadanie czy sąsiadujące obiekty, nie nachodzą na siebie, bądź tworzą luki)
 • wczytywanie budynków 3D do QGIS
 • pobieranie danych z OpenStreetMap za pomocą wtyczki w QGIS m.in. drogi

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Wstęp do GIS (wykład)

 1. Wykład wprowadzający. Czym się różni raster od wektora oraz jak odpowiednio dobrać układ współrzędnych? Minimum teorii niezbędnej do pracy z QGIS
 2. Infrastruktura informacji przestrzennej w Polsce. Skąd się biorą dane w GIS? Rzecz o geoportalach, WMSach i źródłach danych na 20 slajdach

Moduł II Wprowadzenie do programu

 1. Instalacja na komputerze darmowego programu QGIS
 2. Prawidłowe ustawienie układu współrzędnych, aby dane wyświetliły się w odpowiednim miejscu
 3. Wyszukiwanie i instalacja przydatnych wtyczek, które m.in. pozwalających wyszukać adres czy konkretną działkę

Moduł III Wczytanie danych WMS

 1. Szybkie wczytywanie ortofotomapy
 2. Dane z Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów, Uzbrojenia Terenu, czy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Moduł IV Wczytanie danych wektorowych

 1. Dodawanie plików SHP, GML, CSV, gromadzimy materiały źródłowe w jednym miejscu
 2. Korzystanie z danych wektorowych bez opłat:  Państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – PRG

Moduł V Nadawanie georeferencji (skanów map)

 1. Kalibracja map rastrowych MPZP i Studium – prawidłowe wpasowanie w przestrzeni

Dzień 2

Moduł VI Tworzenie zasięgu przestrzennego planu

 1. Tworzenie nowych warstw wektorowych, nadawanie atrybutów 
 2. Wektoryzacja z użyciem przyciągania, tak aby jeśli zachodzi taka potrzeba, granice sąsiednich planów, tworzyły ciągłą powierzchnię
 3. Przegląd narzędzi wspomagających rysowanie w QGIS: rysowanie odcinków o zadanej długości i pod zadanym kątem, dzielenie i łączenie obiektów, rysowanie kształtów
 4. Zarządzanie symbolizacja – zmiana stylów

Moduł VII Cyfryzacja APP

 1. Obowiązujące przepisy
 2. Przygotowanie danych w QGIS do cyfryzacji
 3. Praca z Wtyczką App

Dzień 3

Moduł VIII Analizy przestrzenne przydatne przy wydawaniu decyzji

 1. Wykonywanie analiz przestrzennych w QGIS
 2. Obliczanie powierzchni zabudowy – korzystanie z kalkulatora pól
 3. Panel statystyk – szybka analiza danych zawartych w tabeli

Moduł IX Tworzenie wydruków

 1. Przygotowanie wydruku
 2. Dostosowanie kompozycji zgodnie z wymogami

Moduł X Wnioski, dyskusja

 1. Podsumowanie korzystania z QGIS dla cyfryzacji aktów planowania przestrzennego