Bazy danych w QGIS

3 dni

Poziom:

PODSTAWOWY

CENA:

Kurs on-line – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania) + 1 godzina indywidualnych konsultacji. 

990 zł netto (20 godzin pracy)

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania)  i bezpośredni kontakt z trenerem, który na bieżąco rozwiązuje problemy i odpowiada na pytania (stałe połączenie poprzez Meet, Zoom itp.)

1490 zł netto (3 dni)

Szkolenie stacjonarne – tradycyjne szkolenie w sali szkoleniowej lub w siedzibie Zamawiającego. Grupy 5-10 osób. 

1890 zł netto (3 dni lub 2+1)

(dowiedz się więcej o formule 2+1)

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

 • 20-22 stycznia 2021 Warszawa

+48 570 979 682 szkolenia@gis-support.pl

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nabyć umiejętności z zakresu wykorzystania baz danych w pracy z danymi geograficznymi, ze szczególnym uwzględnieniem bazy PostGIS. Szkolenie jest zorganizowane w formie warsztatu, w ramach którego uczestnicy zapoznają się z wszystkimi istotnymi aspektami pracy w środowisku bazy danych. Do pełnego zrozumienia treści szkolenia przydatna jest podstawowa znajomość programu QGIS oraz relacyjnych baz danych (w dowolnym systemie zarządzania, np. MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Oracle, Firebird). W przypadku szkoleń organizowanych dla grup osób z jednej instytucji, zestaw ćwiczeń jest dostosowywany do rozwiązania konkretnych problemów, z którymi przyjdzie się zmierzyć w pracy zawodowej.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • połączyć program QGIS z serwerem bazy danych
 • dokonać zasilenia bazy
 • przeprowadzić kontrolę jakości danych
 • edytować dane oraz wykonać analizy przestrzenne
 • sprawnie posługiwać się dokumentacją i poszukiwać informacji o bardziej zaawansowanych funkcjach bazy PostGIS

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Wprowadzenie do baz danych

 1. Instalacja lokalnej bazy danych PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS
 2. Obsługa narzędzia do obsługi bazy – program pgAdmin 4

Moduł II Pierwsze kroki w SQL

 1. Struktura bazy danych – zapoznanie ze składnią i zastosowaniem SQL na przykładach danych bez odniesienia przestrzennego
 2. Zapytania SQL – wyświetlanie, sortowanie, filtrowanie danych
 3. Wartości nieznane – NULL
 4. Analiza danych liczbowych – klauzule DISTINCT i GROUP BY, funkcje agregujące
 5. Wykorzystanie relacji – złączenia tabel
 6. Edycja danych

Dzień 2

Moduł III Praca z rozszerzeniem PostGIS

 1. Wprowadzenie do PostGIS – korzystanie z przestrzennych baz danych
 2. Import danych GIS z plików
 3. Zapytania przestrzenne – wybór przez lokalizację
 4. Analizy przestrzenne w PostGIS
 5. Zaawansowana integracja QGIS i PostGIS

Dzień 3

Moduł IV Praca wieloosobowa w PostGIS i QGIS

 1. Tworzenie kont użytkownikom i nadawanie uprawnień – współpraca wielu użytkowników nad jednym zbiorem danych

Zaufali nam

Trener chętnie i rzetelnie odpowiadał na dodatkowe pytania i problemy uczestników. Otrzymane materiały pomocnicze umożliwiły powtórzenie materiału szkolenia w późniejszym terminie samodzielnie.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

GIS Support
5
2020-06-26T12:46:29+02:00

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

Trener chętnie i rzetelnie odpowiadał na dodatkowe pytania i problemy uczestników. Otrzymane materiały pomocnicze umożliwiły powtórzenie materiału szkolenia w późniejszym terminie samodzielnie.

Zaufali nam

Szkolenie przeprowadzone zostało w formie ćwiczeń praktycznych oraz było dostosowane do zgłoszonych wcześniej indywidualnych potrzeb Departamentu.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

GIS Support
5
2020-06-26T12:49:05+02:00

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

Szkolenie przeprowadzone zostało w formie ćwiczeń praktycznych oraz było dostosowane do zgłoszonych wcześniej indywidualnych potrzeb Departamentu.
5
2
GIS Support